Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-27

Handelsbanken överlåter kortinlösenverksamheten till Worldline

Stockholm den 27 juli 2021

Handelsbanken har ingått avtal om överlåtelse av sin kortinlösenverksamhet till Worldline. Verksamheten hade ett provisionsnetto om cirka 190 mkr SEK 2020 och externa kostnader om cirka 20 mkr SEK. 

Handelsbanken har i samband med överenskommelsen om överlåtelse ingått ett distributionsavtal med Worldline. Ersättningen till banken uppgår vid överlåtelsen till cirka 2000 mkr SEK.

Överlåtelsen av kortinlösen är ett led i översynen av Handelsbankens betalaffär som inleddes hösten 2020.

Worldline är verksam inom kortinlösen i Norden och Europa, men även globalt. Worldline omsätter cirka 5 miljarder Euro.

Affären är villkorad av sedvanliga förutsättningar för tillträde och beräknas kunna slutföras under 2021.

Handelsbanken Capital Markets och Citigroup har varit finansiella rådgivare och Mannheimer & Swartling juridiska rådgivare åt Handelsbanken.

För ytterligare information kontakta:

Lars Höglund, chef Handelsbanken Investor Relations och Financial Strategy,
+46 70 345 51 70

Viktoria Aastrup, chef Press och Samordning, +46 73 043 51 59

För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se

Författare Cision