Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-11-17

GWS Production AB: Imorgon inleds nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 1 och TO 2

Imorgon, onsdagen den 18 november 2015, inleds nyttjandeperioden för
teckningsoptioner av serie TO 1 och TO 2. Nyttjandeperioden pågår till och
med den 9 december 2015. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 och TO
2 äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en ny aktie i GWS till en
kurs om 10,66 SEK per aktie. Vid fullt nyttjande av samtliga
teckningsoptioner tillförs bolaget cirka 39,9 MSEK före emissionskostnader.

VD för GWS, Andreas Rodman, har ordet:

"Sedan vår listningsemission har vi uppnått många målsättningar som sattes
upp, inte minst har vi tecknat avtal med stora globala aktörer och därmed
framgångsrikt påbörjat vår internationella expansion enligt plan. Vi har
fortsatt siktet inställt på stora internationella partners med stora
kundbaser, vilket kräver avgörande insatser för GWS. Nu kommer vi också
enligt plan att fortsätta utöka vårt ledarskap inom teknik och
tjänsteinnehåll, genom vidareutveckling av vår plattform och tjänst, baserat
på de kundbehov som vi tillsammans med våra befintliga partners har
identifierat i de olika segment som är viktiga för vår tillväxt. Sammantaget
kan man alltså säga att vårt kommande fokus dels kommer att handla om att
fortsatt vara offensiva säljmässigt inom försäkrings-, personsäkerhets-,
telekomoperatörs- och resebokningssegmenten, dels få maximal utväxling på de
avtal som vi har, samt slutligen vidareutveckla vår teknik och vårt
tjänsteinnehåll för att behålla ledarskapet. Vi skall befästa vår position
och etablera oss som den globalt ledande aktören inom mobilbaserade person-
och resesäkerhetslösningar."

Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 och TO 2

* Nyttjandeperiod: 18 november - 9 december 2015.
* Teckningskurs: 10,66 SEK.
* Sista dag för handel med teckningsoptioner: 7 december 2015.
* Antal utestående aktier i GWS: 10 564 114 stycken.
* Marknadsplats: Nasdaq First North i Stockholm.
* Värdering: Cirka 112,6 MSEK (pre-money).
* Emissionsvolym: Det finns 2 780 000 teckningsoptioner av serie TO 1 och 960
374 teckningsoptioner av serie TO 2*. Innehavare av ovanstående
teckningsoptioner äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en ny
aktie i bolaget till en kurs om 10,66 SEK per aktie. Vid fullt nyttjande av
samtliga teckningsoptioner tillförs GWS cirka 39,9 MSEK före
emissionskostnader.

* Samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 utställda till Emirates Advanced
Investment Trading LLC och nyttjas till samma villkor som teckningsoptioner
av serie TO 1. Notera att ingen handel förekommer med teckningsoptioner av
serie TO 2.

Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 och TO 2, teaser samt
anmälningssedel kommer att finnas tillgängliga på GWS hemsida (
www.globalwarningsystem.com) i samband med att nyttjandeperioden inleds.
Information finns även att
tillgå på följande länk: http://www.sedermera.se/aktuella-emissioner/gws/

Viktiga tidpunkter i samband med teckningsoptionerna

* Nyttjandeperiod inleds: 18 november 2015.
* Sista dag för handel med teckningsoptioner: 7 december 2015.
* Nyttjandeperiod avslutas: 9 december 2015.
* Betalning: Samtidig kontant betalning senast klockan 15.00 den 9 december
2015.
* Planerad kommunicering av utfall: V.51 2015.
* Planerad omvandling av interimsaktier till aktier: V.53 2015.

Så här gör du för att nyttja dina teckningsoptioner av serie TO 1 och TO 2

Har du dina teckningsoptioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller i
en kapitalförsäkring (förvaltarregistrerade teckningsoptioner)?
I det fall optionsinnehavaren har sina optioner i en depå, på ett
investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat
ägande) ska teckning/betalning ske till respektive förvaltare som instruerar
om vidare instruktioner avseende hur man går tillväga för att nyttja sina
teckningsoptioner. Under teckningsoptionernas löptid ges möjlighet till
omvandling från teckningsoptioner till aktier under perioden 18 november till
och med den 9 december 2015. För mer information och för vidare instruktioner
avseende hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner, vänligen
kontakta din förvaltare i god tid. Notera att bankerna/förvaltarna behöver
din anmälan om nyttjande av TO 1 eller TO 2 i god tid innan teckningstiden
avslutas, ofta flera dagar innan. En folder innehållande en sammanfattning av
villkor för teckningsoptionerna kommer att utsändas till samtliga som har
sitt innehav förvaltarregistrerat.

Har du dina teckningsoptioner på ett VP-konto (direktregistrerade
teckningsoptioner)?
Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. Dock utsändes
anmälningssedel och folder innehållande sammanfattning av villkor för
teckningsoption av serie TO 1 och TO 2. Anmälningssedel finns även att tillgå
på Sedermera Fondkommissions och GWS hemsidor (www.sedermera.se
ochwww.globalwarningsystem.com). I samband med att anmälningssedel skickas in
till Sedermera Fondkommission ska betalning erläggas enligt
betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Under teckningsoptionernas
löptid ges möjlighet till omvandling från teckningsoptioner till aktier under
perioden den 18 november till och med den 9 december 2015 under förutsättning
att anmälningssedel samt likvid är Sedermera Fondkommission tillhanda senast
enligt datum angivet på anmälningssedeln. Så snart både teckning och
betalning har registrerats hos Sedermera Fondkommission ersätts
teckningsoptionerna med interimsaktier i väntan på registrering hos
Bolagsverket. Därefter ersätts interimsaktier med aktier.

Notera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 7 december 2015,
alternativt nyttjas senast den 9 december 2015, förfaller. För att dina
teckningsoptioner inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier
alternativt säljer dina teckningsoptioner.

För frågor avseende teckningsoptionerna, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 431-47 17 00
E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information om GWS, vänligen kontakta:

Andreas Rodman, VD
Telefon: +46 (0) 708 - 10 13 16
E-post: andreas.rodman@globalwarningsystem.com

Om GWS Production AB och Safeture

GWS, Global Warning System, grundades 2009 efter erfarenheter från en global
SARS-epidemi, tsunamin i Indiska Oceanen 2004 och terrorattacken i Mumbai.
Bolaget erbjuder en mobilbaserad, personlig säkerhetstjänst, Safeture, för
att skydda resenärer genom att i realtid spåra och ge information om
katastrofer och andra hot som kan påverka människor på resa. Systemet består
av olika tjänster som levereras genom resenärens mobiltelefon och
tillhandahålls både till företag - Safeture Pro, och till privatpersoner -
Safeture.

GWS aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm. Sedermera Fondkommission
är Certified Adviser.

För ytterligare information om tjänsten se
www.safeture.com

Nyttjandeperiod TO 1 och TO 2
http://hugin.info/163710/R/1967209/718518.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: GWS Production AB via Globenewswire

HUG#1967209

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.