Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-23

Handelsbanken Finland: Handelsbanken Finland: delårsrapporten för januari-september 2019

Pressmeddelande 23.10.2019

Chefen för Handelsbanken Finland Nina Arkilahti: Personlig service är
en konkurrensfördel för oss - kundnöjdhet återspeglas också i
rörelseresultatet

"Bankens verksamhet grundar sig på personlig service och en platt
organisation. Flera år i rad har vi legat i toppen av
kundnöjdhetsundersökningen EPSI Rating, och i år förbättrade vi
kundnöjdheten från fjolåret. Aldrig förr under de senaste 15 åren har
Handelsbankens försprång till branschgenomsnittet varit så stort",
konstaterar chefen för Handelsbanken Finland Nina Arkilahti.

"Våra kunder värdesätter i synnerhet god tillgänglighet. Vi har
utvecklat vår tjänst Family Office där kunderna får alla bank- och
placeringstjänster de behöver - både för sitt företag och för sina
personliga behov - via en och samma kontaktperson", säger Arkilahti.

"Handelsbanken är också betrodd som kapitalförvaltare. Enligt en färsk
undersökning* som utfördes bland kapitalförvaltningskunder har
Handelsbanken exceptionellt lojala kunder.

Vårt verksamhetssätt där kunden får högklassig service i alla
bankärenden, på ett effektivt och personligt sätt, skapar nöjdhet.
Detta är viktigt med tanke på kundlojalitet och tillväxt, för det är
genom våra nöjda kunders rekommendationer som vi uppnår tillväxt",
berättar Arkilahti.

Handelsbankens rörelseresultat förbättrades med 26 procent jämfört med
januari-september 2018. Också räntabiliteten utvecklades positivt och
uppgick till 13,9 procent.

*Tidningen Arvopaperis undersökning bland kapitalförvaltningskunder
2019

Handelsbankens resultatutveckling för kontorsrörelsen
januari-september 2019

Kontorsrörelsen Q3 Q2 2019 Förändr. Q1-Q3 2019 Q1-Q3 2018 Förändr.
meur 2019
Intäkter
Räntenetto 34,4 31,3 10 % 98,0 95,8 2 %
Provisionsnetto 14,2 13,3 7 % 40,3 36,2 11 %
Intäkter totalt 49,8 46,2 8 % 143,1 137,0 4 %
Kostnader totalt -25,1 -26,9 -7 % -76,4 -72,7 5 %

Resultat före 24,7 19,3 28 % 66,7 64,3 4 %
kreditförluster
Kreditförluster 2,8 5,0 7,7 -9,8
Resultatutdelning 4,5 3,8 12,3 14,0
Rörelseresultat 32,0 28,1 14 % 86,7 68,6 26 %

K/I-tal % 46,5 53,5 50,6 48,1
Räntabilitet, % 14,9 13,9 13,9 11,2

Rörelseresultatet för Handelsbanken Finlands kontorsrörelse uppgick
till 86,7 miljoner euro, vilket var en ökning med 26 procent jämfört
med perioden januari-september 2018. Kreditförluståtervinningarna var
7,7 miljoner euro. Kreditförlustnivån uppgick till -0,06 procent
(0,08). K/I-talet före kreditförluster var 50,6 (48,1).
Räntabiliteten ökade till 13,9 procent (11,2).

Intäkterna ökade med fyra procent till 143,1 miljoner euro (137,0).
Provisionsnettot ökade med 11 procent till 40,3 miljoner euro (36,2).
Räntenettot ökade med två procent till 98,0 miljoner euro (95,8).

Handelsbanken i Finland erlade statliga avgifter på totalt 7,4
miljoner euro (9,3) under januari-september. Dessa avgifter omfattar
den svenska Resolutionsreserven samt insättningsgarantin.

De totala kostnaderna steg med fem procent till 76,4 miljoner euro
(72,7). Ökningen beror främst på förnyelsen av kärnbanksystemet, som
går vidare som planerat. Personalen var i medeltal 508 personer
(528).

