Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-08-13

Halvårsrapport

Øresundsbrons trafik faldt med 40 procent i kølvandet på coronapandemien

Trafikken og indtægterne på Øresundsbron faldt markant i løbet af de seks måneder, der har været kraftigt præget af coronapandemien. Den samlede trafik over broen blev reduceret med næsten 40 procent i forhold til samme periode sidste år.
Øresundsbro Konsortiets resultat før værdiregulering blev på 362 millioner DKK, hvilket er et fald på 202 millioner DKK.

I alt faldt konsortiets indtægter med 212 millioner til 727 millioner DKK i det første halvår. Lige siden midten af marts har brotrafikken været markant påvirket af coronapandemien og omverdenens bestræbelser på at begrænse smittespredningen – ikke mindst Danmarks skærpede indrejseregler og grænsekontrol.

I takt med at samfundet er åbnet mere op, mærkes en forbedring i trafikken, men i slutningen af juni var der fortsat en samlet nedgang i trafikken på mere end 50 procent.

– Den kraftige nedgang i trafikken på Øresundsbron vil fortsætte ind i tredje kvartal, og vi ved, at coronakrisen vil få en stor og negativ indvirkning på hele årets trafik og resultat, siger Caroline Ullman-Hammer, administrerende direktør for Øresundsbro Konsortiet.


– Det er usikkert, hvor længe situationen vil fortsætte, og derfor er det vanskeligt at forudsige vores forventede resultat. Den nuværende prognose for 2020 er et resultat før værdiregulering, som er 500-600 millioner DKK lavere end resultatet i 2019, der var på 1.281 millioner DKK.

Indtægterne fra vejtrafikken er faldet med 213 millioner til 459 millioner DKK i perioden. Jernbaneindtægterne påvirkes ikke af trafikmængden, men udregnes årligt ud fra et prisindeks – i løbet af det første halvår steg indtægterne med 1 million til 257 millioner DKK. Konsortiets
driftsomkostninger faldt fra 126 til 114 millioner DKK, og renteudgifterne blev mere end halveret fra 101 til 43 millioner DKK i perioden. Afskrivningerne steg med 60 millioner DKK til 207 millioner DKK på grund af en revideret afskrivningsplan for en del af forbindelsen.

Driftsresultatet (før finansielle poster og værdiregulering) var et overskud på 405 millioner DKK, hvilket er et fald på 260 millioner DKK. 

Godstrafikken blev påvirket mindst i løbet af det første halvår med et fald på 4 procent i forhold til samme periode sidste år, mens bus- og biltrafikken blev mest berørt og viser et fald på henholdsvis 64 og 43 procent i perioden.

Fra den 16. marts til midten af april (uge 12-16) faldt totaltrafikken med omkring 70 procent sammenlignet med tilsvarende uger sidste år, mens nedgangen var omkring 60 procent fra den 20. april til første halvdel af maj (uge 17-20). Siden midten af maj til udgangen af det første halvår er den samlede trafik cirka halveret.

Den 27. juni blev indrejsereglerne lempet for beboerne i de lande og regioner, der på grundlag af smittetrykket betegnes som “åbne” af de danske myndigheder. I dag kan folk i grænseregionerne – mod forevisning af dokumentation for bopæl – indtil videre rejse til Danmark uanset årsagen og smittetrykket i regionen.

Den svenske fritidstrafik er steget marginalt, siden man har tilladt, at det igen bliver lettere for bosatte i Skåne, Blekinge og Halland at rejse ind i Danmark. I takt med ændringer i smittespredning muliggøres indrejse for bosatte i andre svenske regioner.

– Danskerne har bidraget mest til genopretning af trafikken på broen, og den svenske fritidstrafik holdes blandt andet tilbage af indrejserestriktionerne i Danmark. Vi glæder os over de lettelser, der er foretaget for grænseregionerne, og som er et skridt i retning af en mere normal trafik, og over, at godstrafikken har rullet relativt upåvirket gennem hele coronakrisen, siger Caroline Ullman-Hammer.

Hovedposter i perioden (millioner DKK)

 Jan – jun. 2020Jan – jun. 2019Udvikling
Indtægter vej459672-213
Indtægter jernbane2572561
Øvrige indtægter1111-
Indtægter i alt727939-212
Driftsomkostninger-114-12612
Andre driftsomkostninger-1-1-
Afskrivninger-207-147-60
Resultat af primær drift405665-260
Finansielle poster-43-10158
Resultat før værdireguleringer362564-202
Værdiregulering, dagsværdieffekt netto*-196-466 
Værdiregulering, valutakurseffekt netto*1251 
Periodens resultat178149 

* Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvor finansielle aktiver og passiver løbende fastsættes til deres markedsværdi. Værdireguleringen fremgår af regnskabet under finansielle poster. Værdireguleringen påvirker ikke virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

Vejtrafikudvikling under perioden januar-juni  2020

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.