Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-22

Handelsbanken Finland: Handelsbankens konjunkturprognos: Finland långsamt på väg upp efter dubbelnedgången

Pressmeddelande 22.5.2014

· I Finland blir tillväxten i år endast måttlig
· Världsekonomi: dämpad inflation förlänger återhämtningen
· Euroområdet: stöd från ECB behövs under lång tid framöver
· Ekonomiska tillväxten i Ryssland blir mycket svag under resten av
årtiondet

Endast måttlig tillväxt i Finland
Handelsbankens ekonomer förutspår att Finlands bruttonationalprodukt i
år ökar med 0,4 procent (1,5). Totalproduktionen förväntas också
nästa år öka mindre än vad tidigare prognoser antytt, dvs. 1,5
procent (2,2). BNP-prognosen för 2016 är 1,8 procent.

"I Finland förväntar vi oss en gradvis återhämtning av ekonomin, men i
långsammare takt än vår tidigare uppskattning. Det kommer att ta mer
än ett årtionde innan Finlands BNP är tillbaka på samma nivå som i
början av 2008", förutspår Handelsbanken Finlands chefsekonom Tiina
Helenius. "Den globala konjunkturcykeln har förbättrats och även om
Finlands exportsektor ännu inte lyckats ta del av återhämtningen,
tror vi att exporten gradvis ökar i år. Exporten till Ryssland hämmas
av Rysslands svaga tillväxt samt ökade geopolitiska spänningar, men
vi förväntar oss en ökad efterfrågan i norra euroområdet, Sverige,
USA och Storbritannien. Inköpsindex för de viktigaste
exportmarknaderna i väst tyder på en fortsatt BNP-tillväxt, dock inte
lika kraftig som under de tidigare perioderna av blomstrande finsk
export. Därför blir exportökningen betydligt svagare än under de
historiska uppgångarna", tror Tiina Helenius.

"Konsumenterna har blivit försiktiga vilket leder till att nedgången i
den privata konsumtionen fortsätter", berättar ekonom Tuulia Asplund.
Högre arbetslöshet, låga nominella löneförhöjningar och
skattehöjningar har lett till minskad optimism och lägre köpkraft.
Svagheten har spritt sig till bostadsmarknaden där efterfrågan
minskat och priserna står stilla. Den värsta nedgången i
sysselsättningen torde vara över, men hela årets genomsnittliga
arbetslöshetsgrad börjar minska först nästa år, skriver Handelsbanken
i sin prognos. Inflationstrycket är fortsatt dämpat under hela
prognosperioden.

Dämpad inflation förlänger den globala återhämtningen och räntorna
stiger måttligt

En ekonomisk uppgång slutar oftast på grund av ett ökat
inflationstryck som utlöser en stramare penningpolitik. Generellt
handlar det nu inte om några drastiska omläggningar av politiken. I
Kina har inflationsutvecklingen varit mer positiv än vi tidigare
förväntade oss och också i andra tillväxtekonomier förväntar vi oss
lägre inflation. Då det även i USA och Europa funnits en tendens till
lägre inflation än väntat, tror vi att penningpolitiken förblir
stimulansinriktad ännu en tid framöver. Detta kommer att bidra till
att den globala återhämtningen förlängs in på 2016.

Vi är optimistiska i fråga om den amerikanska arbetsmarknaden och tror
att sysselsättningsmålet uppnås redan nästa vår. Vi förväntar oss att
USA:s centralbank Fed inleder en serie räntehöjningar i slutet av
året, men tror inte att Fed:s penningpolitik blir särskilt
åtstramande under prognosperioden. Centralbankerna i Storbritannien
och Sverige kommer att följa Feds exempel.

Euroområdet behöver stöd från ECB
Färska konjunkturbarometrar pekar på en fortsatt återhämtning också på
euroområdet. Arbetslösheten förblir dock hög och kommer inte att
minska i första taget. Den potentiella tillväxttakten har minskat i
hela euroområdet, så det kommer inte att bli enkelt att lösa
skuldsättningen med hjälp av tillväxt. Läget försvåras om inflationen
ligger nära noll och blir nästan ohållbart om det blir deflation. Den
europeiska centralbanken måste lätta ytterligare på penningpolitiken
så att området inte fastnar i ett japanskt deflationsscenario. ECB
kommer därför sannolikt att lämna styrräntan orörd under
prognosperioden. Vi förväntar oss också att den kompletterar låga
räntor med någon form av kvantitativa lättnader, t.ex. genom att köpa
företagskrediter som nu är bokförda hos bankerna.

