Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-10

HANZA Group: HANZA delårsrapport januari-mars 2016

HANZA Holding AB (publ), noterat på First North Premier, offentliggör
idag rapporten för årets första tre månader. Bolaget redovisar en
lönsam tillväxt, med betydande resultatförbättring och nya
kundprojekt.

HANZA är en strategisk tillverkningspartner som erbjuder rådgivning
och komplett tillverkning av kundernas produkter. Affärsmodellen har
medfört att HANZA på några år vuxit till en av Nordens större aktörer
med en omsättning över 1,2 miljarder SEK. Efter en uppbyggnadsfas är
bolaget nu i en utvecklingsfas med lönsamhetsfokus.

Första kvartalet 2016

· Nettoomsättningen ökade med 27 % till 338,6 MSEK (266,0).
Exklusive förvärvade och

avvecklade enheter uppgår den organiska tillväxten till 9 %
· Rörelseresultatet från de operativa affärsområdena uppgick till
14,5 MSEK (-2,7).

Koncernens rörelseresultat uppgick till 12,5 MSEK (-4,6)
· Resultat efter skatt uppgick till 5,4 MSEK (-7,6), vilket
motsvarar 0,26 SEK per aktie (-0,96)

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5,7 MSEK
(-15,3)

Erik Stenfors, VD HANZA, kommenterar rapporten:

"Vårt accelerationsprogram 'Frontrunner' som vi introducerade i början
av 2015 fortsätter att ge resultat. För femte kvartalet i rad ökar
vår lönsamhet och koncernen uppnådde under Q1 2016 en rörelsemarginal
om 3,7 %. Även kapitalstrukturen förbättras kontinuerligt och
soliditeten har ökat till 34 %, jämfört med 23 % vid utgången av
första kvartalet 2015."

"Under inledningen av 2016 levererade vi ytterligare en MIGTM-analys,
vilket medförde att vi fick uppdraget att genomföra en skräddarsydd
optimering av kundens tillverkningsprocess. För HANZA resulterar
projektet i tillverkning för drygt 30 MSEK på årsbasis, med start
under andra kvartalet 2016. Vi räknar med att påbörja ytterligare
MIG-projekt under året."

"Vi kommer att fortsätta att utveckla HANZA med fokus på lönsam
tillväxt och sänkt skuldsättningsgrad under 2016. Det betyder bland
annat fortsatt arbete med att utveckla våra tillverkningskluster och
att slutföra synergiarbetet efter förvärvet av Metalliset."

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Stenfors, VD, Tel: 46 709 50 80 70, mail: erik.stenfors@hanza.com
Lars Åkerblom, CFO, Tel: 070 794 98 78, mail: lars.akerblom@hanza.com
_________________________________________________________________________________________________________

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HANZA ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 10 maj 2016 kl. 07.45. Erik Penser
Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser.

Viktig information
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell
och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas",
"kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär
indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller
trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör
framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur
förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer
eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter.
Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida
resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att
väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad
information.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hanza-group/r/hanza-delarsrapport-januari-mars...
http://mb.cision.com/Main/6093/2005347/513196.pdf
http://mb.cision.com/Public/6093/2005347/9d654058348fb5a7.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.