Du är här

2018-07-18

Handelsbanken: Handelsbankens delårsrapport januari - juni 2018

Sammanfattning januari - juni 2018, jämfört med januari - juni 2017

· Fortsatt god tillväxt i samtliga hemmamarknader.
· Strategiska initiativ för affärsutveckling och effektivisering.
· Räntabiliteten på eget kapital steg till 13,8% (12,6).
· Rörelseresultatet ökade med 7% till 11 381 mkr (10 604).
· Periodens resultat efter skatt ökade med 13% till 9 235 mkr (8
167).

· Resultatet per aktie steg till 4,75 kr (4,20).
· Intäkterna steg med 8% till 21 959 mkr (20 274).
· Räntenettot ökade med 8% till 15 552 mkr (14 402). Justerat för
den höjda resolutionsavgiften ökade räntenettot med 10%.

· Provisionsnettot steg med 3% till 5 012 mkr (4 862).
· K/I-talet steg till 46,5% (45,8).
· Kreditförlustnivån enligt IFRS 9 uppgick till 0,04% (0,04 enligt
IAS 39).

· Kärnprimärkapitalrelationen minskade till 21,4% (23,4) och den
totala kapitalrelationen uppgick till 28,3% (29,0).

Sammanfattning andra kvartalet 2018, jämfört med första kvartalet 2018

· Rörelseresultatet ökade med 21% till 6 220 mkr (5 161). Justerat
för engångsposter var ökningen 7%.

· Periodens resultat efter skatt steg med 31% till 5 231 mkr (4 004)
och resultatet per aktie steg till 2,69 kr (2,06).

· Räntabiliteten på eget kapital ökade till 16,0% (11,7).
· Intäkterna steg med 13% till 11 635 mkr (10 324). Justerat för
försäljning av aktier i UC AB var intäktsökningen 5%.

· Räntenettot ökade med 3% till 7 904 mkr (7 648).
· K/I-talet förbättrades till 44,7% (48,6).
· Kreditförlustnivån uppgick till 0,05% (0,03).
Från klockan 06.30 finns bildpresentationen till dagens presskonferens
tillgänglig på bankens hemsida handelsbanken.se/ir

Ytterligare information lämnas av:
Anders Bouvin, President and Group Chief Executive
Tel: 08-22 92 20
Rolf Marquardt, CFO
Tel: 08-22 92 20
Lars Höglund, Head of Investor Relations
Tel: 08-701 51 70, laho01@handelsbanken.se
Denna information är sådan information som Handelsbanken är skyldig
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juli 2018 klockan
06.30 CET.

För mer information om Handelsbanken hänvisas till handelsbanken.se
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/handelsbanken/r/handelsbankens-delarsrapport-j...
http://mb.cision.com/Main/3555/2577224/880019.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.