Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-29

Handelsbanken: Handelsbanken: Sverige har råd att satsa mer

Pressmeddelande Stockholm 29 april 2020

Coronakrisen riskerar att få långvariga ekonomiska konsekvenser, i
form av hög arbetslöshet och ökat utanförskap i Sverige, trots redan
massiva åtgärder.

Handelsbanken räknar i sin nya konjunkturrapport med att regeringen
ökar kris- och stimulansåtgärderna till 4 procent av BNP, samtidigt
som den offentliga skuldsättningen förblir relativt lågt i ett
internationellt perspektiv.

- Både finanspolitiken och penningpolitiken bör vara maximalt
expansiv, säger bankens chefsekonom Christina Nyman.

Det är fritt fall i många tjänstebranscher och Sveriges exportberoende
tillverkningsindustri drabbas hårt av att stora delar av
världsekonomin är i karantän. Det blir ett historiskt stort fall i
BNP det andra kvartalet och svensk ekonomi går in i en djup
lågkonjunktur med kraftigt stigande arbetslöshet och fallande
bostadspriser.

Vi bedömer att arbetslösheten stiger till över 10 procent under hösten
för att därefter sakta sjunka tillbaka. Unga och utrikesfödda drabbas
särskilt hårt och det finns en uppenbar risk att svaga grupper
permanent slås ut från arbetsmarknaden.

Givet att restriktionerna världen över lättar i början av sommaren
bedömer vi att tillväxten åter tar fart i Sverige tredje kvartalet i
år, men det tar ändå flera år innan vi är tillbaka på nivåer innan
krisen. Det är de mest utsatta tjänstebranscherna som får en direkt
skjuts i tillväxten tredje kvartalet och börjar, i takt med att
hushållen återgår till mer normala konsumtionsmönster, successivt
återanställa personal. Industriföretagen ser också en ljusning i
tredje kvartalet när efterfrågan från omvärlden ökar, från låga
nivåer. Investeringarna blir dock fortsatt dämpade. För byggsektorn,
där ledtiderna är längre och den direkta effekten av nedstängningen
liten, förväntar vi oss att produktionen hålls tillbaka under andra
halvåret. Men bostadsförsäljningarna och framtidsförväntningarna
vänder upp.

Det finns dock risk för bakslag kopplat till smittspridningen vilket
skapar en osäkerhet som påverkar hushållens och företagens ekonomiska
planer. Sammantaget betyder det att återhämtningen går gradvis och
lämnar efter sig en högre arbetslöshet än tidigare.

I en fördjupning i konjunkturrapporten tecknar vi två alternativa
scenarier för Sverige som bygger på antaganden kring en snabbare samt
en långsammare och mer utdragen återhämtning. Det senare scenariot
riskerar att sätta djupa spår i den långsiktiga ekonomiska
utvecklingen.

Vi bedömer att regeringen kommer att göra ytterligare kris- och
stimulansåtgärder så att de totala åtgärderna kan komma att uppgå
till 4 procent av BNP, det kan jämföras med 2,7 procent under
finanskrisen. Den offentliga skuldsättningen skulle då stiga från
ungefär 35 till 45 procent av BNP, vilket fortfarande är relativt
lågt i ett internationellt perspektiv. Riksbanken har genomfört en
mängd åtgärder för att minska risken för störningar i det finansiella
systemet. Riksbanken valde att lämna räntan oförändrad på det senaste
mötet. Även om en räntesänkning inte är formellt utesluten tolkar vi
Riksbanken som att noll är den nya nedre gränsen för reporäntan. Vi
räknar därmed att reporäntan ligger kvar på noll under hela
prognosperioden.

För ytterligare information kontakta:
Christina Nyman, chefsekonom, +46 8 701 51 58, +46 70 778 77 65
Joel Holm, presstalesperson, +46 73 058 30 21

Video. Chefsekonom Christina Nyman och chefsstrateg Claes Måhlén
sammanfattar Handelsbankens nya konjunkturprognos:
https://handelsbanken.dreambroker.com/iframe/ycr8hmyj

Läs mer om alternativa scenarier samt policyåtgärder i våra
fördjupningar.

För mer information om Handelsbanken hänvisas till:
www.handelsbanken.se

För hela rapporten på svenska se Konjunkturprognos
(https://www.handelsbanken.se/sv/foretag/placera/konjunkturprognos)
och på engelska Global Macro Forecast
(https://www.handelsbanken.se/en/corporate/investments/global-macro-forecast)

[image]

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/handelsbanken/r/handelsbanken--sverige-har-ra...
https://mb.cision.com/Main/3555/3099624/1238288.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.