Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-24

Haldex: Haldex delårsrapport, januari - september 2019

Stabilt kvartal på ytterligare försvagad marknad

Den valutajusterade omsättningen för tredje kvartalet minskade med 4
procent jämfört med motsvarande period föregående år. I Nordamerika
ökade Haldex omsättning med 2 procent under kvartalet trots tecken på
försvagning av marknaden. I Europa minskade omsättningen med 7
procent till följd av försämrad marknad främst i släpvagnssegmentet.
I Kina minskade också omsättningen främst på grund av en lägre
försäljning av bromshävarmar jämfört med ett ovanligt starkt
jämförelsekvartal.

Rörelseresultatet exklusive engångsposter ökade med 7 procent i
jämförelse med föregående år. Det beror främst på högre försäljning
till den mer lönsamma eftermarknaden. Kassaflödet från den löpande
verksamheten var något starkare jämfört med föregående år.

Justering av prognos

På grund av det försämrade marknadsläget har prognosen för helåret
justerats ned något. Ny bedömning är att omsättningen och
rörelsemarginalen, exklusive engångsposter, kommer bli något lägre än
föregående år. Tidigare bedömning var att omsättningen skulle bli i
linje med föregående år och att rörelsemarginalen exklusive
engångsposter skulle bli i linje med eller högre än föregående år.
Det långsiktiga målet om en rörelsemarginal på tio procent, exklusive
satsningar på ny teknik, år 2022 ligger fast.

Flytt av produktion

Efter kvartalets utgång annonserades två större
produktionsförändringar vilket kommer resultera i årliga besparingar
på 75 MSEK när flytten av produktionen slutförts.

Nyckeltal juli-september 2019

(motsvarande period föregående år inom parantes)

· Nettoomsättning, MSEK 1 283 (1 270)
· Rörelseresultat, MSEK 68 (79)
· Rörelseresultat exkl. engångsposter, MSEK 85 (79)
· Rörelsemarginal, % 5,3 (6,3)
· Rörelsemarginal exkl. engångsposter, % 6,6 (6,3)
· Rörelsemarginal exkl satsningar på ny teknik, % 7,4 (-)
· Avkastning på sysselsatt kapital, %1 7,5 (12,5)
· Avkastning på sysselsatt kapital exkl. engångsposter, %1 10,5 (13,8)
· Resultat efter skatt, MSEK 37 (58)
· Resultat per aktie, SEK 0,83 (1,30)
· Kassaflöde, löpande verksamhet, MSEK 76 (74)

1) Rullande tolv månader

Nyckeltal januari-september 2019

(motsvarande period föregående år inom parantes)

· Nettoomsättning, MSEK 4 010 (3 894)
· Rörelseresultat, MSEK 238 (267)
· Rörelseresultat exkl. engångsposter, MSEK 273 (267)
· Rörelsemarginal, % 5,9 (6,9)
· Rörelsemarginal exkl. engångsposter, % 6,8 (6,9)
· Rörelsemarginal exkl satsningar på ny teknik, % 7,5 (-)
· Avkastning på sysselsatt kapital, %1 7,5 (12,5)
· Avkastning på sysselsatt kapital exkl. engångsposter, %1 10,5 (13,8)
· Resultat efter skatt, MSEK 154 (177)
· Resultat per aktie, SEK 3,48 (3,95)
· Kassaflöde, löpande verksamhet, MSEK 89 (75)

1) Rullande tolv månader

Helene Svahn, VD & Koncernchef, kommenterar:

"Det tredje kvartalet för Haldex är också mitt första kvartal som VD
för bolaget. För mig börjar både möjligheterna och utmaningarna bli
tydligare ju mer jag lär känna verksamheten. Den bild som framträder
efter att ha träffat medarbetare, kunder, leverantörer, investerare
och potentiella nya partners är att Haldex har en unik position.

Genom vår affärsmix med utveckling, produktion och försäljning av
etablerade komponenter samt en stor andel konjunkturokänslig
eftermarknad har vi en mycket solid grund att stå på. Dessutom har vi
ledande teknologiska lösningar för framtidens fordon som lovar gott
inför den spännande och sannolikt snabba utveckling av branschen som
väntar runt hörnet. Den stabila basverksamheten möjliggör
finansieringen av vår påbörjade resa från komponent- till
systemleverantör inom broms-, fjädring- och andra närliggande system.

Trots gynnsamma förutsättningar har vi ett krävande arbete framför
oss. Förbättrade kassaflöden från basverksamheten är nödvändigt för
att kunna finansiera utvecklingen av nya system. För att nå vårt
marginalmål om 10 procent (EBIT-marginal exklusive ny teknik) till
2022 måste vi lägga i nästa växel, särskilt inom tre identifierade
huvudområden:

· Effektivisering av arbetet med marknad och kund för att
säkerställa att vi väljer rätt kunder, erbjuder rätt produkter och
säljer till rätt pris.

· Förbättring av interna processer och flöden för att säkerställa
att vi anpassar kostnadskostymen, förbättrar logistikflöden och
reducerar antal leverantörer.

· Minskning av antal produktionsanläggningar för att möjliggöra
skalfördelar i övriga anläggningar, minska komplexitet och
administrativa kostnader.

