Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-21

Hansa Medical: Kommuniké från extra bolagsstämma i Hansa Medical AB (publ)

Hansa Medical AB (publ) avhöll den 21 november 2016 extra
bolagsstämma. Vid stämman fattades bl.a. följande beslut.

Riktad emission av stamaktier
Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en
riktad nyemission av högst 2.642.857 nya stamaktier, innebärande en
ökning av aktiekapitalet med högst 2.642.857 kronor. Rätt att teckna
de nya stamaktierna i emissionen ska, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, tillkomma vissa utvalda strategiska och
institutionella investerare. Skälen för avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är att bolaget ska kunna säkerställa det kapitalbehov
som bolaget har för verksamheten samt för att bredda ägandet i
bolaget med strategiska och institutionella investerare.

Teckningskursen har fastställts till 70 kronor per stamaktie vilket
utgör en rabatt om cirka tre procent mot HMED-aktiens volymviktade
genomsnittskurs på NASDAQ Stockholm den 19 oktober 2016, dagen före
offentliggörandet av den riktade emissionen. Grunden för
emissionskursen utgörs av ett pris fastställt genom ett så kallat
private placement-förfarande.

Långsiktigt incitamentsprogram
Bolagsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att
anta ett långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2016) i form av ett
prestationsbaserat aktieprogram för samtliga anställda inom Hansa
Medical-koncernen, innebärande att sammanlagt högst 30 individer inom
Hansa Medical-koncernen kan delta. Deltagarna i LTIP 2016 kommer,
under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda, ges möjlighet att
vederlagsfritt erhålla stamaktier inom ramen för LTIP 2016, så
kallade prestationsaktier. Inom ramen för LTIP 2016 kan högst 305.000
prestationsaktier komma att tilldelas deltagarna.

Bolagsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att
anta vissa säkringsåtgärder med anledning av programmet för att
säkerställa leverans av aktier till deltagare vid slutet av
incitamentsprogrammets löptid samt för att täcka sociala avgifter som
kan uppstå till följd av LTIP 2016. Säkringsåtgärderna innefattar ett
emissionsbemyndigande för styrelsen att emittera högst 401.000
C-aktier, ett bemyndigande för styrelsen att återköpa samtliga
emitterade C-aktier och ett beslut om överlåtelse av högst 305.000
egna stamaktier till deltagare i programmet respektive 96.000 egna
stamaktier i marknaden. För att möjliggöra emission av C-aktier inom
ramen för säkringsåtgärderna enligt ovan, beslutade bolagstämman
vidare att besluta om ändring av bolagsordningen.

Informationen lämnades för offentliggörande kl. 13.30 den 21 november
2016.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hansa Medical AB
Göran Arvidson, VD
Mobiltelefon: 46 706-33 30 42
E-mail: goran.arvidson@hansamedical.com
www.hansamedical.com

Om Hansa Medical
Hansa Medical är ett biopharmabolag med fokus på nya immunmodulerande
enzymer. Huvudprojektet IdeS är ett enzym i klinisk utvecklingsfas
som inaktiverar antikroppar och som har behandlingspotential inom
transplantation och ovanliga autoimmuna sjukdomar. Övriga projekt
fokuserar på utveckling av nya antikroppsmodulerande enzymer samt
HBP-analys, en diagnostisk metod för prediktion (förutseende) av svår
sepsis som finns på marknaden. Hansa Medical är baserat i Lund och
bolagets aktie (ticker:HMED) är noterad på Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hansa-medical/r/kommunike-fran-extra-bolagssta...
http://mb.cision.com/Main/1219/2126989/593102.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.