Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-07-15

Handelsbanken Q2 - Stabilt i osäker miljö

Bas 3 snabba Obefintliga kreditförluster Starkt räntenetto, men svagare provisionsnetto samt rörelseresultat Storbritannien utvecklas väl

Igår rapporterade SEB och visade att man står starka i en turbulent och utmanande värld. Bland annat presterade man ett rörelseresultat, räntenetto samt provisionsnetto som samtliga översteg analytikernas förväntningar. Idag var det dags för Sveriges andra av de fyra s.k. storbankerna – Handelsbanken (SHB), som bland annat är kända för sin mer försiktighet gällande när, hur och till vem man beviljar kredit. Vad visade siffrorna och vad säger man om framtiden givet de utmanande omvärldsfaktorer som föreligger?

Kreditförlusterna obefintliga

Författare Redaktionen