Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-03-11

Hancap: Hancap avser notera preferensaktier av serie A på Nasdaq First North och offentliggör prognos för åren 2014- 2016

HANCAP AVSER NOTERA PREFERENSAKTIER AV SERIE A PÅ NASDAQ FIRST NORTH OCH
OFFENTLIGGÖR PROGNOS FÖR ÅREN 2014- 2016

Hancap AB (publ) ("Hancap" eller "Bolaget") offentliggör idag ett
informationsmemorandum med anledning av försäljning av delar av
moderbolaget Hansen Capital SA:s preferensaktier av serie A i Hancap
("Erbjudandet"). Informationsmemorandumet innehåller en resultatprognos för
åren 2014 - 2016. Bolaget har inte tidigare avgett någon prognos.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien,
Singapore, Sydafrika, Schweiz, Japan eller Hongkong eller i någon annan
jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara
olaglig. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande
att förvärva aktie. För ytterligare information, vänligen se "viktig
information" i detta pressmeddelande.

Inför den planerade noteringen på Nasdaq First North genomförs en
försäljning av 650 000 befintliga preferensaktier av serie A. Säljare av
aktierna är Hansen Capital SA. Bakgrunden till försäljningen av
preferensaktierna av serie A är att uppnå det spridningskrav som Nasdaq
ställer på bolag inför upptagande till handel på First North. Priset uppgår
till 35 SEK per preferensaktie, vilket innebär att försäljningsvärdet
uppgår till maximalt 22,75 MSEK. Anmälan om deltagande i Erbjudandet ska
ske under perioden 12 mars - 25 mars 2015.

Resultatprognos
I anslutning till informationsmemorandumet avger Hancap en resultatprognos.
Bolaget har inte tidigare avgett någon prognos. På sid 19 i
informationsmemorandumet, under "Prognos" framgår följande:

Prognosen för helåret 2014 är baserad på preliminära utfall för de sex
sista månaderna under året. Prognosen för 2015 är baserad på Bolagets
uppskattningar om framtiden inklusive de dotterbolag som förvärvats i
december 2014. Posterna under 2013 har även justerats för extraordinära
engångsposter för att vara jämförbara med de framtida uppskattningarna.

Bolagets uppskattningar för 2015 är baserade på de underliggande
koncernbolagens fristående budgetar som i sin tur huvudsakligen bygger på
de senaste orderböckerna och marknadsutsikterna för respektive segment. De
positiva utsikterna för 2015 hänför sig till flertalet faktorer såsom
förbättrad konkurrenssituation gällande export på grund av fördelaktigare
valutakurser, regulatoriska förändringar som påverkar marknadsläget
positivt och starka orderböcker för ingången av 2015.

Som resultatprognosen nedan påvisar så uppskattar Bolaget att
overheadkostnaderna i relation till omsättningen kommer att minska genom
konsolidering av försäljningskanaler, administration och liknande.

(MSEK) 2016P 2015P 2014E 2013
Omsättning 424,1 371,6 290,3 219,1
Bruttoresultat 153,7 127,7 107,8 88,7
Totala overheadkostnader -108,2 -98,4 -90,5 -74,9
EBITDA 45,6 29,4 17,3 13,7
Bruttomarginal 36,3% 34,4% 37,1% 40,5%
Overhead i procent av omsättning 25,5% 26,5% 31,2% 34,2%
EBITDA-marginal 10,8% 7,9% 6,0% 6,3%

Informationsmemorandumet finns tillgängligt på Hancaps hemsida
www.hancap.se och på Mangolds hemsida
www.mangold.se .

Finansiell och legal rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Baker & McKenzie
Advokatbyrå KB är legal rådgivare i transaktionen.

11 mars 2015

För ytterligare information kontakta:
Petter Kristiansen, CFO, Tel: +47 4 654 8630, petter.kristiansen@hancap.se
.
Mangold Fondkommission AB, Tel. +46 8 5030 1550, info@mangold.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Hancap Pressrelease 2015-03-11.pdf

Om Hancap AB
Hancap AB (publ) är ett svenskt holdingbolag som äger företagen inom
Santex-gruppen bestående av Santex AB, Santex System AB, Dalkarlarna i
Ornäs AB, Seml AB, Uterumsmästarna i Sverige AB och Westcoast Windows AB.
Santex-gruppen har med Sverige som bas sedan 30 år tillverkat fönster och
uterum för främst de nordiska marknaderna, Storbritannien, Schweiz och
Tyskland. De mest framträdande varumärkena är Westcoast Windows och Santex
Uterum. Hancap AB:s obligationer är listade på Nasdaq First North Bond
Market. Certified Adviser samt likviditetsgarant är Mangold Fondkommission
AB (www.mangold.se ) tel: 08- 503 01 550.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
Telefon: +46 8 503 015 50
www.mangold.se

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.