Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-10-27

GWS Production AB : Delårsrapport kvartal tre, 2015

Sammanfattning av delårsrapport

Med "Bolaget" eller "GWS" avses GWS Production AB med organisationsnummer
556776-4674.

Årets första nio månader (2015-01-01 till 2015-09-30) * Nettoomsättningen uppgick till 1 326 (517) TSEK.
* Resultatet efter finansiella poster uppgick till -10 896 (-6 260) TSEK.
* Resultatet per aktie* uppgick till -1,03 (-0,92) SEK.
* Soliditeten** uppgick till 75,3 (23,8) %.

Tredje kvartalet (2015-07-01 till 2015-09-30) * Nettoomsättningen uppgick till 667 (162) TSEK.
* Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 847 (-3 364) TSEK.
* Resultatet per aktie* uppgick till -0,36 (-0,49) SEK.

*Resultat per aktie:
Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier
.
Genomsnittligt antal aktier för tredje kvartalet 2015: 10 564 114 (6 823 740)
aktier. Antal aktier i GWS per den 30 september 2015: 10 564 114 aktier (6
823 740). Jämförelsetal för 2014 är korrigerat med aktieuppdelning 2014 för
att få rättvisande jämförelse.

Observera att Bolaget utfärdat 2 780 000 teckningsoptioner (TO1) samt 960 374
teckningsoptioner (TO 2) som kan nyttjas för teckning av samma antal aktier
under november - december 2015. Vidare har Bolaget utfärdat 650 000
teckningsoptioner (2015/2019), varav har tecknats 427 885 st, som kan nyttjas
för teckning av samma antal aktier under mars 2019. Bolaget har även utfärdat
40 000 teckningsoptioner (2015/2019), varav 40 000 tecknades, som kan nyttjas
för teckning av samma antal aktier från 8 juli 2019 till och med den 24 juli
2019.

**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet * Den 7 juli 2015 meddelade GWS att det tecknades 40 000 teckningsoptioner av
serie 2015/2019 i en riktad emission, vilket berättigar till teckning av 40
000 nya aktier i GWS.
* I september lanserar G4S tjänsten TravelAware baserad på GWS teknologi och
service i Safeture Pro.
* I september etablerar GWS säljkontor i Brasilien för att öka
expansionstakten.

Väsentliga händelser efter periodens utgång * I oktober etablerar GWS säljkontor i Malaysia för att öka närvaro och
försäljning i Sydostasien.
* GWS tecknar avtal med statlig telekomoperatör i Mellanöstern.

VD Andreas Rodman har ordetGWS har på kort tid tagit tätposition på en växande framtida miljardmarknad,
inte minst genom de avtal som tecknats med G4S Risk Consulting, ERV
Europeiska och en mobiloperatör i Mellanöstern. Det grundläggande arbete som
genomförts sedan GWS bildades har gjort att vi arbetar utifrån en stabil
plattform som gör det möjligt för oss att rulla ut våra produkter globalt.
Inte minst avtalet med G4S har drivits framåt i högt tempo, vilket bland
annat renderat i att vi tillsammans med G4S Risk Consulting inom ramen för
samarbetet under september 2015 lanserat tjänsten TravelAware, en uppgraderad
version av Safeture Pro.

TravelAware, innehåller fler användarfördelar och uppgraderad funktionalitet.
Appen levererar precis, tillförlitlig och kritisk säkerhetsinformation direkt
i mobilen och teknik och kunskap i framkant används för att i realtid spåra
och ge information om katastrofer och andra hot som kan påverka en resenär.
G4S är verksamma i över 100 länder och har analysenheter i flera världsdelar.
Deras enhet Global Intelligence System (GIS) i London blir tillsammans med
oss navet i detta nya nätverk för omvärldsbevakning och analys. Genom
samarbetet har vi fördjupat informations- och analysinnehållet i tjänsten och
på så sätt kunnat uppdatera och komplettera den information och de analyser
som vi erbjuder. Baserat på detta kan vi ge mer detaljerade riskanalyser och
råd, som nu gör det ännu tydligare och enklare för användaren och de
organisationer vi arbetar med att göra en kvalificerad riskbedömning och få
överblick. Sammantaget har med andra ord informationsdjupet i tjänsten ökat
varmed vi får en ännu bättre relevans i det vi levererar till användaren.

