Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-24

Vd lämnar – över 1 500 jobb ska bort

wysiwyg_image

Handelsbankens rörelseresultat blev 5.344 miljoner kronor i det tredje kvartalet. Det kan jämföras med snittestimatet på 5.258 miljoner, enligt Infront Datas analytikersammanställning med 16 medverkande.

Räntenettot uppgick till 7.862 miljoner kronor, jämfört med ett snittestimat på 7.956 miljoner, och provisionsnettot blev 2.624 miljoner. Där låg snittprognosen på 2.462 miljoner.

Handelsbanken satsningar inom digitalisering bedöms innebära effektiviseringsåtgärder som motsvarar minst 1.600 årsarbeten till år 2022.

Det framgår av niomånadersrapporten

"Det bedöms ske i en förhållandevis jämn takt över de närmaste fyra åren", heter det vidare.

Samtidigt framhåller SHB att ambitionen är att öka affärsvolymen på bankens hemmamarknader, "vilket kan ställa krav på ökade resurser. Detta gäller särskilt i Storbritannien och Nederländerna", fortsätter banken.

Räntenettot sjönk, provisionsnettot steg

Handelsbankens räntenetto minskade något under det tredje kvartalet, jämfört med föregående kvartals 7.904 miljoner kronor, och uppgick till 7.862 miljoner kronor. Väntat enligt Infront Datas analytikersnittestimat var 7.956 miljoner kronor.

Samtliga jämförelser i denna text avser årets tredje kvartal mot det andra kvartalet, samt mot Infront Datas snittestimat utifrån 16 analytikerestimat.

Högre utlåningsvolymer bidrog positivt med 72 miljoner kronor samtidigt som utlåningsmarginalerna minskade och påverkade negativt med -42 miljoner kronor.

Räntenettot från inlåningen steg med 48 miljoner kronor som en följd av såväl högre volymer som förbättrade marginaler. Det faktum att tredje kvartalet har en kalenderdag mer än jämförelsekvartalet, ökade räntenettot med 37 miljoner kronor, skriver Handelsbanken.

Valutakurseffekterna var marginella. Statliga avgifter minskade med -5 miljoner kronor till -701 miljoner kronor (-706). Den så kallade benchmarkeffekten i Stadshypotek påverkade räntenettoutvecklingen negativt med -24 miljoner kronor och uppgick till 1 miljon kronor (25). Resterande del av räntenettoförändringen förklaras i huvudsak av högre upplåningskostnader i kombination med högre aktivitet i upplåningsmarknaden, heter det.

Medelvolymen utlåning till allmänheten ökade med 1 procent.

Valutakurseffekterna var marginella och ökade medelvolymen med 1 miljard kronor.

Hushållsutlåningen steg med 1 procent och även företagsutlåningen ökade med 1 procent.

"Utlåning till stora företag kan fluktuera inom kvartalen och mot slutet av tredje kvartalet sjönk volymerna storföretagsutlåning vilket påverkade ultimovolymsiffran negativt.

Den totala medelvolymen in- och upplåning ökade med 2 procent.

Valutakurseffekter påverkade medelvolymen positivt med 1 miljard kronor. Hushållsinlåningen steg med 3 procent och medelvolymen företagsinlåning ökade med 1 procent.

Provisionsnettot ökade med 3 procent till 2.624 miljoner kronor (2.551). Här låg snittestimatet på 2.462 miljoner.

Fond, depå och övrig kapitalförvaltning svarade för 47 miljoner kronor av ökningen och steg med 4 procent till 1.235 miljoner kronor (1 188). Nettot av betalningsprovisionerna steg med 71 miljoner och uppgick till 542 miljoner (471), där nettot av kortprovisionerna uppgick till 356 miljoner kronor (291).

Courtageintäkterna minskade med 13 miljoner kronor till 164 miljoner kronor (177).

Vd får lämna

Handelsbankens nuvarande vd Anders Bouvin har meddelat bankens styrelse att han önskar gå i pension den 31 augusti 2019 och då lämna sin befattning.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Styrelsen har på tisdagen accepterat hans önskemål och inleder omedelbart rekryteringsprocessen för att finna en ny vd.

Anders Bouvin är 60 år gammal och har arbetat på SHB i över 30 år samt har varit vd sedan hösten 2016. Dessförinnan var han chef för bankens brittiska verksamhet.

Enligt Dagens Industri tvingas Anders Bouvin bort från sitt jobb efter den senaste turbulens som skakat storbanken.

Så reagerar aktien

Handelsbanken faller på börsen efter öppningen. Vid 9.30-tiden är aktien ned omkring 1 procent.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.