Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-07

Guideline Geo: Guideline Geo AB (publ) Delårsrapport för jan-sep 2019

Tredje kvartalet visar intäkter på 30,1 MSEK vilket innebär en ökning
jämfört med samma period 2018 (29,6 MSEK) men med en något försämrad
utveckling jämfört med tidigare delen av 2019. Rörelseresultatet för
tredje kvartalet 2019 är 1,5 MSEK.

Bolaget upplever viss osäkerhet på några av marknaderna men ser med
fortsatt tillförsikt på framtiden baserat på god aktivitetsnivå på
flertalet av bolagets marknader samt på det fortsatta genomförandet
av bolagets strategi.

Tredje kvartalet 2019, juli - sept

· Intäkter: 30,1 (29,6) MSEK
· Nettoomsättning 27,8 (29,2) MSEK
· Rörelseresultat (EBIT): 1,5 (3,7) MSEK
· Rörelsemarginal: 5,1% (12,3%)
· Resultatet efter skatt: 0,3 (2,1) MSEK
· Resultatet per aktie: 0,02 (0,19) SEK
· Periodens kassaflöde: -0,8 (-2,2) MSEK
· Koncernens egna kapital uppgick per den 30 sept 2019 till 132,3
(129,5) MSEK vilket motsvarar en soliditet på 65,4% (67,7%)

· Likvida medel uppgick vid periodens slut till 3,6 (5,7) MSEK
· Orderingång: 24,0 (27,1) MSEK
Första nio månaderna 2019, jan - sept

· Intäkter: 93,5 (84,5) MSEK
· Nettoomsättning 87,3 (80,8) MSEK
· Rörelseresultat (EBIT): -1,4 (-5,2) MSEK
· Rörelsemarginal: -1,5% (-6,2%)
· Resultatet efter skatt: -2,1 (-4,0) MSEK
· Resultatet per aktie: -0,18 (-0,35) SEK
· Periodens kassaflöde: -5,2 (0,9) MSEK
· Koncernens egna kapital uppgick per den 30 sept 2019 till 132,3
(129,5) MSEK vilket motsvarar en soliditet på 65,4% (67,7%)

· Likvida medel uppgick vid periodens slut till 3,6 (5,7) MSEK
· Orderingång: 81,4 (78,8) MSEK
Vd's kommentarer

Intäkter från bolagets försäljning och uthyrningsverksamhet i tredje
kvartalet är något bättre än samma period 2018 men är lägre än andra
kvartalet i år. Försäljningsutvecklingen under kvartalet har varit
mer varierad med en starkare utveckling i Americas medan både APAC
och EMEA har varit svagare. Bolagets orderingång har varit lägre än
samma period 2018 vilket främst är kopplad till den oregelbundenhet
som bolagets affärer har. Stort fokus läggs på att säkra affärer både
för årets sista kvartal men också för starten av 2020.

Kvartalet uppvisar ett positivt rörelseresultat (1,5 MSEK) vilket är
en förbättring jämfört med andra kvartalet. Dock är kvartalets
rörelseresultat lägre än för samma period 2018 som hade en mycket
lönsam försäljningsmix.

För årets första nio månader är intäktsökningen drygt 10% med positiv
försäljningsutveckling i samtliga regioner. Rörelseresultatet för
årets första nio månader är svagt negativt (-1,4 MSEK) men justerat
för jämförelsestörande poster relaterat till
organisationsförändringar i andra kvartalet är underliggande
rörelseresultat dock positivt (2,7 MSEK). Rörelseresultatet är nästan
4 MSEK bättre än samma period 2018 och justerat för de
jämförelsestörande posterna i andra kvartalet är förbättringen nästan
8 MSEK. Förbättringen drivs av ökade intäkter i kombination med god
kostnadskontroll.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att tredje kvartalet inte
uppvisar samma starka försäljningsutveckling som årets första sex
månader men försäljningsaktiviteten är fortsatt hög och bolagets
kostnadskontroll är god.

Mikael Nolborg, vd Guideline Geo

För ytterligare information kontakta:
Mikael Nolborg, VD Guideline Geo AB (publ), tel. +46 708 36 99 00
Mikael Brate, CFO Guideline Geo AB (publ), tel. +46 766 77 03 14
E-post: info@guidelinegeo.com
www.guidelinegeo.com

Denna information är sådan information som Guideline Geo AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 7 november 2019, klockan 08:45 CET.

Guideline Geo AB (publ) är världsledande inom området geofysik.
Guideline Geo utvecklar och marknadsför lösningar inom fyra starkt
tillväxande globala segment: Kartläggning av vattenförekomster,
övervakning och kartläggning av miljöföroreningar, undersökning inför
uppförande av byggnation och underhåll av infrastruktur samt
undersökning och kartläggning vid gruvdrift och mineralutvinning. I
koncernen ingår MALÅ och ABEM med hög teknisk kompetens, innovativa
lösningar och världsledande globala varumärken. Guideline Geos aktie
är noterad på NGM Equity.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/guideline-geo/r/guideline-geo-ab--publ--delar...
https://mb.cision.com/Main/15211/2955612/1136982.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.