Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-30

Handelsbanken Finland: Handelsbanken Finland: Delårsrapport för perioden januari-mars 2014

Pressmeddelande 30.4.2014

Chef för Handelsbanken Finland Nina Arkilahti: En god
resultatutveckling möjliggör utveckling av vår verksamhet

"Handelsbankens kontorsrörelse i Finland gjorde sitt bästa
kvartalsresultat hittills.

Vi har en klar ökning i intäkterna både inom in- och utlåning samt
spar- och placeringsprodukter samtidigt som vi har lyckats
upprätthålla en kontinuerlig kostnadskontroll", konstaterar Nina
Arkilahti, chef för Handelsbanken Finland.

"Vi fortsätter att utveckla och utvidga vårt kontorsnät under år 2014.
Vi öppnar ett nytt kontor i Gräsviken i Helsingfors och utvecklar
vårt existerande servicenätverk. Vi har öppnat ett nytt serviceställe
på Åland och flyttar några av våra kontor i huvudstadsregionen till
lämpligare lägen. Samtidigt utvecklar vi vår service också i de
digitala kanalerna", berättar Nina Arkilahti.

God utveckling i kontorsrörelsen under första kvartalet 2014

Kontorsrörelsenmeur 1-3/2014 1-3/2013 Förändring 9-12/2013 Förändring
Intäkter
Räntenetto 38,9 32,2 21 % 38,1 2 %
Provisionsnetto 12,2 11,6 5 % 12,1 1 %
Övriga intäkter 3,5 2,6 35 % 4,6 -24 %
Summa intäkter 54,6 46,4 18 % 54,8 0 %
Kostnader -20,7 -21,1 -2 % -20,9 -1 %
Resultat före kf 33,9 25,3 34 % 33,9 0 %
Kreditförluster -5,5 -4,2 31 % -13,9 -60 %
Rörelseresultat 28,4 21,1 35 % 20,0 42 %

K/I-tal, % 37,9 45,4 38,2
Räntabilitet, % 12,7 9,5 9,0

Handelsbankens kontorsrörelse i Finland gjorde sitt bästa
kvartalsresultat hittills under första kvartalet 2014.
Rörelseresultatet för kontorsrörelsen förbättrades med 35 procent
till 28,4 miljoner euro (21,1) jämfört med föregående år, främst till
följd av ett stigande räntenetto. Resultatet före kreditförluster
förbättrades med 34 procent och uppgick till 33,9 miljoner euro
(25,3) under motsvarande period.

Intäkterna ökade med 18 procent jämfört med året innan och uppgick
till 54,6 miljoner euro (46,4). Räntenettot steg med 21 procent till
38,9 miljoner euro (32,2). Ökningen i räntenettot var en följd av
såväl högre marginaler som stigande affärsvolymer. Ökningen i
provisionsnettot med 5 procent till 12,2 miljoner euro (11,6) jämfört
med året innan förklaras av högre utlåningsprovisioner samt
kapitalförvaltningsintäkter.

Kostnaderna minskade med 2 procent till 20,7 miljoner euro (21,1)
trots att medelantalet anställda i kontorsrörelsen ökade med 9
personer.

Kreditförlusterna ökade till 5,5 miljoner euro (4,2) och
kreditförlustnivån var 0,19 procent (0,16). K/I-talet före
kreditförluster förbättrades och sjönk till 37,9 (45,4).
Räntabiliteten var 12,7 procent (9,5).

Fortsatt god efterfrågan särskilt inom inlåning

Affärsvolymer 1-3/2014 1-3/2013 Förändring 9-12/2013 Förändring
medelvolymer meur

Utlåning till allmänheten 11 994 11 405 5 % 11 939 0 %
varav hushåll 3 787 3 598 5 % 3 773 0 %
varav företag 8 207 7 807 5 % 8 166 1 %

Inlåning från allmänheten 4 292 2 817 52 % 3 730 15 %
varav hushåll 1 249 1 271 -2 % 1 273 -2 %
varav företag 3 043 1 546 97 % 2 457 24 %

Handelsbanken Finlands medelvolym för utlåning ökade med 5 procent
jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen i utlåning
både till företag och privatpersoner var 5 procent jämfört med
föregående år.

På basen av utlåningsvolymerna beräknas en stabilitetsfondsavgift som
belastar Handelsbanken i Finland på motsvarande sätt som bankskatten
belastar banker med säte i Finland. Stabilitetsfondsavgiften
belastade räntenettot med 1,1 miljoner euro under perioden
januari-mars 2014 (1,0). Denna avgift har tillämpats i Sverige sedan
2009.

Medelvolymen för inlåning ökade under första kvartalet med 52 procent
jämfört med motsvarande period föregående år. Hushållens kontomedel
minskade med 2 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år,
men företagens inlåning ökade med 97 procent.

Koncernens resultat fortsättningsvis stabilt

Handelsbankskoncernens nyckeltal för januari-mars 2014:

- Periodens resultat efter skatt för total verksamhet ökade med 13 %
till 3 909 milj. kronor (3 466)

- Resultatet per aktie steg till 6,15 kronor (5,47)
- Rörelseresultatet ökade med 13 % till 4 920 milj. kronor (4 336) och
steg med 30 % i hemmamarknaderna utanför Sverige

- Räntabiliteten på eget kapital ökade till 14,1 % (13,8)
- Intäkterna steg med 8 % till 9 481 milj. kronor (8 800)
- Räntenettot steg med 2 % till 6 653 milj. kronor (6 541)
- K/I-talet förbättrades till 44,8 % (47,5)
- Kreditförlustnivån uppgick till 0,07 % (0,06)
- Kärnprimärkapitalrelationen enligt CRD IV ökade till 19,5 % (17,5)
och den totala kapitalrelationen steg till 24,5 % (21,0)

Koncernens bokslut finns tillgängligt på internet
www.handelsbanken.se/ir.

Tilläggsinformation:

Nina Arkilahti, chef för Handelsbanken Finland
Tfn +358 10 444 2700
Anders Norrena, ekonomi- och administrationschef, Handelsbanken
Finland

Tfn + 358 10 444 2327
Camilla Sågbom, informationschef, Handelsbanken Finland
Tfn +358 10 444 2787

Handelsbanken är en nordisk bankkoncern med global verksamhet. I dag
har banken verksamhet i totalt 24 länder runtom i världen och den
sysselsätter drygt 11 000 personer. Banken är känd för sin starka
företagskultur samt kundorienterade och flexibla service. Sedan flera
år tillbaka har Handelsbanken legat i topp i en stor
kundnöjdhetsmätning både i Finland och i de andra nordiska länderna
(EPSI Rating). Handelsbanken grundades i Stockholm år 1871, och
Handelsbanksaktien är den äldsta noterade aktien på Stockholmsbörsen.
I Finland har banken funnits sedan 1985.

I Finland har Handelsbanken 45 kundkontor runtom i landet,
huvudkontorsverksamheten i Helsingfors samt bankens finans-, fond-
och livförsäkringsbolag, Capital Markets-verksamheten, Handelsbanken
Kapitalförvaltning och Private Banking samt Handelsbanken Custody som
svarar för värdepappersförvarstjänsterna. Handelsbanken Finland hade
606 medarbetare i slutet av år 2013.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/handelsbanken-finland/r/handelsbanken-finland-...
http://mb.cision.com/Main/7263/9577128/239069.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.