Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-02

Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma tillkännager kommande presentationer vid 2019 American Transplant Congress

Lund den 2 maj 2019 - Hansa Biopharma AB (NASDAQ Stockholm: HNSA),
ledande inom immunmodulerande enzymteknik för behandling av sällsynta
IgG-medierade sjukdomar, meddelade idag att IDEFIRIX (imlifidase),
bolagets IgG-klyvande enzym, kommer att belysas i tre presentationer
vid den kommande kongressen 2019 American Transplant Congress (ATC)
den 1-5 juni, 2019 i Boston, Massachusetts, USA.

Vid ett plenummöte den 5 juni 2019 kl. 8:30 ET kommer Stanley C.
Jordan, M.D., Director of Kidney Transplantation and Transplant
Immunology vid Kidney and Pancreas Transplant Center, Cedars-Sinai
Medical Center, Los Angeles, att presentera den senaste
långtidsutvärderingen av imlifidase vid Cedars-Sinai-kliniken med
titeln "Three-year Outcomes of Highly-sensitized Kidney Transplant
Recipients Desensitized with IgG Endopeptidase."

Presentationen kommer att rapportera uppföljningsdata från den
amerikanska prövarinitierade fas 2-studien med imlifidase för
njurtransplantation av 16 högsensitiserade patienter. Resultaten
visar på utmärkt graftöverlevnad tre år efter njurtransplantation.
Över sammantaget 31,9 patientår förekom två transplantatavstötningar
2,6 år respektive 3,2 år efter transplantation vilka ej var
relaterade till behandlingen med imlifidase. Detta motsvarar en
incidens om 6,3 transplantatavstötningar per 100 patientår.
Transplantatöverlevnaden för dessa högsensitiserade patienter som
genomgått desensitisering ligger på samma nivå som för
icke-sensitiserade patienter som transplanteras med en njure från en
avliden donator1. En av patienterna avled 10 månader efter
transplantation vilket ej var relaterat till imlifidasebehandlingen
eller njurtransplantationen. Inga av patienterna hade
donatorspecifika antikroppar (DSAs) efter behandlingen med imlifidase
och återkomsten av DSA var överlag mild.

I en presentation den 2 juni 2019 kl. 15:06 ET kommer Robert A.
Montgomery, MD, Director, NYU Langone Transplant Institute, New York
City, att redogöra för resultaten från Hansa Biopharmas Highdes
studie i presentationen "Safety and Effectiveness of Imlifidase in
High Sensitized Kidney Transplant Patients: Results from a Phase
2-study". Presentationen kommer att rapportera fullständiga fas
2-resultat från Highdes-studien med imlifidase för
njurtransplantation av högsensitiserade patienter.

Som tidigare meddelats visar resultaten att imlifidase tolererades väl
och att behandlingen möjliggjorde transplantation för samtliga
patienter vilket resulterade i god njurfunktion och
transplantatöverlevnad. Två transplantat förlorades till följd av
utebliven transplantatfunktion, vilket inte var relaterat till
behandlingen med imlifidase. I båda fallen kom aldrig njurfunktionen
igång efter transplantation på grund av transplantatmottagarens
övriga sjukdomsbild. Majoriteten av patienterna i denna studie
representerar de mest högsensitiserade patienterna på väntelistan för
organtransplantation.

I en postersession den 2 juni 2019 kl. 18:00 ET kommer Matthew J.
Everly, Director of the Terasaki Research Institute in Los Angeles
att presentera resultat under titeln "A Prognostic Drug Development
Tool to Assess the Transplantability at the Time of Listing for
Kidney Transplant Candidates." Studien rapporterar om resultat av ett
maskininlärningsbaserat prognostiskt verktyg för att bedöma risk för
död och/eller lång väntetid vid listning på väntelista för
transplantation. Simuleringar av högsensitiserade patienter visar att
transplantationsfrekvensen skulle kunna ökas med 25% om det finns
tillgång till en behandlingsmetod som kan avlägsna barriären av
HLA-antikroppar.

Referat (Abstract) från de tre kommande presentationerna finns på
ATC:s webbplats: https://atcmeeting.org

Referenser
1. https://optn.transplant.hrsa.gov

Denna information är sådan som Hansa Biopharma AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 2 maj 2019 kl. 08.00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bolaget:
Rolf Gulliksen, Head of Corporate Communications
Hansa Biopharma
Mobil: +46 (0) 733-32 86 34
E-post: rolf.gulliksen@hansabiopharma.com

Klaus Sindahl, Head of Investor Relations
Hansa Biopharma
Mobil: +46 (0) 709-29 82 69
E-post: klaus.sindahl@hansabiopharma.com

Svenska mediarelationer:
Cord Communications
Mikael Widell
Mobil: +46 (0) 703-11 99 60
E-post: mikael.widell@cordcom.se

Om Hansa Biopharma
Hansa Biopharma AB (NASDAQ Stockholm: HNSA) använder sin unika och
patenterade immunmodulerande enzymteknologiplattform för att utveckla
behandlingar för sällsynta immunoglobulin G (IgG)-medierade
autoimmuna sjukdomstillstånd, transplantationsavstötning och cancer.
Bolagets främsta produkt, IDEFIRIX (imlifidase), är ett unikt
antikroppsnedbrytande enzym i långt framskriden klinisk utveckling
för att möjliggöra njurtransplantation för högsensitiserade patienter
samt med ytterligare kliniska studier inom akuta autoimmuna
sjukdomar. Med utgångspunkt i bolagets teknologi tar Hansas
verksamhet inom forskning och utveckling även fram nästa generation
av IgG-klyvande enzymer med lägre immunogenicitet, lämpade för
upprepad dosering vid skovvis återkommande autoimmuna sjukdomar och
onkologi. Hansa Biopharma är baserat i Lund. www.hansabiopharma.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/hansa-biopharma-ab/r/hansa-biopharma-tillkann...
https://mb.cision.com/Main/1219/2801204/1035443.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.