Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-09-14

Haldex: Uttalande från styrelsen för Haldex med anledning av Knorr-Bremses offentliga kontanterbjudande

Styrelsen för Haldex rekommenderar enhälligt aktieägarna i Haldex att
inte acceptera Knorr-Bremses erbjudande.

BAKGRUND

Detta uttalande ("Uttalandet") görs av styrelsen ("Styrelsen") för
Haldex Aktiebolag ("Haldex" eller "Bolaget") i enlighet med punkt
II.19 i Nasdaq Stockholms Takeover-regler ("Takeover-reglerna").

Den 5 september 2016 offentliggjorde Knorr-Bremse AG ("Knorr-Bremse")
ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Haldex att
överlåta sina aktier i Haldex till Knorr-Bremse. Knorr-Bremse
erbjuder ett vederlag om 110 kronor per aktie i Haldex. För
ytterligare information om Knorr-Bremses erbjudande hänvisas till
Knorr-Bremses offentliggörande av erbjudandet, som finns tillgängligt
www.Knorr-BremseandHaldex.com.

Tidigare idag offentliggjorde ZF Friedrichshafen AG, genom sitt
helägda dotterbolag ZF International B.V. ("ZF"), en höjning av sitt
offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Haldex från 100
kronor till 110 kronor per aktie i Haldex. För ytterligare
information om ZF:s höjda erbjudande hänvisas till ZF:s
pressmeddelande från idag, vilket finns tillgängligt på www.zf.com.

Haldex styrelseordförande, Göran Carlson, AFA Försäkring och
Handelsbanken Fonder som tillsammans innehar aktier motsvarande
omkring 17,06% av totalt antal aktier och röster i Haldex, har åtagit
sig att på vissa villkor sälja sina aktier till ZF. Vänligen se ZF:s
pressmeddelande från idag för mer information om dessa avtal.

Till följd av att Göran Carlson har åtagit sig att på vissa villkor
sälja sina aktier till ZF har Göran Carlson inte deltagit i
Styrelsens beslut rörande Uttalandet. Styrelsen har utsett Magnus
Johansson till tillförordnad ordförande avseende Styrelsens beslut i
anledning av de pågående erbjudandena avseende Haldex.

Haldex har anlitat Lazard som finansiell rådgivare och Mannheimer
Swartling som legal rådgivare.

STYRELSENS UTVÄRDERING AV KNORR-BREMSES ERBJUDANDE

Styrelsen har enhälligt beslutat att rekommendera aktieägarna i Haldex
att acceptera ZF:s höjda erbjudande, efter att ha bedömt dels att
ZF:s erbjudande ger Haldex aktieägare en väsentligt högre grad av
säkerhet för genomförande än Knorr-Bremses erbjudande, dels att ZF:s
erbjudande sannolikt kommer att kunna genomföras väsentligt snabbare
än Knorr-Bremses erbjudande. För mer information om skälen till
Styrelsens rekommendation av ZF:s erbjudande, se Styrelsens uttalande
med anledning av ZF:s höjda erbjudande som offentliggjordes genom ett
separat pressmeddelande tidigare idag, vilket finns tillgängligt på
http://corporate.haldex.com/sv.

Mot denna bakgrund rekommenderar Styrelsen enhälligt aktieägarna i
Haldex att inte acceptera Knorr-Bremses erbjudande.

Enligt Takeover-reglerna är Styrelsen skyldig att, baserat på vad
Knorr-Bremse uttalat i erbjudandehandlingen avseende Knorr-Bremses
erbjudande, redovisa sin uppfattning om den inverkan genomförandet av
erbjudandet kommer att ha på Haldex, särskilt sysselsättningen, och
sin uppfattning om Knorr-Bremses strategiska planer för Haldex och de
effekter som dessa kan förväntas ha på sysselsättningen och de
platser där Haldex bedriver sin verksamhet. Knorr-Bremse har därvid
uttalat att:

"Knorr-Bremse värdesätter kompetensen och expertisen inom Haldex
ledning och att vidmakthålla Haldex utmärkta relation med sina
anställda kommer att vara centralt under integrationen. Hanteringen
av integrationen av Haldex som en högt värderad tillgång inom
koncernen kommer ha Knorr-Bremse-ledningens fulla uppmärksamhet.
Knorr-Bremse avser i nuläget inte att genomföra några väsentliga
förändringar på de platser där Haldex bedriver verksamhet, för dess
anställda eller deras anställningsvillkor." Styrelsen utgår från att
detta är en korrekt beskrivning. Styrelsen anser dock att
beskrivningen inte behandlar risken för att konkurrensmyndigheter
begär avyttringar eller andra åtaganden för att godkänna
genomförandet av Knorr-Bremses erbjudande. Det är i dagsläget inte
möjligt för Styrelsen att bedöma eventuella åtagandens potentiella
inverkan på Haldex verksamhet, anställda och driftsställen.

Uttalandet ska i alla avseenden vara underkastat och tolkas i enlighet
med svensk materiell rätt. Tvist i anledning av Uttalandet ska
exklusivt avgöras av svensk domstol.

___________

Landskrona den 14 september 2016
Haldex Aktiebolag (publ)
Styrelsen

___________

För ytterligare information, besök http://corporate.haldex.com/sv
eller kontakta:

Magnus Johansson, styrelsemedlem och tillförordnad ordförande
Tfn: 0706-671812

Catharina Paulcén, SVP Corporate Communications
Tfn: 0418-476157
E-post: catharina.paulcen@haldex.com

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra
enligt EUs marknadsmissbruksförordning och Takeover-reglerna.
Informationen lämnades för offentliggörande av den person som anges
som mediakontakt i detta pressmeddelande, den 14 september 2016, kl
8.45.

About Haldex

With more than 100 years of intensely focused innovation, Haldex holds
unrivaled expertise in brake systems and air suspension systems for
heavy trucks, trailers and buses. We live and breathe our business
delivering robust, technically superior solutions born from deep
insight into our customers' reality. By concentrating on our core
competencies and following our strengths and passions, we combine
both the operating speed and flexibility required by the market.
Collaborative innovation is not only the essence of our products - it
is also our philosophy. Our 2,100 employees, spread on four
continents, are constantly challenging the conventional and strive to
ensure that the products we deliver create unique value for our
customers and all end-users. We are listed on the Nasdaq Stockholm
Stock Exchange and have net sales of approximately 4.8 billion SEK.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/haldex/r/uttalande-fran-styrelsen-for-haldex-m...
http://mb.cision.com/Main/1432/2079015/561464.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.