Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-07-17

Handelsbanken Finland: Handelsbanken Finland: Delårsrapport för perioden januari-juni 2014

Pressmeddelande 17.7.2014

Regionbankschef Nina Arkilahti: Vi utvecklar vårt kontorsnät för att
ge god och smidig service nära våra kunder

"En fortsatt god resultatutveckling i Handelsbankens kontorsrörelse i
Finland möjliggör en utveckling av vår verksamhet. Vi har öppnat ett
nytt kontor i Gräsviken i Helsingfors och ett nytt serviceställe på
Åland samt flyttat en del kontor i huvudstadsregionen till nya
lokaler där vi kan betjäna våra kunder bättre både vad gäller läget
och funktionaliteten. Att vår bank är lokal innebär bättre och
snabbare beslut i kundernas bankärenden. Samtidigt utvecklar vi våra
digitala kanaler", berättar Nina Arkilahti, chef för Handelsbanken
Finland.

Fortsatt positiv utveckling i kontorsrörelsen under januari-juni 2014

Kontorsrörelsenmeur 1-6/20 1-6/2 Förändr. 4-6/2 4-6/2013
Förändr. 1-3/2014

14 013 014
Intäkter
Räntenetto 76,5 66,5 15 % 37,6 34,3 10 % 38,9
Provisionsnetto 24,1 23,4 3 % 11,9 11,8 1 % 12,2
Övriga intäkter 8,9 6,0 48 % 5,4 3,4 59 % 3,5
Summa intäkter 109,5 95,9 14 % 54,9 49,5 11 % 54,6
Kostnader -40,8 -42,7 -4 % -20,1 -21,6 -7 % -20,7

Resultat före kf 68,7 53,2 29 % 34,8 27,9 25 % 33,9
Kreditförluster -17,2 -8,3 -11,7 -4,1 -5,5

Rörelseresultat 51,5 44,9 15 % 23,1 23,8 -3 % 28,4

K/I-tal, % 37,3 44,7 36,6 44,0 37,9
Räntabilitet, % 12,1 10,6 11,4 11,8 12,7

Handelsbankens kontorsrörelse i Finland har fortsatt sin stabila
resultatutveckling under januari-juni 2014 till följd av stigande
intäkter och en kontinuerlig kostnadskontroll. Rörelseresultatet för
kontorsrörelsen steg med 6,6 miljoner euro till 51,5 miljoner euro
(44,9) jämfört med motsvarande period föregående år. Resultatet före
kreditförluster förbättrades med 29 procent och uppgick till 68,7
miljoner euro (53,2) under motsvarande period.

Intäkterna ökade med 14 procent jämfört med året innan och uppgick
till 109,5 miljoner euro (95,9). Räntenettot steg med 15 procent till
76,5 miljoner euro (66,5). Ökningen i räntenettot var en följd av
såväl stigande affärsvolymer som högre ut- och inlåningsmarginaler.
Ökningen i provisionsnettot med 3 procent till 24,1 miljoner euro
(23,4) jämfört med året innan förklaras av högre
placeringsprovisioner.

Kostnaderna minskade med 4 procent till 40,8 miljoner euro (42,7)
trots att medelantalet anställda ökade med 6 personer jämfört med
motsvarande period föregående år.

Kreditförlusterna steg i jämförelse med föregående år och uppgick till
17,2 miljoner euro (8,3) huvudsakligen till följd av reserveringar på
ett engagemang. Kreditförlustnivån var 0,30 procent (0,16). K/I talet
före kreditförluster förbättrades och sjönk till 37,3 (44,7).
Räntabiliteten förbättrades och steg till 12,1 procent (10,6) jämfört
med motsvarande period föregående år.

Fortsatt god efterfrågan både gällande privat- och
företagsfinansiering

Affärsvolymer 4-6/2 4-6/2 Förändr. 1-6/2014 1-6/2013 Förändr.
014 013
medelvolymer
meur

Utlåning till 12 11 5 % 12 087 11 513 5 %
allmänheten 180 622
varav 3 811 3 667 4 % 3 799 3 632 5 %
hushåll
varav 8 369 7 955 5 % 8 288 7 881 5 %
företag

Inlåning från 4 354 2 713 60 % 4 323 2 766 56%
allmänheten
varav 1 235 1 256 -2 % 1 242 1 264 -2 %
hushåll
varav 3 119 1 457 114 % 3 081 1 502 105 %
företag

Handelsbanken Finlands medelvolym för både in- och utlåning ökade
under januari-juni 2014 jämfört med motsvarande period föregående år.
Handelsbankens finansiering av privatpersoner har ökat snabbare än
marknaden i Finland. Utlåningen till privatpersoner ökade med 5
procent och till företag med 5 procent jämfört med januari-juni
föregående år.