Skillnaderna i euroområdets och USA:s ekonomiska situation syns inte i
centralbankernas penningpolitik eller valutakurserna. På lång sikt
kommer tyngdpunkten i penningpolitiken att bli en annan vilket gör
att dollarn förstärks mot euro.

Ryssland och västvärlden är inte jämbördiga motparter
Rysslands ekonomiska utsikter är svaga men bristerna i den ekonomiska
politiken var väl synliga redan innan den geopolitiska konflikten
bröt ut. Den uttalat sämre riskbilden i Ryssland kommer att slå mot
investeringsviljan hos utländska investerare under flera års tid.
Krisen i Ukraina får endast begränsade ekonomiska effekter på
västvärlden så länge inte några sanktioner mot olje- och gashandeln
med Ryssland kommer på tapeten. Den ryska ekonomin är alltför liten
för att det ska uppstå några större globala effekter. För EU är
Ryssland bara av flera viktiga motparter medan för Ryssland är EU den
viktigaste handelspartnern.

Konjunkturprognosen finns i sin helhet tillgänglig som bilaga (på
finska).

Tilläggsinformation:

Tiina Helenius, chefsekonom, Handelsbanken Finland, tfn 010 444 2404
Tuulia Asplund, ekonom, tfn 010 444 2403
e-postadresserna är i formen: fornamn.efternamn@handelsbanken.fi

Finlands ekonomiska utveckling, Handelsbankens prognos

Tillväxtprognos,
Finland %
Ändring i %, tidigare 2012 2013 2014E 2015E 2016E
prognos inom parentes
Privat konsumtion 0.3 -0.8 0.4(0.7) 1.1(1.3) 1.5
Offentlig konsumtion 0.5 0.8 0.2(0.2) 0.2(0.2) 0.5
Investeringar -0.8 -4.6 -3.3(1.7) 2.8(5.0) 5.0
Export -0.2 0.3 3.0(4.0) 5.0(6.5) 4.6
Import -0.7 -1.8 1.2(2.2) 4.3(5.4) 5.0
BNP -1.0 -1.4 0.4(1.5) 1.5(2.2) 1.8

Inkomstnivåindex 3.2 2.0 1.3 1.4 2.2
Konsumentprisindex 2.8 1.5 1.2 1.6 2.0
Arbetslöshetsgrad* 7.7 8.2 8.4 8.2 8.0
Offentliga samfundens -1.8 -2.1 -1.8 -1.5 -0.5
finansiella sparande**
* procent av
arbetskraft
** procent av BNP

Källa: Handelsbanken

Handelsbanken är en nordisk bankkoncern med global verksamhet. I dag
har banken verksamhet i totalt 24 länder runtom i världen och den
sysselsätter drygt 11 000 personer. Banken är känd för sin starka
företagskultur samt kundorienterade och flexibla service. Sedan flera
år tillbaka har Handelsbanken legat i topp i en stor
kundnöjdhetsmätning både i Finland och i de andra nordiska länderna
(EPSI Rating). Handelsbanken grundades i Stockholm år 1871, vilket
gör Handelsbanksaktien till den äldsta noterade aktien på
Stockholmsbörsen. I Finland har banken funnits sedan 1985.

I Finland har Handelsbanken 45 kundkontor runtom i landet,
huvudkontorsverksamheten i Helsingfors samt bankens finans-, fond-
och livförsäkringsbolag, Capital Markets-verksamheten, Handelsbanken
Kapitalförvaltning och Private Banking samt Handelsbanken Custody som
svarar för värdepappersförvarstjänsterna. Handelsbanken Finland hade
606 medarbetare i slutet av år 2013.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/handelsbanken-finland/r/handelsbankens-konjunk...
http://mb.cision.com/Main/7263/9589839/248069.pdf
http://mb.cision.com/Public/7263/9589839/87372f0a7fbc30f9.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.