Du är här

2017-05-23

Hansa Medical: Publicerade prekliniska resultat bekräftar IdeS potential inom cancerimmunterapi

Hansa Medical AB (publ), ett biopharmabolag som utvecklar nya
immunmodulerande enzymer, meddelade idag att prekliniska data har
publicerats i den referentgranskade tidskriften Molecular Cancer
Therapeutics (Järnum et al., Mol Cancer Ther May 22 2017 DOI:
10.1158/1535-7163.MCT-17-0108), vilka bekräftar potentialen för
bolagets primära läkemedelskandidat IdeS inom cancerimmunterapi.

De publicerade resultaten visar hur förbehandling med IdeS i
tumörmodeller kan öka effekten av idag tillgängliga
antikroppsbaserade cancerbehandlingar.

Christian Kjellman, Senior Vice President R&D på Hansa Medical
kommenterar publiceringen: "Resultaten är mycket intressanta och
pekar på IdeS potential som förbehandling för cancerpatienter.
Eliminering av hämmande IgG-antikroppar före dosering av patienter
med en terapeutisk antikropp kan potentiellt stimulera ett starkare
immunsvar och därmed öka effekten av den aktuella behandlingen."

IgG-antikroppar är ett av de vanligaste proteinerna i kroppen. De
spelar en viktig roll inom immunförsvaret där de skyddar mot
bakterie- och virusinfektioner genom att binda till patogenen samt
aktivera immunceller. IgG-antikroppars specificitet och kapacitet att
förmedla eliminering har utnyttjats vid utvecklingen av en rad idag
tillgängliga antikroppsbaserade cancerbehandlingar.

Emellertid har höga nivåer av IgG-antikroppar visat sig begränsa
effekten av dessa antikroppsbaserade cancerbehandlingar, eftersom
dessa IgG-antikroppar kan mätta receptorerna på patientens
immunceller vilket hämmar immuncellernas förmåga att effektivt döda
tumörcellerna.

IdeS är ett enzym som snabbt och effektivt eliminerar IgG-antikroppar.
Artikeln med rubriken Enzymatic inactivation of endogenous IgG by
IdeS enhances therapeutic antibody efficacy visar att IdeS är ett
mycket effektivt verktyg för att avlägsna antikroppar i en patient
och skapar ett fönster där immuncellerna primärt laddas med
terapeutiska antikroppar.

Förbehandling med IdeS kan potentiellt utgöra ny behandling för att
frigöra receptorerna på immunceller och därmed möjliggöra den
fullständiga potentialen för terapeutiska antikroppar. Hansa Medical
vidareutvecklar tillämpningar av IdeS inom cancerimmunterapi under
projektnamnet EnzE - Enzyme based antibody Enhancement (Enzymbaserad
antikroppsförstärkning). Bolaget utvärderar för närvarande
möjligheter att initiera en klinisk studie med IdeS inom
cancerimmunterapi.

Denna information är sådan information som Hansa Medical AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom kontaktpersonen nedans försorg, för
offentliggörande den 23 maj 2017 kl. 08.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Emanuel Björne, Vice President Business Development and Investor
Relations, Hansa Medical AB

(publ)
Mobiltelefon: 0707-17 54 77
E-mail: emanuel.bjorne@hansamedical.com
Göran Arvidson, VD, Hansa Medical AB (publ)
Mobiltelefon: 0706-33 30 42
E-mail: goran.arvidson@hansamedical.com

Om IdeS
IdeS (IgG degradring enzyme of Streptococcus pyogenes) är ett enzym
som eliminerar IgG-antikroppar snabbt och effektivt. Hansa Medical
utvecklar IdeS som en unik behandling för att möjliggöra
njurtransplantation för sensitiserade patienter, för vilka
transplantationskirurgi är omöjligt eller mycket svårt till följd av
närvaron av anti-HLA IgG-antikroppar. Data som rapporterats från tre
fas II-studier har visat att IdeS snabbt och kraftigt reducerar
anti-HLA-antikroppar, vilket möjliggör transplantation. IdeS
utvärderas för närvarande i en multicenterstudie i USA och Europa i
högsensitiserade patienter vilka ej svarar på tillgängliga
desensitiseringsmetoder. Resultaten från denna studie väntas under
2018. Förutom transplantation har IdeS behandlingspotential i en rad
sällsynta autoimmuna sjukdomar. IdeS är skyddad av flera patent och
resultat från studier med IdeS har publicerats i ett antal
expertgranskade vetenskapliga tidskrifter.

Om Hansa Medical AB
Hansa Medical är ett biopharmabolag som utvecklar innovativa
immunmodulerande enzymer för behandling av transplantation och akuta
autoimmuna sjukdomar. Bolagets primära läkemedelskandidat IdeS, ett
enzym som eliminerar IgG-antikroppar, är i sen klinisk utvecklingsfas
för behandling av njurtransplantationspatienter, med betydande
potential även vid transplantation av andra organ och vävnader samt
ett brett spektrum av akuta autoimmuna sjukdomar. I bolagets
utvecklingsportfölj finns även ytterligare lovande
läkemedelskandidater. Under projektnamnet NiceR utvecklas nya
innovativa enzymer för eliminering av immunglobuliner för att
möjliggöra upprepad dosering vid autoimmuna skov samt inom onkologi.
Företaget är baserat i Lund och Hansa Medicals aktie (ticker: HMED)
är noterad på Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hansa-medical/r/publicerade-prekliniska-result...
http://mb.cision.com/Main/1219/2271662/678453.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.