På basen av utlåningsvolymerna beräknas en stabilitetsfondsavgift som
belastar Handelsbanken i Finland på motsvarande sätt som bankskatten
belastar banker med säte i Finland. Stabilitetsfondsavgiften
belastade räntenettot med 2,2 miljoner euro under perioden
januari-juni 2014 (1,9). Denna avgift har tillämpats i Sverige sedan
2009.

Medelvolymen för inlåning ökade med 56 procent jämfört med motsvarande
kvartal föregående år. Hushållens kontomedel minskade med 2 procent
medan företagens inlåning ökade med 105 procent jämfört med
föregående år.

Koncernens resultat fortsättningsvis stabilt

Handelsbankskoncernens nyckeltal för januari-juni 2014:

- Periodens resultat efter skatt för total verksamhet ökade med 11 %
till 7 943 milj. kronor

(7 161)
- Resultatet per aktie steg till 12,50 kronor (11,29)

- Rörelseresultatet ökade med 10 % till 9 997 milj. kronor (9 059) och
steg med 17 % i hemmamarknaderna utanför Sverige

- Räntabiliteten på eget kapital ökade till 14,3 % (14,2)

- Intäkterna steg med 6 % till 19 128 milj. kronor (18 040)

- Räntenettot steg med 1 % och uppgick till 13 357 milj. kronor (13
214) och i hemmamarknaderna utanför Sverige steg räntenettot med 12 %

- K/I-talet förbättrades till 44,7 % (46,5)

- Kreditförlustnivån uppgick till 0,07 % (0,07)

- Kärnprimärkapitalrelationen enligt CRD IV ökade till 20,1 % (17,8)
och den totala kärnprimärkapitalrelationen steg till 25,0 %

Koncernens bokslut finns tillgängligt på internet
www.handelsbanken.se/ir.

Tilläggsinformation:

Nina Arkilahti, chef för Handelsbanken i Finland
Tfn +358 50 3230056
Anders Norrena, ekonomi- och administrationschef, Handelsbanken
Finland

Tfn + 358 50 5678243
Camilla Sågbom, informationschef, Handelsbanken Finland
Tfn +358 40 5408450

Handelsbanken är en nordisk bankkoncern med global verksamhet. I dag
har banken verksamhet i totalt 24 länder runtom i världen och den
sysselsätter drygt 11 000 personer. Banken är känd för sin starka
företagskultur samt kundorienterade och flexibla service. Sedan flera
år tillbaka har Handelsbanken legat i topp i en stor
kundnöjdhetsmätning både i Finland och i de andra nordiska länderna
(EPSI Rating). Handelsbanken grundades i Stockholm år 1871 och
Handelsbanksaktien är den äldsta noterade aktien på Stockholmsbörsen.
I Finland har banken funnits sedan 1985.

I Finland har Handelsbanken 46 kundkontor runtom i landet,
huvudkontorsverksamheten i Helsingfors samt bankens finans-, fond-
och livförsäkringsbolag, Capital Markets-verksamheten, Handelsbanken
Kapitalförvaltning och Private Banking samt Handelsbanken Custody som
svarar för värdepappersförvarstjänsterna. Handelsbanken Finland hade
606 medarbetare i slutet av år 2013.

Handelsbanken är en nordisk bankkoncern med global verksamhet. I dag
har banken verksamhet i totalt 24 länder runtom i världen och den
sysselsätter drygt 11 000 personer. Banken är känd för sin starka
företagskultur samt kundorienterade och flexibla service. Sedan flera
år tillbaka har Handelsbanken legat i topp i en stor
kundnöjdhetsmätning både i Finland och i de andra nordiska länderna
(EPSI Rating). Handelsbanken grundades i Stockholm år 1871, vilket
gör Handelsbanksaktien till den äldsta noterade aktien på
Stockholmsbörsen. I Finland har banken funnits sedan 1985.

I Finland har Handelsbanken 45 kundkontor runtom i landet,
huvudkontorsverksamheten i Helsingfors samt bankens finans-, fond-
och livförsäkringsbolag, Capital Markets-verksamheten, Handelsbanken
Kapitalförvaltning och Private Banking samt Handelsbanken Custody som
svarar för värdepappersförvarstjänsterna. Handelsbanken Finland hade
606 medarbetare i slutet av år 2013.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/handelsbanken-finland/r/handelsbanken-finland-...
http://mb.cision.com/Main/7263/9617938/267778.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.