För att öka expansionstakten samtidigt som vi har sett ett behov av lokal
marknadsnärvaro i det expansiva Sydostasien och på den dynamiska
sydamerikanska kontinenten har vi under perioden även etablerat ett
säljkontor i Rio de Janeiro, Brasilien och ett säljkontor i Kuala Lumpur,
Malaysia. De nya säljkontoren bygger på agentavtal som kommer att sälja och
marknadsföra GWS tjänsteportfölj Safeture och ge support till nya och
befintliga kunder i regionen. Verksamheten finansieras i sin helhet av våra
partners i fristående bolag, samtidigt som GWS ges möjligheten att förvärva
bolagen i ett senare skede om försäljningen utvecklas enligt plan.

Det är med stort nöje vi nu också kan presentera vårt första genombrott inom
mobiloperatörer, då vi har tecknat avtal med en ledande mobiloperatör med
över 3 miljoner abonnenter i Mellanöstern. Avtalet innebär att operatören
kommer att erbjuda Safeture som en tilläggstjänst till sina kunder.

Tredje kvartalets intäkter är enligt plan då de stora avtalen vi har tecknat
först innebär ett inledande integrationsarbete. De stora intäktseffekterna
från de avtalen ser vi framförallt 2016 och framåt.

Det har också nu gått ett år sedan vår börsintroduktion där vi satte ett antal
mål. Vi planerade att starta upp en säljpartner för säkerhetsmarknaden
utanför Sverige. Förutom vår partner Modig i Irland har vi etablerat
samarbetet med G4S Globalt vilket innebär att vår tjänst erbjuds lokalt i
stora delar av världen. Vi skulle lansera en App för konsumentmarknaden
vilket gjordes i våras och som togs emot positivt av media. Ett av våra mål
var att teckna ett avtal med en mobiloperatör där vi nyligen presenterade ett
avtal med en ledande mobiloperatör i Mellanöstern. Gällande målet om
samarbete med ett resebokningsföretag har vi ännu inte genomfört detta, men
dialoger pågår. Vårt mål gällande antal företags- och konsumentanvändare
innebar att vi måste först definiera vilka användare som bör räknas. Den
lämpligaste definitionen är att endast räkna användare där det finns en
garanterad betalning. Utifrån den definitionen har vi mellan 5 000-6 000
företagsanvändare, varav vår målsättning var 6 000 och vi har över 7 miljoner
konsumentanvändare vilket är betydligt mer än tidigare förväntade 2 miljoner.

Sammantaget står vi väl rustade när vi nu har tagit klivet in i en ny fas med
fokus på internationell expansion. Vi har starka produkter och etablerade
samarbeten med globala aktörer. Samtidigt vill jag vara tydlig med att vi
måste fortsätta hålla hög takt i det pågående expansionsarbetet genom att
knyta till oss ytterligare partners och accelerera teknikutvecklingen. Vi är
ödmjuka inför det arbete som ligger framför oss för att befästa vår position
som en ledande aktör på marknaden.

Lund, 2015-10-27

Andreas Rodman

VD, GWS Production AB

Om GWS Production AB och Safeture

GWS, Global Warning System, grundades 2009 efter erfarenheter från en global
SARS-epidemi, tsunamin i Indiska Oceanen 2004 och terrorattacken i Mumbai.
Bolaget erbjuder en mobilbaserad, personlig säkerhetstjänst, Safeture, för
att skydda resenärer genom att i realtid spåra och ge information om
katastrofer och andra hot som kan påverka människor på resa. Systemet består
av olika tjänster som levereras genom resenärens mobiltelefon och
tillhandahålls både till företag - Safeture Pro, och till privatpersoner -
Safeture.

GWS aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm. Sedermera Fondkommission
är Certified Adviser.

För ytterligare information om tjänsten se
www.safeture.comeller kontakta VD Andreas Rodman, +46 (0) 708 - 10 13 16,
andreas.rodman@globalwarning
GWS Delårsrapport kvartal 3
http://hugin.info/163710/R/1961559/715284.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: GWS Production AB via Globenewswire

HUG#1961559

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.