Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-10

Gunnebo: Kommuniké från Gunnebo AB:s årsstämma 2014

Gunnebo AB:s årsstämma 2014 ägde rum i Göteborg den 10 april.

Fastställande av balans- och resultaträkning
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för
moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2013. Utdelning
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens och verkställande
direktörens förslag om en utdelning till aktieägarna för 2013 om 1,00
kronor per aktie (föregående år 1,00 kronor) samt att tisdagen den 15
april 2014 skall vara avstämningsdag för utdelning.

Val av styrelse
Till ordinarie ledamöter i styrelsen omvaldes Tore Bertilsson, Göran
Bille, Charlotte Brogren, Bo Dankis, Mikael Jönsson och Martin
Svalstedt. Martin Svalstedt omvaldes till styrelsens ordförande.

Styrelsearvode
Årsstämman fastställde styrelsearvode för 2014 om totalt 1 750 000
kronor, att fördelas med 500 000 kronor till ordföranden (vilket
arvode skall inkludera ersättning för utskottsarbete) och 250 000
kronor vardera till övriga bolagsstämmovalda ledamöter, samt särskild
ersättning för utskottsarbete med 50 000 kronor till respektive
ordföranden i styrelsens revisionsutskott och ersättningsutskott och
med 30 000 kronor vardera till övriga utskottsledamöter.

Valberedning
Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende valberedning
och dess uppgifter.

Val av revisor
Det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB omvaldes till bolagets
revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2015.

Riktlinjer för lön och annan ersättning
Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare.

Kommentarer från VDs årsstämmotal
Gunnebos VD och Koncernchef Per Borgvall inledde sitt stämmoanförande
med att i korta drag redogöra för Gunnebos affär, redovisa resultatet
för helåret per region samt ge exempel på Koncernens affärer och
kunder. Därefter sammanfattande han året som gått och kommenterade
fokus för Gunnebo under 2014:

"Vår affär fortsätter att utvecklas i rätt riktning. Under 2013 har
koncernen tagit ytterligare steg i den valda strategiska riktningen.
Vi har sett en fortsatt stark tillväxt på marknaderna i regionerna
Asia-Pacific och Americas, och i Europa har vi noterat några första
tecknen på en stabilisering.

För Gunnebo kommer 2014 innebära en fortsatt strävan efter att
leverera ytterligare förbättrade finansiella resultat. Vi kommer att
fortsätta förflytta vår tyngdpunkt både geografiskt och när det
gäller att fördela våra resurser samt öka kundvärdet. Vi kommer också
ha ett fortsatt fokus på att minska kostnaderna i Europa för att
ytterligare förbättra våra marginaler och stärka kassaflödet.

Tillsammans med en tydlig strategi, en stark finansiell ställning och
motiverade medarbetare kommer detta att hjälpa oss att fortsätta
skapa värde åt våra aktieägare, kunder och samarbetspartner i
framtiden."

GUNNEBO AB (publ)
Group Finance

Informationen är sådan som Gunnebo ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 april
2014 kl. 17.45.

För mer information, vänligen kontakta:

Per Borgvall, VD och koncernchef, tel: 010-2095 000,
Christian Johansson, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 010-2095 000,
eller

Karin Wallström, Marketing & Communication Director, tel: 010-2095
026, e-post: karin.wallstrom@gunnebo.com

www.gunnebogroup.com

Säkerhetskoncernen Gunnebo är en världsledande leverantör av
säkerhetsprodukter, service och lösningar inom kontanthantering,
säkerhetsskåp och valv, tillträdeskontroll och elektronisk säkerhet
till banker, handeln, värdetransportföretag, kollektivtrafik,
offentliga- och kommersiella fastigheter samt industri- och
högriskanläggningar.

Koncernen har en årlig omsättning på 5 300 Mkr och 5 600 anställda i
33 länder i Europe, Middle East & Africa, Asia-Pacific och Americas
samt ett nätverk av distributörer på ytterligare 100 marknader.

Vi gör din värld säkrare

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/gunnebo/r/kommunike-fran-gunnebo-ab-s-arsstamm...
http://mb.cision.com/Main/893/9567486/232263.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.