Utvecklingen av kreditstocken

Medelvolymer Q3 Q2 Förändr. Q1-Q3 2019 Q1-Q3 2018 Förändr.
meur 2019 2019

Utlåning
varav 4 352 4 336 0 % 4 330 4 168 4 %
hushåll
varav 9 557 9 528 0 % 9 487 9 095 4 %
företag
Totalt 13 13 0 % 13 817 13 263 4 %
909 864

Inlåning
varav 1 729 1 703 2 % 1 695 1 564 8 %
hushåll
varav 2 931 2 558 15 % 2 746 2 773 -1 %
företag
Totalt 4 660 4 261 9 % 4 441 4 337 2 %

Medelvolymen för Handelsbanken Finlands kreditstock ökade med fyra
procent jämfört med januari-september 2018.

Inlåningen från hushållen ökade med åtta procent, men inlåningen från
företag minskade med en procent.

Handelsbanken Finlands kontorsrörelse består av 36 bankkontor,
huvudkontorsfunktioner, kapitalförvaltningstjänster och Handelsbanken
Finans Abp. I Handelsbanken Finland ingår även investeringsbanken
Handelsbanken Capital Markets som omfattar livförsäkringsbolaget
Handelsbanken Liv samt riskhantering, värdepappershandel och
kapitalmarknadsverksamhet. Handelsbanken Securities Services svarar
för värdepappersförsvarstjänsterna. Handelsbanken har i Finland ca
600 medarbetare.

Koncernens resultat

Handelsbanken-koncernens nyckeltal för januari-september 2019 (jämfört
med januari-september 2018):

· Banken fortsätter att koncentrera sina resurser till kärnkunder
och kärnaffärer, vilket ger ytterligare potential för tillväxt och
förbättrad lönsamhet.

· Banken genomför ett antal åtgärder som förväntas reducera den
årliga kostnadsnivån med cirka 1,5 mdkr, allt annat lika, med de
första effekterna under 2020. Resultatet för tredje kvartalet
belastades med en omstruktureringskostnad på -900 mkr.

· Rörelseresultatet minskade med 4 % till 16 101 mkr (16 725). Det
underliggande rörelseresultatet minskade med 2 %.

· Räntabiliteten på eget kapital sjönk till 11,9 % (13,2), men var
12,6 % exklusive omstruktureringskostnaden.

· Periodens resultat efter skatt minskade med 6 % till 12 544 mkr
(13 341)

· Resultatet per aktie minskade till 6,43 kr (6,86)
· Intäkterna steg med 2 % till 33 188 mkr (32 687). Justerat för
engångsposter steg intäkterna med 4 %.

· Räntenettot ökade med 3 % till 24 045 mkr (23 414)
· Provisionsnettot ökade med 4 % till 7 931 mkr (7 363)
· K/I-talet steg till 48,8 % (47,0), men sjönk till 46,1 % exklusive
omstruktureringskostnaden.

· Kreditförlustnivån uppgick till 0,05 % (0,04)
· Kärnprimärkapitalrelationen minskade till 17,4% (21,7)
Koncernens bokslut finns tillgänglig på www.handelsbanken.se/ir.

Tilläggsinformation:

Nina Arkilahti, landschef, Handelsbanken Finland
Tfn +358 10 444 2700
Anders Norrena, ekonomichef, Handelsbanken Finland
Tfn + 358 10 444 2271
Pirjetta Soikkeli, informationschef, Handelsbanken Finland
Tfn +358 10 444 2787

Handelsbanken är en nordisk bankkoncern med global verksamhet. I dag
har banken verksamhet runtom i världen och den sysselsätter drygt 12
000 personer. Banken är känd för sin starka företagskultur samt
kundorienterade och flexibla service. Sedan flera år tillbaka har
Handelsbanken legat i topp i en stor kundnöjdhetsmätning både i
Finland och i de andra nordiska länderna (EPSI Rating). Handelsbanken
grundades i Stockholm år 1871, och Handelsbanksaktien är den äldsta
noterade aktien på Stockholmsbörsen. I Finland har banken funnits
sedan 1985.

Handelsbanken Finlands kontorsrörelse består av 36 bankkontor,
huvudkontorsfunktioner, kapitalförvaltningstjänster och Handelsbanken
Finans Abp. I Handelsbanken Finland ingår även investeringsbanken
Handelsbanken Capital Markets som omfattar livförsäkringsbolaget
Handelsbanken Liv samt riskhantering, värdepappershandel och
kapitalmarknadsverksamhet. Handelsbanken Securities Services svarar
för värdepappersförsvarstjänsterna. Handelsbanken har i Finland ca
600 medarbetare.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/handelsbanken-finland/r/handelsbanken-finland...
https://mb.cision.com/Main/7263/2938976/1127985.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.