Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-25

Gunnebo: Gunnebo delårsrapport januari-september 2017

Kommentarer till tredje kvartalet från Gunnebos VD och koncernchef
Henrik Lange

Som kommunicerats i pressmeddelande den 8 oktober redovisar Koncernen
ett svagare rörelseresultat för tredje kvartalet 2017 än för
motsvarande kvartal föregående år, 49 Mkr (91). Utvecklingen av vår
affär har dock varit olika i olika delar av verksamheten. Region
Asia-Pacific hade i kvartalet en organisk försäljningstillväxt om 9
procent. Samtidigt minskade den organiska försäljningen med 5 procent
i region EMEA. I region Americas var den oförändrad. Exklusive
Frankrike hade EMEA en negativ organisk tillväxt om 3 procent och
Koncernen som helhet förblev oförändrad.

UTVECKLING AV VÅRA REGIONER

Periodens lönsamhet har inte varit tillfredsställande på grund av både
engångseffekter och strukturella effekter.

Försäljningen i region EMEA utvecklades negativt under tredje
kvartalet, organiskt minskade den med 5 procent. Storbritannien och
Mellanöstern utvecklades väl, medan övriga marknader i regionen hade
en oförändrad eller vikande tillväxt. Den största nedgången kom från
Frankrike, där det pågår en strategisk översyn.

I Sydafrika har vi under flera kvartal haft en minskande efterfrågan,
varför vi nu fattat beslut om att etablera ett säljbolag utan lokal
produktion där.

Under kvartalet har Gunnebo fått utmärkelsen Årets säkerhetsföretag i
Danmark vid årliga Security User Expo och i Sverige vann Gunnebo
nordiska säkerhetsbranschens prestigefulla årliga pris.

Region Asia-Pacific hade en stark organisk försäljningstillväxt om 9
procent. Utvecklingen i regionen har framförallt drivits på av en
mycket god försäljning inom Tillträdeskontroll. I kvartalet har även
det stora OKI-projektet avslutats såsom planerat. I Indien fortsatte
den publika bankmarknaden att utvecklas svagt.

Region Americas hade organiskt en oförändrad försäljningsnivå.
Brasilien hade en god utveckling och detaljhandelskedjor i landet
rankade under kvartalet Gunnebo som det starkaste varumärket för
lösningar som förhindrar svinn inom detaljhandeln.

Försäljningen på övriga marknader utvecklades svagare, framför allt
påverkat av en lägre försäljning till kunder inom den publika
amerikanska administrationen samt svåra väderförhållanden i regionen.
I Mexiko påverkades försäljningen av jordbävningen i september.

UTVECKLING AV VÅRA PRODUKTOMRÅDEN

Sett per produktområde har den positiva utvecklingen av affären inom
Tillträdeskontroll fortsatt också under det tredje kvartalet. Det är
framför allt affären till tunnelbanor i Kina som fortsatte att
utvecklas väl. Vi såg även en god utveckling av försäljning till
kontorsbyggnader världen över. I kvartalet har Gunnebo tecknat några
strategiskt viktiga order till flygplatser i till exempel Frankrike.

Även försäljningen inom Kontanthantering har utvecklats positivt.
Försäljningen av sluten kontanthantering, SafePay, fortsatte att
vinna mark utanför Norden och försäljningen av deponeringslösningar i
samarbete med globala värdetransportföretag utvecklades väl.

Säkerhetsskåp och valv hade en svag utveckling av försäljningen i
kvartalet, vilket kan förklaras av en låg efterfrågan från Indien,
Frankrike, USA och Sydafrika. Även försäljningen av säkerhetsskåp
till globala tillverkare av bankomater var något lägre i kvartalet.

Inom Elektronisk säkerhet var försäljningen i kvartalet lägre än
föregående år på grund av svagare försäljning i framför allt
Frankrike och Mexiko.