Insatserna kommer medföra engångskostnader, men de kommer visa sig
nödvändiga för att nå våra övergripande mål. I enlighet med beslutet
om minskat antal produktionsanläggningar har vi nyligen annonserat
stängning av fabrikerna i Blue Springs och Heidelberg, vilket kommer
att löna sig årligen med 75 miljoner kronor.

Inom komponenter finns vi i ett stort antal kundsegment, men för att
effektivisera arbetet med marknad och kund bör vi öka våra
marknadsandelar i attraktiva delar och aktivt välja bort mindre
attraktiva. Potentialen för Haldex i Asien gör att denna marknad
kommer att vara central framöver.

Gällande våra produkter för eftermarknaden, vilka står för en stor del
av vår vinst, måste vi säkerställa att vi tar den andel av
reservdelsmarknaden som vår försäljning till fordonstillverkarna
möjliggör. För detta krävs proaktiv bearbetning av logistikföretag
och ökat fokus på bland annat Östeuropa. Insatserna blir särskilt
viktiga när signalerna om en svagare efterfrågan på marknaden som
väntat blir tydligare, nu även i Nordamerika som haft en stark
utveckling hittills under året. Kvartalet visar till exempel en
minskad orderingång från trailermarknaden i Europa.

Parallellt med att vi på allvar börjat förtydliga vår långsiktiga
inriktning kan jag konstatera ett flertal framsteg i rätt riktning
som visar att våra mål är ambitiösa, men realistiska.

Vi flyttar aktivt fram våra positioner inom ny teknik. Under kvartalet
förlängde vi vårt ramavtal med en av världens största
lastbilstillverkare för utveckling av broms- och fjädringssystem
anpassade för självkörande och elektriska fordon.

I utvecklingen av den elektromekaniska skivbromsen har vi under
kvartalet även nått betydande milstolpar i och med godkännandet från
de kinesiska myndigheterna och att vi framgångsrikt testinstallerat
den på flera kunders fordon.

Vi ser att arbete genom partnerskap lönar sig. Ett exempel är vårt
samarbete med Daimler där vi framgångsrikt tillsammans tagit fram
skivbromsar till deras lastbilar. Under kvartalet beslutade Daimler
mot bakgrund av detta om att inleda serieproduktionen av skivbromsar
till deras fordon med Haldex.

En till nämnvärd händelse under det tredje kvartalet är att Haldex
ägarstruktur förändrades i och med ZFs försäljning av hela sin
ägarandel om 20 procent. Vi ser mycket positivt på avyttringen då det
ger förbättrat konkurrensklimat och ökade möjligheter till stora
affärer med fordonstillverkare. Arbete pågår även för att ytterligare
förbättra den långsiktiga ägarstrukturen.

Avslutningsvis kan jag konstatera att det tredje kvartalet har varit
positivt, både för mig som nybliven VD och för bolaget. Nu väntar ett
avslutande utmanande kvartal och vidare flera spännande år där
fordonsindustrin kommer att ändra form totalt och där tidigare
konkurrensfördelar kommer att ändras. Det är på den föränderliga
marknaden den riktiga potentialen finns. Det är i det outforskade som
Haldex, genom att vara snabba, nytänkande, nyfikna och beslutsamma
kommer att kunna inta en ledande position. Jag ser fram emot att
rusta Haldex för utmaningar och frigöra potential och möjligheter,
både på kort och lång sikt."

Fullständig delårsrapport

Den fullständiga delårsrapporten finns tillgänglig på
http://corporate.haldex.com/sv/investerare/finansiella-rapporter
eller på http://news.cision.com/se/haldex

Press- och analytikermöte

Journalister och analytiker är inbjudna till en telefonkonferens vid
vilken rapporten kommer att presenteras med kommentarer av Helene
Svahn, VD & koncernchef samt Andreas Larsson, CFO. Presentationen
kommer också att webbsändas och du kan delta med frågor via telefon.

Datum/tid: Torsdagen den 24 oktober kl. 11.00

Presskonferensen webbsänds på:

https://tv.streamfabriken.com/haldex-q3-2019

Delta i telefonkonferensen:

SE: 08-566 426 93
UK: +44 3333 009 263
US: +1 833 526 83 84

Webbsändningen kommer också att finnas tillgänglig i efterhand och du
kan ladda ned delårsrapporten och presentationen på Haldex webbplats:
http://corporate.haldex.com/sv/investerare/presentationer

För ytterligare information, besök http://corporate.haldex.com eller
kontakta:

Helene Svahn, VD & Koncernchef, 0418-476000
Andreas Larsson, CFO, 0418-476000
Catharina Paulcén, SVP Corporate Communications,
catharina.paulcen@haldex.com eller 0703-554704.

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra
enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för
offentliggörande av den person som anges som mediakontakt i detta
pressmeddelande, den 24 oktober 2019, kl 7.20.

Om Haldex

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex
oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och
luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi
lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och
tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra
kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och
den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som
marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra
produkter, utan även vår filosofi. Våra 2300 anställda, spridda över
fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att
säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för
våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholm
och omsätter cirka 5 miljarder SEK.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/haldex/r/haldex-delarsrapport--januari---sept...
https://mb.cision.com/Main/1432/2939959/1128674.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.