Du är här

2017-05-24

Hansa Medical: Kommuniké från årsstämma i Hansa Medical AB (publ)

Hansa Medical AB (publ) avhöll den 23 maj 2017 sin årsstämma. Vid
stämman fattades bl.a. följande beslut.

Utdelning
Stämman beslutade att utdelning för räkenskapsåret 2016 inte lämnas.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Styrelse och revisor
Årsstämman beslutade att omvälja Stina Gestrelius, Angelica Loskog,
Hans Schikan, Birgit Stattin Norinder, Per Olof Wallström och Ulf
Wiinberg till styrelseledamöter. Ulf Wiinberg omvaldes till
styrelsens ordförande. Årsstämman beslutade att omvälja KPMG AB i
Malmö till revisor i bolaget.

Årsstämman beslutade att arvode för tiden intill nästa årsstämma ska
utgå med 600 000 kronor till styrelseordförande och med 150 000
kronor vardera till övriga ledamöter, utom Angelica Loskog. Vidare
beslutades att arvode ska utgå med 40 000 kr till ordförande och 30
000 kr vardera till övriga styrelseledamöter som ingår i
revisionsutskottet, 40 000 kr till ordförande och 25 000 kr vardera
till övriga styrelseledamöter som ingår i ersättningsutskottet, samt
med 25 000 kr vardera till styrelseledamöter som ingår i det
vetenskapliga utskottet. Det beslutades också att styrelseledamot
kan, om det står i överensstämmelse med rådande skattelagstiftning
samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ges
möjlighet att fakturera styrelsearvodet från eget bolag, under
förutsättning att bolaget innehar F-skattsedel. På sådant
styrelsearvode som faktureras av ledamot inom ramen för
näringsverksamhet tillkommer sociala avgifter samt mervärdesskatt.
Beslut fattades även om att arvode till revisorn ska utgå enligt
godkänd räkning.

Härutöver beslutade stämman även om principer för utseende av
valberedning samt riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hansa Medical AB
Göran Arvidson, VD
Mobiltelefon: +46 706-33 30 42
E-mail: goran.arvidson@hansamedical.com
www.hansamedical.com

Om Hansa Medical AB
Hansa Medical är ett biopharmabolag som utvecklar innovativa
immunmodulerande enzymer för behandling av transplantation och akuta
autoimmuna sjukdomar. Bolagets primära läkemedelskandidat IdeS, ett
enzym som eliminerar IgG-antikroppar, är i sen klinisk utvecklingsfas
för behandling av njurtransplantationspatienter, med betydande
potential även vid transplantation av andra organ och vävnader samt
ett brett spektrum av akuta autoimmuna sjukdomar. I bolagets
utvecklingsportfölj finns även ytterligare lovande
läkemedelskandidater. Under projektnamnet NiceR utvecklas nya
nnovativa enzymer för eliminering av immunglobuliner för att
möjliggöra upprepad dosering vid autoimmuna skov samt inom onkologi.
Företaget är baserat i Lund och Hansa Medicals aktie (ticker: HMED)
är noterad på Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hansa-medical/r/kommunike-fran-arsstamma-i-han...
http://mb.cision.com/Main/1219/2272761/679120.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.