Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-28

Guideline Geo: Guideline Geo AB (publ) Delårsrapport för jan-jun 2019

Bolaget redovisar ett andra kvartal med fortsatt stark försäljning och
förbättrat underliggande rörelseresultat. Det redovisade
rörelseresultatet är dock negativt, drivet av kostnader i samband med
organisationsförändringar.

Intäkter på 34,0 MSEK innebär en ökning jämfört med samma period 2018
och är det intäktsmässigt starkaste andra kvartal bolaget haft.
Rörelseresultatet för andra kvartalet 2019 är -3,4 MSEK men justerat
för jämförelsestörande poster (-4,1 MSEK) är underliggande
rörelseresultat 0,7 MSEK.

Bolaget ser med fortsatt stark tillförsikt på framtiden baserat på god
aktivitetsnivå på merparten av bolagets marknader samt det fortsatta
genomförandet av bolagets strategi.

Andra kvartalet 2019, april - juni

· Intäkter: 34,0 (32,7) MSEK
· Nettoomsättning 31,9 (30,4) MSEK
· Rörelseresultat (EBIT): -3,4 (-0,3) MSEK
· Rörelsemarginal: -10,1% (-1,0%)
· Resultatet efter skatt: -2,4 (0,8) MSEK
· Resultatet per aktie: -0,21 (0,07) SEK
· Periodens kassaflöde: -2,3 (10,1) MSEK
· Koncernens egna kapital uppgick per den 30 juni 2019 till 131,6
(127,4) MSEK vilket motsvarar en soliditet på 64,0% (70,7%)

· Likvida medel uppgick vid periodens slut till 4,1 (7,8) MSEK
· Orderingång: 29,0 (30,9) MSEK
Första halvåret 2019, jan - juni

· Intäkter: 63,3 (54,9) MSEK
· Nettoomsättning: 59,5 (51,6) MSEK
· Rörelseresultat (EBIT): -2,9 (-8,9) MSEK
· Rörelsemarginal: -4,6% (-16,2%)
· Resultatet efter skatt: -2,3 (-6,1) MSEK
· Resultatet per aktie: -0,20 (-0,54) SEK
· Periodens kassaflöde: -4,4 (3,1) MSEK
· Koncernens egna kapital uppgick per den 30 juni 2019 till 131,6
(127,4) MSEK vilket motsvarar en soliditet på 64,0% (70,7%)

· Likvida medel uppgick vid periodens slut till 4,1 (7,8) MSEK
· Orderingång: 57,4 (51,8) MSEK
Vd's kommentarer

Andra kvartalet visar fortsatt god försäljning (34,0 MSEK) som både
överstiger samma period 2018 (32,7 MSEK) och är, sett till
omsättning, det bästa andra kvartal som bolaget uppvisat. Tillväxten
i kvartalet drivs av regionerna Europa och APAC. Orderingången för
andra kvartalet är något högre än i första kvartalet men också något
lägre än samma period 2018. Det finns en naturlig slagighet i
bolagets orderingång kopplat till större affärer som påverkar
enskilda kvartal. Bolaget bedömer att aktiviteten i marknaderna är
fortsatt god.

Kvartalet uppvisar ett negativt rörelseresultat (-3,4 MSEK) vilket är
drivet av kostnader

(-4,1 MSEK) relaterade till beslutade och genomförda
organisationsförändringar. Exkluderat dessa jämförelsestörande poster
är rörelseresultatet positivt (0,7 MSEK) och därmed ca 1 MSEK bättre
än samma period i fjol (-0,3 MSEK). Rensat för jämförelsestörande
poster ökar personalkostnader med ca 10% vilket är i linje med
förväntan medan övriga externa kostnader minskar ca 5%.
Kostnadskontrollen är fortsatt god.

Första halvåret innebär en försäljningstillväxt på 15% jämfört med
samma period 2018. Rörelseresultatet har förbättrats med 6 MSEK
jämfört med samma period 2018 och justerat för jämförelsestörande
poster är förbättringen ca 10 MSEK.

Sammanfattningsvis konstaterar jag att den fina
försäljningsinledningen på året har fortsatt under andra kvartalet
och verksamheten utvecklas vidare i rätt riktning.

Mikael Nolborg, vd Guideline Geo

För ytterligare information kontakta:
Mikael Nolborg, VD Guideline Geo AB (publ), tel. +46 708 36 99 00
Mikael Brate, Interim CFO Guideline Geo AB (publ), tel. +46 766 77 03
14

E-post: info@guidelinegeo.com
www.guidelinegeo.com
Guideline Geo AB (publ) är världsledande inom området geofysik.
Guideline Geo utvecklar och marknadsför lösningar inom fyra starkt
tillväxande globala segment: Kartläggning av vattenförekomster,
övervakning och kartläggning av miljöföroreningar, undersökning inför
uppförande av byggnation och underhåll av infrastruktur samt
undersökning och kartläggning vid gruvdrift och mineralutvinning. I
koncernen ingår MALÅ och ABEM med hög teknisk kompetens, innovativa
lösningar och världsledande globala varumärken. Guideline Geos aktie
är noterad på NGM Equity.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/guideline-geo/r/guideline-geo-ab--publ--delar...
https://mb.cision.com/Main/15211/2889786/1096359.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.