Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-18

Handelsbanken: Handelsbankens delårsrapport januari - juni 2017

PRESSMEDDELANDE 18 juli 2017

Sammanfattning januari - juni 2017, jämfört med januari - juni 2016

· Rörelseresultatet steg med 4% till 10 604 mkr (10 244)
· Periodens resultat efter skatt för total verksamhet minskade med
1% till 8 167 mkr (8 237)

· Resultatet per aktie för total verksamhet minskade till 4,20 kr
(4,31)

· Räntabiliteten på eget kapital för total verksamhet sjönk till
12,6% (13,7)

· Intäkterna steg med 1% till 20 274 mkr (20 165), men ökade med 5%
justerat för realisationsvinster i jämförelseperioden

· Räntenettot steg med 6% till 14 402 mkr (13 603)
· Provisionsnettot ökade med 9% till 4 862 mkr (4 450)
· K/I-talet minskade till 45,8% (47,2)
· Kreditförlustnivån var oförändrad och uppgick till 0,04% (0,04)
· Kärnprimärkapitalrelationen ökade till 23,4% (23,0) och den totala
kapitalrelationen uppgick till 29,0% (28,9)

Sammanfattning andra kvartalet 2017, jämfört med första kvartalet 2017

· Rörelseresultatet minskade med 2% till 5 257 mkr (5 347) men ökade
med 3% justerat för engångsposter i jämförelsekvartalet

· Periodens resultat efter skatt för total verksamhet sjönk med 1%
till 4 056 mkr (4 111) och resultatet per aktie uppgick till 2,09 kr
(2,11)

· Räntabiliteten på eget kapital för total verksamhet ökade till
12,9% (12,4)

· Intäkterna ökade med 2% till 10 238 mkr (10 036)
· Räntenettot ökade med 3% till 7 321 mkr (7 081)
· Kreditförlustnivån uppgick till 0,04% (0,04)
Från klockan 07.00 finns bildpresentationen till dagens presskonferens
tillgänglig på bankens hemsida handelsbanken.se/ir

Ytterligare information lämnas av:
Anders Bouvin, President and Group Chief Executive
Tel: 08-22 92 20
Rolf Marquardt, CFO
Tel: 08-22 92 20
Mikael Hallåker, Head of Investor Relations
Tel: 08-701 29 95, miha11@handelsbanken.se

Denna information är sådan information som Handelsbanken är skyldig
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juli 2017 klockan
07.00 CET.

För mer information om Handelsbanken hänvisas till handelsbanken.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/handelsbanken/r/handelsbankens-delarsrapport-j...
http://mb.cision.com/Main/3555/2312757/701581.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.