Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-04-29

Hancap: Hancap ändrar upplägg för publicering av prognos och ger uppdaterad prognos

HANCAP ÄNDRAR UPPLÄGG FÖR PUBLICERING AV PROGNOS OCH GER UPPDATERAD PROGNOS

Hancap AB (publ) ("Hancap" eller "Bolaget") ändrar upplägget för vad som
ingår i Bolagets prognos till att endast omfatta omsättning och EBITDA samt
offentliggör prognos efter förvärvet av Mistral Gruppen AB.

Hancaps prognos kommer framöver endast att omfatta omsättning och
EBITDA-marginal (resultat före av- och nedskrivningar, finansiella poster
och skatter) för innevarande år och näst följande räkenskapsår. Nedan
följer uppdaterad prognos för Hancap för det fulla räkenskapsåret 2015 samt
2016. Prognosen upprättas nu och framöver genom konsolidering av Bolagets
räkenskaper och de bolag som förvärvats för att eliminera koncerninterna
poster. Prognosen har ej granskats av revisor.

(MSEK) 2015 2016
Omsättning 400-425 450-475
EBITDA-marginal 7,5% 10,0%

- Orderingången under första kvartalet 2015 har hittills varit god. De
fortsatta utsikterna på Hancaps marknader för 2015 bedöms vara gynnsamma.
Det i kombination med att de synergier vi ska uppnå genom de senaste
förvärven, som genomförts under 2014 och 2015, ska börja ge resultat gör
att styrelsen bedömer att nettoomsättningen under 2015 kommer att hamna i
intervallet 400-425 MSEK med en EBITDA-marginal före eventuella
förvärvskostnader på cirka 7,5%.

Peter Kristiansen, CFO

Halmstad den 29 april 2015

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Hancap Pressrelease 2015-04-29.pdf

Om Hancap AB
Hancap AB är ett svenskt holdingbolag som innehar de helägda dotterbolagen
Santex AB, Santex System AB, Westcoast Windows AB, Seml AB, Uterumsmästarna
i Sverige AB, Dalkarlarna i Ornäs AB och Mistral Gruppen AB. Dotterbolagen
bildar tillsammans gruppen Hancap Consumer. Hancap Consumer har med Sverige
som bas genom bolagen Santex System AB och Westcoast Windows AB sedan 30 år
tillverkat fönster och uterum för främst de nordiska marknaderna,
Storbritannien, Schweiz och Tyskland. Hancaps obligationer är noterade på
Nasdaq First North Bond Market och Bolagets preferensaktie av serie A är
noterad på Nasdaq First North. Certified Adviser samt likviditetsgarant är
Mangold Fondkommission AB (www.mangold.se ) tel.:
+46 8 5030 1550.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691 102 15 Stockholm
Telefon: +46 8 5030 1550
www.mangold.se

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.