Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-19

Hansa Medical: Hansa Medical offentliggör prospekt avseende företrädesemission om 37 miljoner kronor

Styrelsen för Hansa Medical AB (publ) har upprättat ett prospekt
avseende den förestående nyemissionen av aktier. Nyemissionen
genomförs för att möjliggöra fas II-studier med läkemedelskandidaten
IdeS för behandling i samband med njurtransplantationer. Prospektet
har idag den 19 mars 2014 godkänts och registrerats av
Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med
finansiella instrument.

Prospektet finns tillgängligt på bolagets webbplats,
www.hansamedical.com, och på Remium Nordic AB:s webbplats,
www.remium.com samt kommer att finnas tillgängligt på
Finansinspektionens webbplats, www.fi.se/Register/Prospektregistret.
En mer översiktlig informationsbroschyr finns tillgänglig via Hansa
Medicals webbsida samt är bifogad till detta pressmeddelande.
Informationsbroschyr och anmälningssedlar kommer även att
distribueras till Hansa Medicals aktieägare.

Företrädesemission i sammandrag
Emissionen är fullt garanterad och förser bolaget med 37 miljoner
kronor före emissionskostnader. Kapitaltillskottet skall användas
till genomförandet av fas II-studier med läkemedelskandidaten IdeS
för behandling vid njurtransplantation, samt vidareutveckling av
ytterligare indikationer för IdeS. Bolagets två största aktieägare,
vilka representerar 72 procent av kapitalet, har förbundit sig att
teckna sig för sina aktier samt utfärdat garantiåtagande för
resterande del av emissionen. Aktiekapitalet i Hansa Medical AB
(publ) ökar med högst 3 704 229 kronor genom nyemission av högst 3
704 229 aktier. Sex befintliga aktier ger rätt att teckna en ny aktie
till teckningskursen tio kronor per aktie. Aktier som inte tecknas
med företrädesrätt ska tilldelas dem som tecknat utan stöd av
teckningsrätt, i första hand till dem som även tecknat med stöd av
teckningsrätter, i andra hand till andra som tecknat utan stöd av
teckningsrätter och tredje hand till emissionsgaranterna Bo Håkansson
och Nexttobe AB.

Tidplan för företrädesemission
18 mars 2014 Sista dag för handel inklusive rätt till teckningsrätter
21 mars 2014 Avstämningsdag
25 mars - 8 april 2014 Teckningstid
3 april 2014 Sista dag för handel med teckningsrätter
11 april 2014 Offentliggörande av utfall

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Emanuel Björne, VD Hansa Medical AB
Mobil: 46 707 17 54 77
E-mail: emanuel.bjorne@hansamedical.com
www.hansamedical.com

Hansa Medical bedriver klinisk utveckling och kommersialisering av
innovativa läkemedel och diagnostikmetoder för allvarliga och
sällsynta sjukdomar inom inflammation. Projektportföljen omfattar en
marknadslanserad diagnostikprodukt, en läkemedelskandidat i klinisk
utveckling samt ett prekliniskt forskningsprojekt. Bolagets
huvudägare är Bo Håkansson genom Farstorps Gård AB och Nexttobe AB.
Hansa Medical är marknadsnoterat på First North, en del av NASDAQ
OMX, Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser. Informationen i
detta pressmeddelande är information som Hansa Medical AB (publ) ska
offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden eller
lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades
för offentliggörande den 19 mars 2014 kl. 16:15.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hansa-medical/r/hansa-medical-offentliggor-pro...
http://mb.cision.com/Main/1219/9554444/222470.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.