Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-14

Handelsbanken Finland: Konjunkturprognosen Handelsbanken Monthly Macro: Det pekar uppåt för Finlands ekonomi - vi höjer B...

Pressmeddelande 14.6.2017

· Finlands ekonomiska utsikter har förbättrats på grund av det
starka första halvåret och därför höjer vi landets BNP-prognoser för
2017 och 2018. I år ökar BNP med 2,7 procent och nästa år med 1,5
procent. Finlands BNP-tillväxt under åren 2017-18 är snabbare än i
euroområdet.

· Den globala tillväxten har varit stark under första halvåret, och
vi ser inte att den uppåtgående trenden skulle knäckas under den
närmaste framtiden. I centrala ekonomier visar konjunkturuppgången
dock tecken på att ha nått en mognare fas. Vi håller fast vid vår
prognos om att USA hamnar i en ny konjunkturnedgång under 2019.

Finlands ekonomi växer på bred front

Nationalräkenskaperna för det första kvartalet bekräftade
förväntningarna på en starkare ekonomisk återhämtning i Finland den
senaste tiden.

"BNP-tillväxten växlade upp under sista halvåret 2016, och tillväxten
på drygt en procent under första kvartalet i år jämfört med
motsvarande period året innan tyder starkt på att vår ekonomi är i
bättre skick än vad vi trodde ännu på våren", berättar Handelsbankens
chefsekonom Tiina Helenius.

Tillväxten sker på bred front, för både den inhemska slutefterfrågan
och utrikeshandeln driver på den ekonomiska uppgången. Vi bedömer att
Finlands bruttonationalprodukt under åren 2017-18 ökar snabbare än
vad vi tidigare förutspått: i år med 2,7 procent (prognosen för april
2017 var 1,8 %) och nästa år med 1,5 procent (1,3 %). Den inhemska
efterfrågan får stöd av den ökade sysselsättningen och
skuldtagningen. Det är främst byggandet som bidrar till ökade
investeringar, men i kölvattnet av den ökade exporten har också
bolagens maskin- och anläggningsinvesteringar återhämtat sig
kraftigt.

"Vår tillväxtprognos för 2019 ligger kvar på 0,9 procent. Den globala
konjunkturen har vid det laget nått sin vändpunkt, vilket
naturligtvis påverkar exporten. Vi tror också att den uppdämda
efterfrågan på konsumtion och investeringar till största delen då har
tillgodosetts", förutspår Helenius.

"Allt som allt har vår ekonomi varit i stort behov av en
konjunkturuppgång, för vår BNP ligger fortfarande på en nivå som är
cirka 4 procent lägre än toppnivån i slutet av 2007. Om våra
nuvarande tillväxtprognoser slår in, blir det möjligt att överbrygga
klyftan som uppstått", tror Helenius.

Den globala ekonomin visar fortfarande tecken på att gå in i en
mognare fas

Den globala tillväxten har varit stark under första halvåret, och det
finns inte någon vändpunkt mot det sämre i sikte. I centrala
ekonomier visar konjunkturuppgången dock tecken på att ha nått en
mognare fas.

Vi tror inte på fortsatt stabil tillväxt på cirka 2 procent och
sjunkande arbetslöshet i USA utan att detta vid något skede leder
till ökat kostnadstryck, som i sin tur kommer att minska företagens
vinster och leda till en hårdare finansieringsmiljö i form av ökade
riskpremier på lån. Det är alltid svårt att förutspå tidpunkten för
en konjunkturvändning, men en stramare arbetsmarknad tillsammans med
full sysselsättning har historiskt sett ökat risken för nedgång och
på väg mot recessionen har företagens lönsamhet alltid minskat. Vi
håller fast vid vår prognos att USA går in i en ny recession år 2019
och att centralbanken Fed då sänker styrräntan.

I euroområdet har tillväxten varit stabil om än måttlig under de
senaste åren. Tack vare det starka första halvåret höjer vi
tillväxtprognosen för 2017 en aning, men håller BNP-prognosen för
åren 2018-19 på samma nivå som tidigare. Under de här åren saktar den
ekonomiska tillväxten in så den ligger på 1 procent.

År 2019 kommer arbetslösheten att fastna kring en nivå om nästan 9
procent. Då inflationstrycket förblir begränsat är det inte möjligt
för Europeiska centralbanken att effektivt åtstrama penningpolitiken.
ECB torde avsluta köpprogrammet för obligationer i mitten av nästa år
för att sedan stegvis höja depositionsräntan. Räntan förväntas dock
förbli negativ. De korta marknadsräntorna ser därför ut att ännu en
tid ligga på en nivå kring noll.

I Kina försvagades tillväxtutsikterna under senvåren; de viktiga
industribarometrarna backade ordentligt och kredittillväxten bromsade
in. Den avtagande tillväxten är till stor del en konsekvens av en
allt stramare penningpolitik och ökade regleringar på
finansmarknaden. Man använder dessa åtgärder för att förhindra en
överhettning på fastighetsmarknaden och för att bidra till en stabil
finansmarknad. Ekonomin kommer inte att drabbas av någon
hårdlandning, utan avsikten med åtgärderna är att förhindra
överdrifter, inte skada realekonomin.

Monthly Macro Update June 2017
(http://mb.cision.com/Public/7263/2287959/a61fa14374cf6df7.pdf) finns
tillgänglig som bilaga på engelska.

Handelsbanken Finlands ekonomer Tiina Helenius och Janne Ronkanen
diskuterar prognosen i en Twitter-sändning @HandelsbankenFi som
börjar 14.6 kl. 9.30.

Tilläggsinformation:

Tiina Helenius, chefsekonom, Handelsbanken Finland, tfn 010 444 2404
Janne Ronkanen, ekonom, tfn 010 444 2403

e-post: fornamn.efternamn@handelsbanken.fi

Handelsbanken är en nordisk bankkoncern med global verksamhet. I dag
har banken verksamhet i drygt 20 länder runtom i världen och den
sysselsätter drygt 11 000 personer. I Finland har Handelsbanken 45
kundkontor. Banken är känd för sin starka företagskultur samt
kundorienterade och flexibla service. Sedan flera år tillbaka har
Handelsbanken legat i topp i en stor kundnöjdhetsmätning både i
Finland och i de andra nordiska länderna (EPSI Rating). Handelsbanken
grundades i Stockholm år 1871, vilket gör Handelsbanksaktien till den
äldsta noterade aktien på Stockholmsbörsen. I Finland har banken
funnits sedan 1985.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/handelsbanken-finland/r/konjunkturprognosen-ha...
http://mb.cision.com/Main/7263/2287959/687778.pdf
http://mb.cision.com/Public/7263/2287959/a61fa14374cf6df7.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.