Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-25

Haldex: Haldex avstyrker att Aktiemarknadsnämnden godkänner en ytterligare förlängning

Externt utlåtande stödjer styrelsens bedömning

Haldex har idag lämnat in sitt svar på Knorr-Bremses ansökan till
Aktiemarknadsnämnden där de begär förlängning av budperioden till den
9 februari 2018. Haldex styrelse avstyrker att ytterligare
förlängning beviljas.

Vid den extra bolagsstämman i Haldex fick Knorr-Bremses förslag om att
styrelsen skulle stödja en förlängning av acceptperioden flest
röster. Styrelsen har gjort bedömningen att en sådan instruktion inte
kan verkställas då den strider mot aktiebolagslagen. Som ytterligare
stöd för sin bedömning har ett utlåtande inhämtats från Erik Nerep,
professor i svensk och internationell affärsrätt vid Handelshögskolan
i Stockholm. En summering av hans slutsats lyder:

"Styrelsen har en lydnads- och lojalitetsplikt mot Haldex AB som
sådant, men inte i förhållande till enskilda aktieägare eller grupper
av aktieägare, om inte samtyckesbehörighet föreligger. I förevarande
fall grundas inte Instruktionen från bolagsstämman på
samtyckesbehörighet. Styrelsen kan därför inte följa Instruktionen
utan att samtidigt göra sig skyldig till överträdelse av
aktiebolagslagens fakultativa och obligatoriska bestämmelser.
Innebörden av det sagda är att styrelsen i Haldex AB måste bortse
från Instruktionen. Styrelsen har följaktligen att agera som tidigare
för att skydda bolaget och dess ägare. Därmed kvarstår styrelsen som
garant för att bolaget och dess aktieägare fredas mot bolagsskadliga
åtgärder i samband med det pågående uppköpsförfarandet.

En ytterligare slutsats av det anförda är att bolagsstämmans beslut om
Instruktionen kan bli föremål för klander enligt ABL 7:50-51. Grunden
för klander är att Instruktionen, såsom varande i vissa delar
kategorisk och därmed undantagslös, innefattar ett krav på att
styrelsen i Haldex AB i den förevarande situationen skall handla i
strid med företrädesvis likabehandlingsprincipen i ABL 8:41, första
stycket. Enligt min bedömning måste ett sådant klander av beslutet i
fråga anses bli framgångsrikt, varför rättsföljden får antas bli att
beslutet är ogiltigt."

Det innebär i korthet att eftersom samtliga aktieägare inte samtycker
kan inte beslut genomföras som skadar bolaget och enbart gynnar en
del av aktieägarna. Erik Nerep gör även bedömningen att
stämmobeslutet kan klandras och ogiltigförklaras.

Jörgen Durban, styrelseordförande i Haldex kommenterar: "Eftersom vi
kvarstår vid bedömningen att EU kommer att säga nej till
sammanslagningen är det här ett nödvändigt, men icke desto mindre
kontroversiellt beslut. Det är två månader sedan EU-kommission kom
med sin kritik, men trots det har Knorr-Bremse inte kunnat presentera
något konkret förslag på hur den här frågan skulle kunna lotsas
igenom konkurrensmyndigheterna. Som ytterst ansvariga för Haldex och
bolagets verksamhet ser vi därför helt enkelt inte att vi som
styrelse kan agera på något annat sätt utan att bryta mot
aktiebolagslagen."

Erik Nereps utlåtande finns postat i sin helhet på
http://corporate.haldex.com/sv/investerare/offentligt-uppkoepserbjudande

För ytterligare information, besök http://corporate.haldex.com/sv
eller kontakta:

Jörgen Durban, styrelseordförande
Tfn: 0418-476163

Åke Bengtsson, tillförordnad VD och Koncernchef
Tfn: 0418-476150

Catharina Paulcén, SVP Corporate Communications
Tfn: 0418-476157
E-post: catharina.paulcen@haldex.com

Informationen lämnades för offentliggörande av den person som anges
som mediakontakt i detta pressmeddelande, den 25 augusti 2017, kl
8.45.

Om Haldex

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex
oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och
luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi
lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och
tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra
kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och
den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som
marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra
produkter, utan även vår filosofi. Våra 2150 anställda, spridda över
fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att
säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för
våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq
Stockholmsbörsen och omsätter cirka 4,4 miljarder SEK.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/haldex/r/haldex-avstyrker-att-aktiemarknadsnam...
http://mb.cision.com/Main/1432/2333415/713860.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.