Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-28

Gunnebo: Gunnebo offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd för, och får
inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, distribueras,
publiceras eller spridas i eller till USA (innefattande dess
territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of
Columbia), Australien, Hongkong, Kanada, Singapore eller någon annan
jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala
värdepapperslagar eller bestämmelser i en sådan jurisdiktion. Se
avsnittet "Viktig information" i slutet av detta pressmeddelande.

Prospektet avseende företrädesemissionen i Gunnebo AB (publ) om cirka
363 Mkr före emissionskostnader har idag den 28 augusti 2019 godkänts
och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på
Gunnebos hemsida, www.gunnebogroup.com, samt på SEBs hemsida för
prospekt, www.seb.se/prospekt.

Anmälningssedlar för teckning utan stöd av teckningsrätter hålls
tillgängliga på Gunnebos hemsida samt SEBs hemsida för prospekt från
och med teckningstidens första dag (2 september 2019).

Rådgivare
SEB Corporate Finance är Global Coordinator och Joint Bookrunner medan
BNP Paribas är Joint Bookrunner.

Mannheimer Swartling Advokatbyrå är legal rådgivare till Gunnebo i
samband med nyemissionen.

GUNNEBO AB (publ)
Group Communications

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Lange, Vd och koncernchef Gunnebo AB, tel. 010-2095 026, eller
Karin Wallström Nordén, Informationsdirektör, tel. 0708-283339

___________________

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i Gunnebo AB i någon
jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i
Gunnebo kommer endast att ske genom det prospekt som Gunnebo
offentliggör idag.

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd för, och får
inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller
distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i
USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA
samt District of Columbia) ("USA"), Australien, Hongkong, Kanada,
Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller
delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva
ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som
följer av svensk rätt. Informationen i pressmeddelandet utgör inte
något erbjudande avseende teckningsrätter, betalda tecknade aktier
eller aktier utgivna av Gunnebo ("Värdepapper") till någon person i
nämnda jurisdiktioner. Informationen i pressmeddelandet får inte
heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid
med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.

Inga Värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt
United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse
("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat
eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas,
utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras
eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till
USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en
transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities
Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat
eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget
erbjudande till allmänheten av Värdepapper i något annat land än
Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen ("EU") kan
ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i
Prospektförordningen (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen"). I andra
länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell
lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med
undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant
implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har
implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett
sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i
den nationella lagstiftningen.

Gunnebo (publ) är en ledande global säkerhetsleverantör av hållbara
säkerhetsprodukter, tjänster och mjukvara till detaljhandel,
kollektivtrafik, offentliga och kommersiella byggnader, industri och
högriskanläggningar samt bank. Gunnebo har verksamhet i fyra
affärsområden: Safe Storage (38 procent av Koncernens försäljning),
Cash Management (21 procent), Entrance Control (20 procent) och
Integrated Security (21 procent).

Under 2018 hade Koncernen en omsättning om 5 100 Mkr och 4 500
anställda i 25 länder i Europa, Mellanöstern, Afrika, Asia-Pacific
och Amerika.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/gunnebo/r/gunnebo-offentliggor-prospekt-avsee...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.