Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-11

Hamlet: Idag inleds teckningsperioden för TO 2

Genom de teckningsoptioner av serie TO 2 som emitterades i samband med
noteringsemissionen i september 2015 kan aktier tecknas under
perioden 11 - 25 oktober 2016. En teckningsoption av serie TO 2
berättigar till teckning av en aktie för 4,50 kronor. Idag inleds
teckningsperioden för TO 2. Observera att de teckningsoptioner som
inte avyttras senast den 21 oktober 2016 eller utnyttjas senast den
25 oktober 2016 blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Nedan
presenteras information om hur du går tillväga för att nyttja dina
teckningsoptioner.

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)
Teckning och betalning med stöd av teckningsoptionen ska ske i
enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen
kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto)
Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner
på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med
interimsaktier (IA) i väntan på registreringen hos Bolagsverket.
Anmälningssedel med instruktion för betalning finns tillgänglig på
Bolagets hemsida www.hamletpharma.com och på emissionsinstitutet
Aktieinvest FK AB:s hemsida www.aktieinvest.se.

Villkor för teckningsoptionen:
En teckningsoption av serie TO 2 berättigar till teckning av en aktie
för 4,50 kronor. Teckningsoptionerna av serie TO 2 kan utnyttjas för
teckning aktier från och med den 11 oktober 2016 till och med den 25
oktober 2016. Observera att de teckningsoptioner som inte avyttras
senast den 21 oktober 2016 eller utnyttjas senast den 25 oktober 2016
blir ogiltiga och förlorar sitt värde.

I det fall samtliga teckningsoptioner nyttjas tillförs Bolaget 12 375
000 kronor före emissionskostnader om cirka 550 000 kronor och
antalet aktier i Bolaget ökar med 2 750 000 till totalt 30 650 698
aktier och aktiekapitalet uppgår då till 919 520,94 kronor.
Erhållande av de tecknade aktierna genom utnyttjandet av
teckningsoption TO 2 beräknas ske cirka tre veckor efter
teckningsperiodens utgång.

Anmälningssedel och instruktion för betalning vid teckning av aktier
genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 finns
tillgänglig på Bolagets hemsida www.hamletpharma.com och på
emissionsinstitutet Aktieinvest FK AB:s hemsida www.aktieinvest.se.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna framgår av prospektet som
gavs ut i samband med noteringsemissionen. Prospektet finns
tillgängligt via www.hamletpharma.com.

För ytterligare information:

Hamlet Pharma AB
Mats Persson, VD
Tel: +46 705 17 67 57
E-post: mats.persson@hamletpharma.com

Kort om Hamlet Pharma AB
Hamlet Pharma, vars aktier är noterade på AktieTorget, är ett bolag
som bedriver läkemedelsutveckling baserat på ett tumördödande
protein-lipidkomplex, HAMLET, bildat av två naturliga och ofarliga
molekyler som finns i bröstmjölk. Utvecklingen syftar till att ta
fram preparat som primärt ska användas för behandling och prevention
av cancersjukdomar. HAMLET dödar effektivt tumörceller men har
samtidigt visat sig vara ofarligt i de proof-of-concept studier som
gjorts på människa. Substansen har visat behandlingseffekt mot
hudpapillom i en placebo-kontrollerad klinisk studie och orsakar
utsöndring av döda cancerceller efter injektion i urinblåsan hos
patienter med blåscancer. Hamlet Pharma avser inleda fas II studier
rörande koloncancer och blåscancer, två svårbotade och vanliga
cancerformer. HAMLET är ett av Hamlet Pharma registrerat varumärke.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hamlet/r/idag-inleds-teckningsperioden-for-to-...
http://mb.cision.com/Main/13052/2096909/572572.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.