Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-21

Händelsefattigt år för defensivt Traction

wysiwyg_image

Strax innan jul meddelades att Johanna Lüppert ersätter Fredric Herlitz som avgick som CFO i Traction runt årsskiftet. Detta var en av de få nyheterna i Traction under året som gick.

Det är en cementerad ägarbild i Stillström-kontrollerade Traction. Familjen sitter på 95 procent av rösterna. På årsstämman deltar som regel en välkänd krets och stämningen är god. Eftersitsen ger också föredömligt utrymme att dryfta detaljfrågor med ledningen.

Omsättningen i aktien är låg. Varje år kommer frågan om inte familjen kan släppa ut lite fler aktier på aktiemarknaden. Den besvaras alltid av Bengt Stillström med att så länge kursen är låg så fortsätter familjen att köpa.

Bengt Stillström är ordförande och mycket aktiv i sin roll trots sin aktningsvärda ålder medan sonen Petter sitter vid spakarna som vd.

Aktiespararna ifrågasatte vid årsstämman fördelningen mellan å ena sidan aktiva placeringar och å andra sidan så kallade finansiella placeringar. De finansiella placeringarna utgjorde vid årsskiftet 2017/2018 så mycket som 58 procent av den totala portföljen.

Vd Petter Stillström erkände att han inte var helt nöjd med fördelningen, men han menade samtidigt att det utgjorde en styrka att ha en rejäl krigskassa om köptillfällen skulle dyka upp.

Vid utgången av det tredje kvartalet uppgick de finansiella placeringarna (varav merparten avsåg räntebärande placeringar och kassa) till 55 procent av substansvärdet, vilket innebar en fortsatt hög förvärvsberedskap.

Under fjolårets första nio månader ökade substansvärdet för Traction med 11 procent. De aktiva innehaven bidrog med en ökning med 19 procent och övriga aktier med så mycket som en 27-procentig ökning.

Bidraget från den räntebärande delen var förstås inte tvåsiffrig, utan blygsam såsom kunde förväntas.

Tractions största innehav per sista september var Nilörngruppen och Softtronic. Dessa noterade, aktiva, aktieinnehav utgjorde vardera åtta procent av substansvärdet.

Tractions aktieinnehav har förstås påverkats av den börsoro som varit på sistone. En stor kassa och en buffert i form av en stor räntebärande portfölj har emellertid, av allt att döma, fungerat som en "kudde" i den nedgång som noterats på börsen under senare tid.

Exakt hur Traction lyckades i fjärde kvartalet får vi veta i samband med bokslutskommunikén som delges aktiemarknaden den 15 februari, dvs. om knappt en månad.

En av få nyheter är en investering i en brittisk teknikkonsult där man enligt den senaste uppgiften äger 15 procent, vilket utgör cirka 2 procent av Tractions substansvärde. På hemsidan finns dock ingen presentation av investeringen.

Författare och bevakare: Per Lundin

 

Författare Bolagsbevakningen

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.