Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-06

GUNNEBO: VÄXTE ORGANISKT 6% I FJÄRDE KVARTALET

STOCKHOLM (Direkt) Säkerhetskoncernen Gunnebo nådde en organisk
försäljningstillväxt 6 procent i det fjärde kvartalet 2018 för den
kvarvarande verksamheten. Tillväxten kom från alla fyra affärsområdena Safe
Storage, Cash Management, Entrance Control och Integrated Security, skriver
Gunnebo i sin bokslutsrapport.

Affärsområdet Safe Storage växte 8 procent, främst tack vare den starka
försäljningen av automatiserade bankfack, Safestore Auto, och försäljningen
av säkerhetsskåp till uttagsautomater.

Cash Management ökade med 12 procent med en mycket stark försäljning av både
sluten kontanthantering, Safepay, och lösningar till värdetransportföretag,
anges i rapporten.

För Entrance Control var tillväxten i kvartalet 3 procent och kom från stark
försäljning till tunnelbanelinjer, flygplatser samt offentliga och
kommersiella byggnader.

Försäljningen inom Integrated Security ökade med 1 procent, baserat på den
starka försäljningen i Americas.

Rapporterat ebita-resultat ökade inom affärsområdena Cash Management och
Entrance Control men låg på samma nivå som fjärde kvartalet föregående år
inom Safe Storage. Integrated Security visade en mindre vinst efter några
kvartal med förlust.

"En av våra prioriteringar är att arbeta med de olika verksamheterna inom
Integrated Security för att förbättra resultatet framöver", skriver Gunnebos
vd Henrik Lange.

Under kvartalet avslutade Gunnebo avyttringen av sina verksamheter i
Frankrike, Belgien och Luxemburg och sålde även en Integrated
Security-verksamhet i Storbritannien.

Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet minskade till 67 miljoner kronor
(93).

Försäljnings- och administrationskostnader, exklusive jämförelsestörande
poster, ökade med 24 miljoner kronor jämfört med samma kvartal året innan,
vilket dels kan hänföras till valuta och dels kan hänföras till resurser för
att möjliggöra omställning till affärsområden med målet att öka den framtida
produktiviteten, skriver Gunnebo.

Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader var -13 miljoner kronor (8) och
där ingick en nedskrivning av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar på
10 miljoner från försäljningen av en brittisk Integrated Security-verksamhet.
Jämförelsestörande poster påverkade koncernens kvartalsresultat med -30
miljoner kronor (-23).

Ebita-resultatet låg på 110 miljoner kronor (120). Den interna finansiella
uppföljningen för affärsområdena och koncernen fokuserar från och med det
andra kvartalet 2018 på ebita som ett finansiellt nyckeltal, skriver Gunnebo.

---------------------------------------
Börsredaktionen +46 8 51917900 https://twitter.com/direktse

Nyhetsbyrån Direkt