Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-08-18

Gunvor Group: FÖRTYDLIGANDE BETRÄFFANDE GUNVOR GROUPS BUDPLIKT I FÖRHÅLLANDE TILL RÖRVIK TIMBER

Gunvor Group Ltd, "Gunvor Group", tillkännagav den 15 april 2014 att
man hade förvärvat hälften av aktierna i Meerwind AB, "Meerwind",
varefter Gunvor Group nu innehar samtliga utestående aktier i
Meerwind, som i sin tur innehar aktier motsvarande cirka 79 procent
av samtliga aktier i Rörvik Timber AB, "Rörvik Timber". Rörvik
Timbers aktier är upptagna till handel vid NASDAQ OMX Stockholm Small
Cap.

Gunvor Group's förvärv av aktier i Meerwind resulterade i ett indirekt
kontrollaktieägarskifte i Rörvik Timber vilket gav upphov till en
skyldighet för Gunvor Group att lämna ett offentligt
uppköpserbjudande avseende resterande aktier i Rörvik Timber.
Aktiemarknadsnämnden medgav Gunvor Group den 15 april 2014 en
sexmånaders dispens från budplikten.

Härefter har Rörvik Timber i halvårsrapport offentliggjord den 8
augusti 2014 meddelat bl a att "Meerwind har meddelat bolaget att man
kommer att lämna ett budpliktsbud i enlighet med gällande regelverk".
I förtydligande till detta får Gunvor Group meddela att budplikten
åvilar Gunvor Group och inte Meerwind, varför ett eventuellt
budpliktsbud som utgångspunkt ska lämnas av Gunvor Group. Gunvor
Group har också inlett förberedelser för att kunna lämna ett
budpliktsbud i enlighet med gällande regelverk, men slutligt beslut
fattas först i nära anslutning till att sådant bud lämnas, vilket i
så fall planeras ske slutet av september/tidigt oktober 2014. Gunvor
Group förbehåller sig fortsatt möjligheten att under den av
Aktiemarknadsnämnden meddelade dispensen vidta sådana åtgärder som
fordras för att budplikt inte ska uppkomma.

Detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller
indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya
Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA eller något annat land där det
skulle krävas ytterligare dokumentation, registrering eller andra
åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande
är inte ett offentligt erbjudande att förvärva aktier och ska inte
förstås som, och Gunvor Group har inte heller i övrigt lämnat, en
utfästelse om att lämna ett offentligt erbjudande att förvärva
aktier.

För mer information, kontakta:

Seth Thomas Pietras
Corporate Affairs Director
Gunvor Group
+41 79 870 6290

Detta pressmeddelande skickades för offentliggörande den 18 augusti
2014, kl. 16.00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/gunvor-group/r/fortydligande-betraffande-gunvo...
http://mb.cision.com/Main/7163/9629490/275799.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.