Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-25

GWS Production AB: GWS Production AB (publ) publicerar delårsrapport för januari - september 2016

I detta pressmeddelande finns GWS Production AB:s delårsrapport för perioden
januari-september 2016 bifogad i sin helhet. GWS Production AB:s
delårsrapport finns även tillgänglig på bolagets hemsida
http://globalwarningsystem.com. Härutöver har ingen information ändrats
jämfört med tidigare kommunicerad information avseende delårsrapport
januari-september 2016, publicerad 2016-11-25 klockan 13:00 CET.

GWS Production AB (publ) publicerar delårsrapport för januari - september 2016
GWS Production AB (publ) ("GWS") publicerar härmed delårsrapport avseende
perioden januari till september 2016. Rapporten finns tillgänglig via länk
nedan samt på bolagets hemsida
www.globalwarningsystem.com. Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2016

* GWS helägda dotterbolag GWS Production (Singapore) Pte Ltd tecknar ett
partneravtal med Optima Infosystems Sdn Bhd, ett Malaysiabaserat IT- och
resesäkerhetsföretag.
* GWS ingår partneravtal med Resia AB, en av Sveriges största
resebyråkoncerner.
* GWS dotterbolag Travelogix Ltd, baserat i Storbritannien, visar stark
utveckling av omsättning och resultat.
* GWS lanserar tjänsten CareFindy, en smartphone-app med en databas med
positionsangivna, kvalitetsgraderade sjukhus i hela världen.
* GWS meddelar att i den riktade emissionen, som styrelsen beslutat om under
ordinarie bolagsstämma i maj 2016, tecknades 670 000 teckningsoptioner av
serie 2016/2020 vilka berättigar till teckning av 670 000 nya aktier i GWS
i april 2020.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

* GWS rapporterar om status och framtidsplaner. För ytterligare information
hänvisas till pressmeddelande publicerat den 27 oktober 2016 på bolagets
hemsida.

KONCERNEN (inga jämförelsetal finns då koncern inte förelåg under 2015)
Första nio månaderna (2016-01-01 till 2016-09-30)

* Nettoomsättningen uppgick till 7 088 TSEK.
* Resultatet efter finansiella poster och minoritetsandel av resultat uppgick
till -13 066 TSEK.
* Resultatet per aktie* uppgick till -0,91 SEK.
* Soliditeten** uppgick per den 30 september till 86,6%.

Tredje kvartalet
(
201
6
-
07
-01 till 201
6-09-30)
* Nettoomsättningen uppgick till 2 664 TSEK.
* Resultatet efter finansiella poster och minoritetsandel av resultat uppgick
till -4 530 TSEK.
* Resultatet per aktie* uppgick till -0,32 SEK.

MODERBOLAG

Första nio månaderna
(
201
6
-
01
-01 till 201
6-09-30)
* Nettoomsättningen uppgick till 5 233 (1 326) TSEK.
* Resultatet efter finansiella poster uppgick till -12 304 (-10 896) TSEK.
* Resultatet per aktie* uppgick till -0,86 (-1,03) SEK.
* Soliditeten** uppgick per den 30 september till 88,4 (75,3) %.

Tredje kvartalet
(
201
6
-
07
-01 till 201
6-09-30)
* Nettoomsättningen uppgick till 1 893 (667) TSEK.
* Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 196 (-3 847) TSEK.
* Resultatet per aktie* uppgick till -0,29 (-0,36) SEK.

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

*Resultat per aktie:
Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier
.
Genomsnittligt antal aktier nio månader 2016: 14 354 539 (10 564 114) aktier.
Genomsnittligt antal aktier för tredje kvartalet 2016: 14 365 407 (10 564
114) aktier. Antal aktier i GWS per den 30 september 2016: 14 365 407 (10 564
114) aktier. Vidare har Bolaget utfärdat 650 000 teckningsoptioner
(2015/2019), varav har tecknats 427 885 st, som kan nyttjas för teckning av
samma antal aktier under mars 2019. Bolaget har även utfärdat 40 000
teckningsoptioner (2015/2019), varav 40 000 tecknades, som kan nyttjas för
teckning av samma antal aktier från den 8 juli 2019 till och med den 24 juli
2019.
Vidare har bolaget utfärdat 670 000 teckningsoptioner (2019/2020), varav har
tecknats 670 000 st, som kan nyttjas för teckning av samma antal aktier under
april 2020.

**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

För fullständig rapport avseende perioden januari till juni 2016, se bifogat
pdf dokument.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till GWS.

För ytterligare information om GWS, sewww.globalwarningsystem.comeller
kontakta VD Andreas Rodman, +46 (0) 708 - 10 13 16,
andreas.rodman@globalwarningsystem.com

Denna information är sådan information som GWS Production AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 november 2016 kl. 13.00
CET.

Om GWS Production AB och Safeture
GWS, Global Warning System, grundades 2009 efter erfarenheter från en global
SARS-epidemi, tsunamin i Indiska Oceanen 2004 och terrorattacken i Mumbai.
Bolaget erbjuder en mobilbaserad, personlig säkerhetstjänst, Safeture, för
att skydda resenärer genom att i realtid spåra och ge information om
katastrofer och andra hot som kan påverka människor på resa. Systemet består
av olika tjänster som levereras genom resenärens mobiltelefon och
tillhandahålls både till företag - Safeture Pro, och till privatpersoner -
Safeture.

GWS aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North.

GWS Q3 Rapport
http://hugin.info/163710/R/2059415/771897.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: GWS Production AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.