Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-06

Haldex: Förslag på styrelse och ersättningar till Haldex årsstämma

Förslag till val av styrelse och revisor samt beslut om arvoden till
styrelsens ledamöter och revisorn (punkterna 10 -13 )

Kite Lake Capital Management (UK) LPP, som förvaltar flera fonder som
tillsammans är tredje största aktieägare i Haldex, föreslår följande.
Med hänsyn till att de två största aktieägarna, ZF, genom sitt
annonserade förvärv av Wabco, och Knorr Bremse, är Haldex
huvudsakliga konkurrenter, lägger Kite Lake Capital Management (UK)
LPP fram sitt förslag utan att ha konsulterat ZF och Knorr Bremse.

· styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter,
· Jörgen Durban och Helene Svahn omväljs till styrelseledamöter samt
att Bernd Gottschalk,

Markus Gustafsson och Mikael Thunved väljs till nya styrelseledamöter,
· Jörgen Durban omväljs till styrelsens ordförande, samt
· arvoden till bolagsstämmovalda styrelseledamöter för perioden fram
till och med utgången av årsstämman 2020 ska utgå enligt följande:
700 000 kronor (oförändrat) till styrelsens ordförande, 300 000
kronor (oförändrat) till var och en av övriga ledamöter som inte är
anställda i bolaget, 100 000 kronor (oförändrat) till ordföranden i
revisionsutskottet och 50 000 kronor (oförändrat) till varje ledamot
av revisionsutskottet, 100 000 till ordförande i ersättningsutskottet
kronor (inget ersättningsutskott inrättades under 2018) och 50 000
kronor till varje ledamot av ersättningsutskottet.

Dr. Prof. Bernd Gottschalk har haft höga chefspositioner inom Daimler
AG, bl.a kommersiell chef för fabriken i Mannheim, Tyskland och
landschef för Mercedes-Benz i Brasilien. Han blev även medlem av
ledningsgruppen som globalt ansvarig för tunga fordon. Bernd
Gottschalk blev senare VD för Verband der Automobilindustrie (VDA),
en tysk samarbetsorganisation som har fordonstillverkare och
leverantörer under samma tak. Han verkar idag som ägare och partner i
AutoValue GmbH, ett konsultföretag med inriktning mot
fordonsindustrin. Han är styrelseledamot i Schaeffler AG, Jost Werke
AG och Plastic Omnium, Paris. Bernd Gottschalk har en examen i
ekonomi (Diplom-Volkswirtschaftslehre) samt en doktorsgrad i
statsvetenskap och ekonomi från universitetet i Hamburg.

Markus Gustafsson är specialiserad inom förändringsarbete.
Strategiskiften, omställningsarbeten, etablering samt rådgivning vid
nytillträden av VD/GD/MP är återkommande uppdrag. Markus Gustafsson
var under 15 års tid VD för Prime som är utsedda till en av världens
tio bästa marknadsbyråer. Han har en magisterexamen i industriell
marknadsföring och en kandidatexamen i industriell organisation.
Markus Gustafsson är styrelsemedlem i Luleå Tekniska universitet,
Mobilaris, Invest in Norbotten, United Minds och Gamechanges
styrelser.

Mikael Thunved är civilekonom från Stockholms universitet. Mikael
Thunved är medlem av Evli Banks ledningsgrupp sedan 2005 och har haft
olika ansvarsområden inom banken. Han är Managing Partner för Evli
Corporate Finance och Evli Bank Sweden. Mikael Thunved har en
bakgrund som partner på Arthur Andersen där han var del av den
svenska ledningsgruppen. Han har varit rådgivare i olika
transaktioner i flera olika branscher under de senaste 25 åren.

Samtliga föreslagna ledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till
bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större
aktieägare.

Revisionsutskottet föreslår att ett registrerat revisionsbolag väljs
som bolagets revisor. Revisionsutskottet föreslår omval av Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för perioden fram till
och med utgången av årsstämman 2020. Öhrlings PricewaterhouseCoopers
AB har meddelat att revisionsbolaget kommer att utse auktoriserade
revisorn Magnus Willfors som huvudansvarig revisor.
Revisionsutskottet föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå
enligt godkänd räkning. Mot bakgrund av att Haldex har informerat
Kite Lake Capital Management (UK) LPP om att någon valberedning inte
har etablerats, har Kite Lake meddelat Haldex att Kite Lake stöder
revisionsutskottets förslag ovan.

Förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare (punkt 14 på dagordningen)

Kite Lake föreslår vidare följande tillägg till styrelsens förslag
till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare:

"Bolaget stämmovalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna
arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som ej
utgör styrelsearbete, under en begränsad tid. För dessa tjänster ska
utgå ett marknadsmässigt arvode."

För ytterligare information, besök http://corporate.haldex.com/sv
eller kontakta:

Jörgen Durban, styrelseordförande
Tfn: 0418-476163

Åke Bengtsson, VD och Koncernchef
Tfn: 0418-476150

Catharina Paulcén, SVP Corporate Communications
Tfn: 0418-476157
E-post: catharina.paulcen@haldex.com

Informationen lämnades för offentliggörande av den person som anges
som mediakontakt i detta pressmeddelande, den 6 maj 2019, kl 17.10

Om Haldex

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex
oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och
luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi
lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och
tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra
kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och
den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som
marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra
produkter, utan även vår filosofi. Våra 2300 anställda, spridda över
fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att
säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för
våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholm
och omsätter cirka 5 miljarder SEK.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/haldex/r/forslag-pa-styrelse-och-ersattningar...
https://mb.cision.com/Main/1432/2803653/1038235.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.