Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-10

Hamlet: Kommuniké från Årsstämman i Hamlet Pharma AB

Igår, den 9 november 2017, hölls årsstämma i Hamlet Pharma AB (publ).
Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga
beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
resultatdisposition

Stämman beslutade att fastställa resultaträkning samt balansräkning
sådana de intagits i den framlagda årsredovisningen. Stämman
beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens
förslag i årsredovisningen. Vidare beslutades att ingen utdelning
lämnas för räkenskapsåret 2016/2017.

Ansvarsfrihet

Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande
direktören ansvarsfrihet för den tid den vid stämman framlagda
årsredovisningen omfattar. I detta beslut deltog inte styrelsens
ledamöter eller den verkställande direktören.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av
antalet revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och
revisorerna

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fem ledamöter utan
suppleanter samt att det skall utses en revisor utan suppleant.
Stämman beslutade vidare att styrelsearvode ska uppgå till sammanlagt
högst 200 000 kronor, med följande fördelning: Ordföranden ska inte
erhålla styrelsearvode medan övriga ledamöter som inte är anställda i
bolaget ska erhålla 50 000 kronor vardera. Beslutades att arvode till
revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Beslutades att för tiden till slutet av nästa årsstämma utse Catharina
Svanborg, Bengt Furberg, Bengt Westermark, Christer Köhler samt
Helena Lomberg till styrelseledamöter. Beslutades även att utse
Catharina Svanborg till styrelsens ordförande. Vidare beslutades att
för tiden till nästa årsstämma utse det registrerade revisionsbolaget
Ernst & Young AB (Malmökontoret). Ernst & Young har meddelat att de
kommer att utse revisorn Martin Henriksson till huvudansvarig
revisor.

Hamlet Pharma AB 556568-8958

STYRELSEN

För mer information, kontakta

Mats Persson, VD Hamlet Pharma, +46 705 17 67 57

mats.persson@hamletpharma.com

Hamlet Pharma, vars aktier är noterade på AktieTorget, är ett bolag
som bedriver läkemedelsutveckling baserat på ett tumördödande
protein-lipidkomplex, HAMLET, bildat av två naturliga och ofarliga
molekyler som finns i bröstmjölk. Utvecklingen syftar till att ta
fram preparat som primärt ska användas för behandling och prevention
av cancersjukdomar. HAMLET dödar effektivt tumörceller men har
samtidigt visat sig vara ofarligt i de proof-of-concept studier som
gjorts på människa. Substansen har visat behandlingseffekt mot
hudpapillom i en placebo-kontrollerad klinisk studie och orsakar
utsöndring av döda cancerceller efter injektion i urinblåsan hos
patienter med blåscancer. Hamlet Pharma avser inleda fas I/ II
studier rörande blåscancer, en svårbotad och kostsam cancerform.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hamlet/r/kommunike-fran-arsstamman-i-hamlet-ph...
http://mb.cision.com/Main/13052/2387430/749349.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.