Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-25

GWS Production AB: Bokslutskommuniké, 2015

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Med Bolaget eller GWS avses GWS Production AB med organisationsnummer
556776-4674.

Tolv månader
(
201
5
-01-01 till 201
5-12-31)
* Nettoomsättningen uppgick till 2 483 (917) TSEK.
* Resultatet efter finansiella poster uppgick till -17 380 (-10 094) TSEK.
* Resultatet per aktie* uppgick till -1,61 (-1,36) SEK.
* Soliditeten** uppgick till 89 (89) %.

Fjärde kvartalet
(
201
5
-
10
-01 till 201
5-12-31)
* Nettoomsättningen uppgick till 1 157 (213) TSEK.
* Resultatet efter finansiella poster uppgick till -6 481 (-4 021) TSEK.
* Resultatet per aktie* uppgick till -0,57 (-0,40) SEK.

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

*Resultat per aktie:
Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier
.
Genomsnittligt antal aktier för fjärde kvartalet 2015: 11 423 695 (
10 075 503) aktier. Antal aktier i GWS per den 31 december 2015: 14 248 033
aktier (
10 564 114). Genomsnittligt antal aktier under 2015 uppgick till 10 779 009 (7
418 437).
Jämförelsetal för 2014 är korrigerat med aktieuppdelning 2014 för att få
rättvisande jämförelse. Vidare har Bolaget utfärdat 650 000 teckningsoptioner
(2015/2019), varav har tecknats 427 885 st, som kan nyttjas för teckning av
samma antal aktier under mars 2019. Bolaget har även utfärdat 40 000
teckningsoptioner (2015/2019), varav 40 000 tecknades, som kan nyttjas för
teckning av samma antal aktier från den 8 juli 2019 till och med den 24 juli
2019.

**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

* GWS etablerar säljkontor i Malaysia för att öka närvaro och försäljning i
Sydostasien.
* GWS tecknar avtal med statlig telekomoperatör i Mellanöstern.
* Bolaget tecknar säljpartneravtal med 2Secure, Sveriges största privata
säkerhetsbolag.
* Den 18 november 2015 inleds nyttjandeperioden för teckningsoptioner av
serie TO 1 och TO 2. Teckningsoptionerna nyttjas till cirka 98,5 %. GWS
tillförs därmed cirka 38,2 MSEK efter emissionskostnader.
* GWS och MCI lanserar en Safeture-app för kongressdelegater. Appen erbjuder
alla MCIs mer än 350 000 årliga kongressdelegater tillgång till den senaste
tekniken inom person- och resesäkerhet.
* Bolaget erhåller besked om godkännande av patentansökan (Notice of
Allowance) från det Europeiska Patentverket, för en lösning relaterad till
företagets positioneringsteknik. Det kommande patentet kan göras giltigt i
fler än 30 europeiska länder och gäller till och med 2033-04-11.
* GWS tecknar säljpartneravtal med German Business Protection GmbH (GBP). GBP
är ett företag inom Kötter Group, specialiserat på personsäkerhet.
* Den 22 december 2015 meddelar GWS att Bolaget planerar att förvärva 51 % av
Travelogix Ltd för att expandera produktportföljen och utöka sitt
teknikförsprång.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

* GWS meddelar att Nordic Innovation Invest AB, som innehar en större
aktiepost i GWS, har fördelat sitt innehav till delägarna i Nordic
Innovation Invest AB. Därmed förändras GWS styrelseledamot Sven Holmgrens
insynsinnehav i Bolaget.
* GWS kallar till extra bolagsstämma den 25 januari 2016. Information om de
beslut som fattas finns att tillgå i kommuniké publicerad den 25 januari
2016.
* GWS startar upp ett dotterbolag som ska lansera en mobiltjänst för bättre
akutvård för resenärer.
* GWS tecknar avtal med Travellink, en del av en av världens största
internetresebyråer och e-commerce bolag, eDreams Odigeo. Avtalet gäller
hela eDreams Odigeo-koncernens erbjudande till företag och deras
affärsresenärer i Europa.
* GWS och G4S Risk Consulting Ltd avslutar sitt samarbete. GWS tjänster till
andra aktörer påverkas inte vare sig kort- eller långsiktigt.
* GWS tecknar avtal om partnersamarbete med USA-baserade PicCell
Wireless-koncernen. GWS Safeture Pro service kommer under varumärket Safey
att kundanpassas till utlandsstudenter och affärsresenärer, och ingå i
PicCell Wireless globala produktportfölj.

Bifogade filer:

Se bifogat pdf dokument.

Om GWS Production AB och Safeture

GWS, Global Warning System, grundades 2009 efter erfarenheter från en global
SARS-epidemi, tsunamin i Indiska Oceanen 2004 och terrorattacken i Mumbai.
Bolaget erbjuder en mobilbaserad, personlig säkerhetstjänst, Safeture, för
att skydda resenärer genom att i realtid spåra och ge information om
katastrofer och andra hot som kan påverka människor på resa. Systemet består
av olika tjänster som levereras genom resenärens mobiltelefon och
tillhandahålls både till företag - Safeture Pro, och till privatpersoner -
Safeture.

GWS aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm. Sedermera Fondkommission
är Certified Adviser.

För ytterligare information om tjänsten sewww.globalwarningsystem.comeller
kontakta VD Andreas Rodman, +46 (0) 708 - 10 13 16,
andreas.rodman@globalwarningsystem.com

GWS Bokslutskommuniké 2015
http://hugin.info/163710/R/1989121/730485.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: GWS Production AB via Globenewswire

HUG#1989121

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.