Du är här

2018-08-29

Guideline Geo: Guideline Geo AB (publ) Delårsrapport för jan-jun 2018

Ett starkt andra kvartal visas genom ökad nettoomsättning, ökad
orderingång och förbättrat rörelseresultat. Rörelseresultatet,
väsentligt bättre än samma period föregående år, var dock svagt
negativt vilket berodde på en något sämre försäljningsmix samt en del
kostnader av investeringskaraktär.

Bolaget ser med stärkt tillförsikt på framtiden, vilket stöds av en
fortsatt god aktivitetsnivå på merparten av bolagets marknader och
det positiva mottagande som de senast lanserade produkterna fått på
marknaden, vilket också visas genom en högre orderingång än
motsvarande kvartal 2017.

Andra kvartalet 2018 (april-juni)

- Intäkter: 32,7 (26,6) MSEK

- Nettoomsättning: 30,4 (26,2) MSEK

- Rörelseresultat (EBIT): -0,3 (-4,8) MSEK

- Rörelsemarginal: -1,0% (-18,2%)

- Resultatet efter skatt: 0,8 (-3,1) MSEK

- Resultatet per aktie: 0,07 (-0,41) SEK

- Periodens kassaflöde: -10,1 (-2,8) MSEK

- Koncernens egna kapital uppgick per den 30 juni 2018 till 127,4 (115,9) MSEK vilket motsvarar en soliditet på 70,7% (68,8%)

- Likvida medel uppgick vid periodens slut till 7,8 (3,8) MSEK

- Orderingång: 30,9 (24,6) MSEK

Första halvåret 2018 (januari-juni)

- Intäkter: 54,9 (48,6) MSEK

- Nettoomsättning: 51,6 (47,4) MSEK

- Rörelseresultatet (EBIT): -8,9 (-13,5) MSEK

- Rörelsemarginal: -16,2% (-27,8%)

- Resultatet efter skatt: -6,1 (-10,4) MSEK

- Resultatet per aktie: -0,54 (-1,39) SEK

- Periodens kassaflöde: 3,0 (-1,9) MSEK

- Koncernens egna kapital uppgick per den 30 juni 2018 till 127,4 (115,9) MSEK vilket motsvarar en soliditet på 70,7% (68,8%)

- Likvida medel uppgick vid periodens slut till 7,8 (3,8) MSEK

- Orderingång: 51,8 (44,7) MSEK

Vd's kommentarer

Sammanfattningsvis, uppvisar det andra kvartalet flera steg i rätt
riktning. Efter det traditionellt svagare första kvartalet följer ett
starkare andra kvartal där bolaget levererar en högre
nettoförsäljning med god utveckling på i princip alla bolagets
marknader. Aktivitetsnivån är fortsatt hög med stort intresse för
bolagets produkter på merparten av våra marknader. Exempelvis har
bolagets nya GPR-lösning MALÅ Easy Locator Pro Widerange HDR, som
började levereras under våren, mottagits väl. Detta styrks av
orderingången för det andra kvartalet som var 25% högre än samma
period föregående år, vilket ger stärkt tillförsikt på framtiden.

Rörelseresultatet förbättrades signifikant, både jämfört med årets
första kvartal och jämfört med det andra kvartalet föregående år.
Dock var rörelseresultatet svagt negativt i andra kvartalet vilket är
en följd av en något sämre försäljningsmix samt en del kostnader av
investeringskaraktär, såsom flytt av GPR-utveckling från Malå till
Umeå, samt legal konsolidering. Kostnader är fortsatt i fokus.
Exempelvis har organisationen justerats och personalstyrkan minskats
med 10%.

Genomförandet av bolagets strategi fortgår och under kvartalet
slutfördes ett antal viktiga åtgärder: Bolaget förvärvade en exklusiv
rättighet till att producera, sälja och marknadsföra instrument för
stationär markbaserad TEM-teknologi, beroende på att denna teknologi
är viktig inom flera olika tillämpningsområden primärt avseende
kartläggning av vatten. Bolaget tecknade avtal gällande distribution
av mjukvaran GPR-SLICE för markradarområdet (GPR), vilket gör att
bolagets erbjudande stärks, speciellt inom tillämpningsområden såsom
infrastruktur och arkeologi. Dessutom tecknades ett avtal med SGU
(Sveriges Geologiska Undersökningar) om att bygga ut det befintliga
nationella borrkärnearkivet i Malå, samt att under 10 år hyra ut
befintligt borrkärnearkiv och utbyggnation, vilket medför stabila
positiva kassaflöden.

Mikael Nolborg, vd Guideline Geo

För ytterligare information kontakta:
Mikael Nolborg, VD Guideline Geo AB (publ), tel. +46 708 36 99 00
Mats Lundin, CFO Guideline Geo AB (publ), tel. +46 766 77 03 14
E-post: info@guidelinegeo.com
www.guidelinegeo.com

Guideline Geo AB (publ) är världsledande inom området geofysik.
Guideline Geo utvecklar och marknadsför lösningar inom fyra starkt
tillväxande globala segment: Kartläggning av vattenförekomster,
övervakning och kartläggning av miljöföroreningar, undersökning inför
uppförande av byggnation och underhåll av infrastruktur samt
undersökning och kartläggning vid gruvdrift och mineralutvinning. I
koncernen ingår MALÅ och ABEM med hög teknisk kompetens, innovativa
lösningar och världsledande globala varumärken. Guideline Geos aktie
är noterad på NGM Equity.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/guideline-geo/r/guideline-geo-ab--publ--delars...
http://mb.cision.com/Main/15211/2602729/898961.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.