Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-06

Handelsbanken: Ledningsförändringar i Handelsbanken

Pressmeddelande Stockholm den 6 februari 2019

Joakim Jansson har utsetts till CIO och chef för Group IT. Joakim
Jansson arbetar idag som chef för Business Support Capital Markets
och är medlem i bankens Senior Management. Han efterträder Agneta
Lilja som går i pension och lämnar banken den 31 mars och då även
bankens Senior Management.

Anna Possne har utsetts till chef för Group Products and Services och
blir samtidigt medlem i bankens Senior Management. Anna Possne
arbetar idag som chef för Products and Business Development inom
Business Support Capital Markets.

Dan Lindwall har utsetts till chef för Handelsbanken Capital Markets.
Handelsbanken Capital Markets består av affärsområdena Markets, Asset
Management, Pension and Life och International. Dan Lindwall är idag
tillförordnad chef för Handelsbanken Markets & Asset Management och
medlem i bankens Senior Management.

Samtliga tillträder sina nya befattningar den 1 mars.
För ytterligare information kontakta:
Elisabet Jamal Bergström, kommunikations- och hållbarhetschef, +46
8-701 50 32

Johan Wallqvist, presschef, +46 8-701 80 47, +46 72-206 34 50
Denna information är sådan information som Handelsbanken är skyldig
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om
värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 6 februari 2019 klockan 07.01 CET.

För mer information om Handelsbanken hänvisas till:
www.handelsbanken.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/handelsbanken/r/ledningsforandringar-i-handels...
https://mb.cision.com/Main/3555/2732241/986081.pdf

Författare Cision