Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-06-30

Hancap: Kommuniké från årsstämma i Hancap AB (publ) den 30 juni 2015

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I HANCAP AB (PUBL) DEN 30 JUNI 2015

Vid den ordinarie årsstämman i Hancap AB (publ) ("Hancap" eller "Bolaget")
som hölls den 30 juni 2015 beslutades följande:

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för Bolaget och
koncernen och beslutade att utdelning skulle utgå till aktieägarna enligt
styrelsens förslag.

Ansvarsfrihet
Styrelsen och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2014.

Val av styrelse och revisor
Till styrelseledamöter utsågs Richard Backlund, Tonny Nielsen samt Frank
Teneberg. Till revisor utsågs Per-Arne Pettersson från Deloitte.

Arvodering
Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 300 000 SEK till
styrelseordförande samt 150 000 SEK vardera till övriga styrelseledamöter.
Revisorsarvode skall utgå enligt löpande räkning.

Ändring av bolagsordning
Stämman beslutade om ändring i bolagsordningen enligt styrelsens förslag i
kallelsen.

Bemyndigande för styrelsen om nyemission
Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
enligt styrelsens förslag i kallelsen.

Halmstad den 30 juni 2015

För mer information kontakta:
Johan Berglund, VD.
Tel: + 46 (0) 739 50 13 27
E-post: johan.berglund@hancap.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Hancap Kommunike fran arsstamma.pdf

Om Hancap AB
Hancap AB är ett svenskt holdingbolag som innehar de helägda dotterbolagen
Santex AB, Santex System AB, Westcoast Windows AB, Seml AB, Uterumsmästarna
i Sverige AB, Dalkarlarna i Ornäs AB och Mistral Gruppen AB. Dessa
dotterbolag bildar tillsammans Hancap Consumer. Consumerdivisionens
operativa bolag har väl etablerade verksamheter, dels med tillverkning av
fönster och uterum, dels självständiga specialiserade försäljnings- och
montagebolag. Huvudmarknaderna är i de nordiska länderna, men även export
till Storbritannien, Schweiz och Tyskland.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691, 102 15 Stockholm
Telefon: +46 8 5030 1550
www.mangold.se

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.