Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-20

Handicare Group AB: Ny VD och koncernchef för Handicare

Styrelsen för Handicare Group AB och Staffan Ternström har kommit
överens om att Staffan Ternström idag kommer att lämna sin roll som
koncernchef och VD. Styrelsen har beslutat att utse styrelseledamoten
Johan Ek som tillförordnad VD och koncernchef under en
övergångsperiod. Rekryteringen av en ny VD kommer att påbörjas under
andra kvartalet.

"Styrelsen anser att Handicare under en längre period inte presterat i
linje med bolagets potential och vi har för närvarande ett
underliggande resultat som inte uppfyller våra förväntningar. Som en
del av vår strategiska översyn har vi genomfört ett antal
framgångsrika avyttringar, och denna ledningsförändring utgör ett
ytterligare steg i att säkerställa att vi når våra mål, samt i att ge
Handicare förutsättningar för att leva upp till sin fulla potential.
Vi är även ödmjuka inför de utmaningar som Covid-19 bär med sig och
bedömer att dessa skapar ytterligare behov av ökad effektivisering
och ett än mer fokuserat bolag", säger Lars Marcher,
styrelseordförande i Handicare.

"Johan Ek har gedigen erfarenhet av att driva framgångsrika
förändringsprogram kännetecknade av ett tydligt och fokuserat
ledarskap. Styrelsens målsättning genom tillsättningen av Johan är
att tydligt leda det framåt i sin utveckling mot att bli en
världsledande aktör inom området Accessibility. Handicare går nu in i
en ny fas där vi genom ett ökat fokus inom området för trapphissar
ska skapa ett än mer konkurrenskraftigt bolag på en marknad med en
underliggande stark efterfrågan", fortsätter Lars Marcher.

"Styrelsen vill också ta tillfället i akt och tacka Staffan Ternström
för hans bidrag som VD och koncernchef för Handicare. Vi önskar honom
all lycka i hans framtida karriär," tillägger Lars Marcher.

Johan Ek, född 1968, har omfattande erfarenhet av liknande
ledningspositioner och styrelsearbete. Han är för närvarande
styrelsemedlem i Handicare, Munters samt styrelseordförande i Sunrise
Medical och GHD GmbH.

"Jag ser fram emot att få ta mig an rollen som tillförordnad VD för
Handicare, ett bolag vars möjligheter och utmaningar jag känner väl
genom min tid i styrelsen. Verksamheten inom Accessibility har
uppvisat en stark, årlig tillväxt, och främsta fokus framgent kommer
vara att säkerställa att vi har en optimal struktur på plats för att
möjliggöra fortsatt utveckling och förbättrade resultat.
Målsättningen är att göra Handicare till ett än mer fokuserat bolag
och säkerställa att vi har rätt förutsättningar för att komma ur
Covid-19 som en starkare aktör på marknaden", säger Johan Ek,
tillförordnad VD och koncernchef.

Johan Ek tillträder omgående.

För mer information, kontakta:

Lars Marcher, styrelsens ordförande, tel. +45 5136 2490

Denna information är sådan information som Handicare Group AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20
april kl. 08:45 CEST.

Om Handicare

Handicare erbjuder lösningar för att öka oberoendet för
funktionshindrade och äldre samt för att underlätta arbetet för
vårdgivare och anhöriga. Erbjudandet omfattar ett brett utbud av raka
och svängda trapphissar, hjälpmedel för förflyttning och lyft, samt
produkter för anpassningar av fordon. Handicare är en global aktör
med försäljning i över 20 länder och koncernen är en av
marknadsledarna inom området. Huvudkontoret ligger i Stockholm och
tillverkning och montering sker på fem platser i Nordamerika, Asien
och Europa. Under helåret 2019 uppgick intäkterna till 271 MEUR och
den justerade EBITA-marginalen till 7,8%. Antalet medarbetare uppgick
till 1 040 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer
information, www.handicaregroup.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/handicare-group-ab/r/ny-vd-och-koncernchef-fo...
https://mb.cision.com/Main/16020/3091956/1232127.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.