Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-08

Guideline Geo: Guideline Geo AB (publ) Delårsrapport för jan-mar 2019

Ett starkt första kvartal med intäkter på 29,3 MSEK och
rörelseresultat på 0,5 MSEK är ett trendbrott från de senaste tre
årens första kvartal med intäkter i intervallet 21-22 MSEK och
rörelseresultat på ca -8 MSEK.

Första kvartalet innebär signifikant ökad orderingång, nettoomsättning
och rörelseresultat. Orderingång är 36% högre och nettoförsäljningen
är 30% högre än samma period föregående år och visar positiv
utveckling på merparten av bolagets marknader. Rörelseresultatet om
0,5 MSEK är 9,1 MSEK högre än samma period föregående år, primärt
drivet av högre nettoomsättning, aktiverade utvecklingsutgifter,
positiva valutakurseffekter och god kostnadskontroll.

Bolaget ser med stark tillförsikt på framtiden baserat på god
aktivitetsnivå på merparten av bolagets marknader och det fortsatta
genomförandet av bolagets strategi.

Första kvartalet 2019, januari - mars

? Intäkter: 29,3 (22,2) MSEK

? Nettoomsättning: 27,6 (21,3) MSEK

? Rörelseresultat (EBIT): 0,5 (-8,6) MSEK

? Rörelsemarginal: 1,7% (-38,6%)

? Resultatet efter skatt: 0,1 (-7,0) MSEK

? Resultatet per aktie: 0,01 (-0,93) SEK

? Periodens kassaflöde: -2,0 (13,1) MSEK

? Koncernens egna kapital uppgick per den 31 mars 2019 till 134,1
(126,4) MSEK vilket motsvarar en soliditet på 66,6% (71,5%)

? Likvida medel uppgick vid periodens slut till 6,6 (17,8) MSEK

? Orderingång: 28,4 (20,9) MSEK

För ytterligare information kontakta:
Mikael Nolborg, VD Guideline Geo AB (publ), tel. +46 708 36 99 00
Mats Lundin, CFO Guideline Geo AB (publ), tel. +46 766 77 03 14
E-post: info@guidelinegeo.com
www.guidelinegeo.com

Guideline Geo AB (publ) är världsledande inom området geofysik.
Guideline Geo utvecklar och marknadsför lösningar inom fyra starkt
tillväxande globala segment: Kartläggning av vattenförekomster,
övervakning och kartläggning av miljöföroreningar, undersökning inför
uppförande av byggnation och underhåll av infrastruktur samt
undersökning och kartläggning vid gruvdrift och mineralutvinning. I
koncernen ingår MALÅ och ABEM med hög teknisk kompetens, innovativa
lösningar och världsledande globala varumärken. Guideline Geos aktie
är noterad på NGM Equity.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/guideline-geo/r/guideline-geo-ab--publ--delar...
https://mb.cision.com/Main/15211/2805932/1039218.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.