Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-11

Hansa Medical: Första patienten behandlad med IdeS i fas II-studie i förvärvad Trombotisk Trombocytopen Purpura (TTP)

Hansa Medical AB (publ) meddelade idag att den första patienten har
behandlats i en klinisk fas II-studie med IdeS i den akuta autoimmuna
sjukdomen förvärvad Trombotisk Trombocytopen Purpura (TTP) vid
University College London Hospital.

Förvärvad TTP är en allvarlig och akut autoimmun blodsjukdom där
förekomsten av autoantikroppar kan resultera i bildandet av många små
blodproppar i vitala organ. Denna fas II-studie sponsrad av Hansa
Medical, med IdeS i TTP är en öppen studie för att utvärdera IdeS
säkerhet, tolerabilitet, effektivitet, farmakodynamik samt
farmakokinetik i asymtomatiska patienter med förvärvad TTP.

Patienter som inkluderas i studien har låg ADAMTS13-aktivitet. Enzymet
ADAMTS13 är en viktig komponent i koagulationssystemet. Ett viktigt
mål med studien är att undersöka om en dos av IdeS resulterar i ökad
ADAMTS13-aktivitet genom inaktivering via IdeS-medierad klyvning av
autoantikroppar mot ADAMTS13. Den kliniska studien genomförs vid
University College London Hospital (UCLH) under ledning av Dr. Marie
Scully, hematolog vid UCLH och ledande expert inom behandling av och
klinisk forskning inom TTP.

Studien kommer att omfatta upp till sex patienter med förvärvad TTP
med låg ADAMTS13-aktivitet samt som är asymtomatiska vid tidpunkten
för inkludering i denna studie. Studien beräknas vara klar under
2017.

"Denna nya terapi, vilken inledningsvis undersöks med avseende på
säkerhet och effekt, kan komma att innebära en innovativ behandling
för akut TTP genom avlägsnandet av antikroppar mot ADAMTS 13, för att
möjliggöra tillbakagång av symptom samt minska morbiditet och
mortalitet", säger Dr. Scully, som är supporterad av National
Institute for Health Research University College London Hospitals
Biomedical Research Centre.

"Vi är glada att nu kunna tillkännage breddningen av vårt kliniska
program med IdeS inom behandling av autoimmuna sjukdomar genom
inledandet av denna explorativa fas II-studie i förvärvad TTP. IdeS
effektiva och snabba IgG-klyvande verkningsmekanism gör det i högsta
grad relevant att utvärdera IdeS effekt och säkerhet i detta
potentiellt förödande akuta sjukdomstillstånd", säger Göran Arvidson,
VD Hansa Medical AB.

Denna information är sådan information som Hansa Medical AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom Göran Arvidson nedans försorg, för
offentliggörande den 11 oktober 2016 kl. 08.30.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Emanuel Björne, Vice President Business Development and Investor
Relations, Hansa Medical AB

(publ)
Mobiltelefon: 0707-17 54 77
E-mail: emanuel.bjorne@hansamedical.com
Göran Arvidson, VD, Hansa Medical AB (publ)
Mobiltelefon: 0706-33 30 42
E-mail: goran.arvidson@hansamedical.com

Om förvärvad TTP
Förvärvad TTP är en mycket sällsynt, akut, autoimmun blodsjukdom
vilken drabbar 1 / 100.000 invånare. Sjukdomen präglas av hastigt
insjuknande orsakad av nedsatt aktivitet hos enzymet ADAMTS13
(typiskt <10% av aktiviteten hos plasma från friska individer),
vilket resulterar i stora komplex av blodproteinet von
Willebrand-faktor (vWF). vWF är ett viktigt blodprotein som är
involverat i blodkoaguleringsprocessen. Dessa mycket stora
vWF-komplex binder till sig blodplättar, vilket resulterar i svår
trombocytopeni (mycket lågt antal blodplättar) och bildning av
mikroproppar i små blodkärl i hela kroppen. Förvärvad TTP är
associerad med allvarliga morbiditeter i hjärna, hjärta och njure
vilket har negativ inverkan på livslängd och livskvalitet. Sjukdomen
är livshotande med en dödlighet på 10-15% inom 2 veckor efter den
första diagnosen och risken för bestående men är betydande. Dessutom
är risken för återfall hög hos patienter med fortsatt låga nivåer av
ADAMTS13 efter behandling med dagens behandlingsmetoder vilka primärt
utgörs av plasmaferes och immunsupprimerande läkemedel.

Om IdeS
IdeS, en unik molekyl med helt ny behandlingsmekanism, är ett enzym
som specifikt klyver IgG antikroppar. IdeS har utvärderats i en fas
I-studie på friska försökspersoner och i en fas II-studie i
sensitiserade patienter som väntar på njurtransplantation. Resultaten
visar att IdeS är mycket effektivt för att minska
anti-HLA-antikroppar till nivåer som är acceptabla för
transplantation samt har en fördelaktig säkerhetsprofil. Effekten och
säkerheten för IdeS inom transplantation utvärderas för närvarande i
tre pågående fas II-studier i sensitiserade njurpatienter i Sverige
och USA. IdeS har även behandlingspotential inom en rad olika
ovanliga autoimmuna sjukdomar där en fas II studie med IdeS i
förvärvad TTP pågår.

Om Hansa Medical AB
Hansa Medical är ett biopharmabolag med fokus på nya immunmodulerande
enzymer. Huvudprojektet IdeS är ett enzym i klinisk utvecklingsfas
som inaktiverar antikroppar och som har behandlingspotential inom
transplantation och ovanliga autoimmuna sjukdomar. Övriga projekt
fokuserar på utveckling av nya antikroppsmodulerande enzymer samt
HBP-analys, en diagnostisk metod för prediktion (förutseende) av svår
sepsis som finns på marknaden. Hansa Medical är baserat i Lund och
bolagets aktie (ticker:HMED) är noterad på Nasdaq Stockholm.

Om UCLH
UCLH (University College London Hospitals NHS Foundation Trust),
beläget i West End i London, är en av de största organisationerna nom
NHS i Storbritannien vilken tillhandahåller förstklassig akut- och
specialistbehandling. Det toppmoderna sjukhuset University College
Hospital, som öppnades 2005, utgör kärnan i UCLH tillsammans fyra
högteknologiska specialistsjukhus. Forskning och utveckling utgör ett
väsentligt övergripande inslag i UCLHs verksamhet som utgör en del av
UCL Partners, som i mars 2009 officiellt betecknas som en av
Storbritanniens första akademiska center för hälsovetenskap av det
brittiska hälsodepartementet. UCLH arbetar nära UCL med
translationell forskning för möjliggörandet av nya behandlingar för
patienter. För mer information besök: www.uclh.nhs.uk, Facebook
(UCLHNHS), Twitter (@UCLH) eller Youtube (UCLHvideo).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hansa-medical/r/forsta-patienten-behandlad-med...
http://mb.cision.com/Main/1219/2097690/572927.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.