Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-05-26

Guld och gröna åkrar?

Cinis Fertilizer är ett s k greentech-bolag som planerar att starta tillverkning av mineralgödsel (kaliumsulfat) genom att återvinna avfall från massaindustrin samt från tillverkning av elbilsbatterier. Den första anläggningen byggs nu på Köpmanholmen utanför Örnsköldsvik. En stor del av råvaran till den kommande produktionen avses levereras från Northvolts blivande fabrik i Skellefteå, transporterna ska gå med båt mellan hamnarna. Cinis har tecknat ett avtal med Northvolt på 10+10 år för råvaruleveranser.

Förutom restprodukterna från massaindustrin och batteritillverkningen behövs kaliumklorid som ska levereras med båt från firma van Iperen i Nederländerna. När man har slagit ihop dessa råvaror i den patenterade processen får man alltså kaluimsulfat och natriumklorid (salt). Det är tänkt att dessa produkter ska sändas med vändande fartyg till van Iperen som är grossist på marknaden. Van Iperen har åtagit sig att köpa allt som Cinis kan tillverka vid sina två första planerade anläggningar, nummer två avser man börja bygga 2024 i Skellefteå. Eventuella framtida anläggningar planeras bli uppförda i närheten av kommande stora batterifabriker i Norden.

Om allt går som det är tänkt kommer jordbruket att erbjudas en produkt som är fossilfritt producerad med ett koldioxidavtryck nära noll. Naturligtvis kommer det att uppstå problem på vägen, det gör det alltid för alla företag. Ett problem kan bli att försvara sina patent, men bolaget har en kvalificerad styrelse och några starka ägare som kan hjälpa till att få Cinis över krönet i uppförsbacken. Vd Jakob Liedberg berättade på årsstämman att bolaget nu fått miljötillstånd beviljat för fabriken.

Vi önskar företaget lycka till och hoppas att de kan uppfylla målen med att sänka utsläppen från jordbruket.

Utdelning: 0:-.

 

Bevakare och skribent: Leo Gillholm

Författare Bolagsbevakningen