KVARTALETS RESULTAT

För kvartalet redovisar vi ett rörelseresultat exklusive engångsposter
på 67 Mkr och en rörelsemarginal om 4,8 procent. Lönsamheten varierar
stort mellan regionerna där det framför allt är region EMEA som drar
ner vårt totala resultat. Därför kommer vi fortsätta fokusera på att
förbättra effektiviteten och lönsamheten i våra säljbolag i EMEA.

Göteborg 25 oktober 2017

Henrik Lange
Vd och Koncernchef

TREDJE KVARTALET 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 1 409 Mkr (1 448), den organiska
tillväxten var -2 procent

· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 49 Mkr (91) och
rörelsemarginalen (EBIT) minskade till 3,5 procent (6,3)

· Rörelseresultatet (EBIT) exklusive poster av engångskaraktär
uppgick till 67 Mkr (105) och rörelsemarginalen (EBIT) till 4,8
procent (7,3)

· Periodens resultat uppgick till 16 Mkr (51)
· Resultat per aktie uppgick till 0,21 kronor (0,65)
· Fritt kassaflöde uppgick till -63 Mkr (18)
JANUARI-SEPTEMBER 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 4 359 Mkr (4 312), den organiska
tillväxten var -1 procent

· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 200 Mkr (224) och
rörelsemarginalen (EBIT) minskade till 4,6 procent (5,2)

· Rörelseresultatet (EBIT) exklusive poster av engångskaraktär
uppgick till 235 Mkr (266) och rörelsemarginalen (EBIT) till 5,4
procent (6,2)

· Periodens resultat uppgick till 84 Mkr (113)
· Resultat per aktie uppgick till 1,09 kronor (1,46)
· Fritt kassaflöde uppgick till -145 Mkr (52)
Hela rapporten finns tillgänglig för nedladdning som bilaga till detta
pressmeddelande.

Inbjudan till telefonkonferens den 25 oktober klockan 09.30 (CET)
För att delta i Gunnebos telefonkonferens, vänligen ring in på ett av
nedanstående nummer:

+46 8 5664 2699

+44 20 3008 9807

Program för telefonkonferensen
09.25 Ring in
09.30 Sammanfattning av delårsrapporten av Gunnebos VD och
koncernchef Henrik Lange samt Ekonomi- och finansdirektör Susanne
Larsson

09.55 Frågor och svar
10.15 Telefonkonferensen avslutas
Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt 30 minuter
innan konferensen på www.gunnebogroup.com. Från Gunnebo AB deltar VD
och koncernchef Henrik Lange, Ekonomi- och finansdirektör Susanne
Larsson samt Informationsdirektör Karin Wallström Nordén.

Telefonkonferensen kan avlyssnas på www.gunnebogroup.com från och med
sen eftermiddag den 25 oktober.

GUNNEBO AB (publ)
Group Communications
För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Lange, VD och koncernchef Gunnebo AB, tel. 010-2095 026, eller
Susanne Larsson, Ekonomi- och finansdirektör Gunnebo AB, tel. 010-2095
026, eller

Karin Wallström Nordén, Informationsdirektör Gunnebo AB, tel. 0708-28
33 39

www.gunnebogroup.com

Denna information är sådan information som Gunnebo AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 25 oktober 2017 kl. 08.00 CET.

Gunnebo-koncernen är en världsledande leverantör av
säkerhetsprodukter, service och lösningar inom kontanthantering,
tillträdeskontroll, säkerhetsskåp och valv och elektronisk säkerhet
till banker, handeln, kollektivtrafik, offentliga- och kommersiella
fastigheter samt industri- och högriskanläggningar.

Koncernen har en årlig omsättning på 6 100 Mkr och 5 400 anställda i
28 länder i Europe, Middle East & Africa, Asia-Pacific och Americas
samt ett nätverk av distributörer på ytterligare 100 marknader.

Vi gör din värld säkrare.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/gunnebo/r/gunnebo-delarsrapport-januari-septem...
http://mb.cision.com/Main/893/2374768/741280.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.