Du är här

2017-05-31

HANZA Group: HANZA säljer fastighet i Estland

HANZA, Nordens ledande affärspartner inom produktion, har idag sålt en
fastighet i Tallinn, Estland. Därmed har HANZA sålt samtliga
fastigheter som frigjorts under bolagets klusterprogram.

HANZA Holding AB (publ), noterat på First North Premier, har under en
period byggt upp unika industriparker på strategiska platser, så
kallade kluster. Som en del av uppbyggnaden har verksamhet flyttats
från en fristående fabrik i Tallinn.

"Vi fortsätter med ett metodiskt arbete efter en tydlig affärsplan",
säger Erik Stenfors, VD HANZA. "Försäljningen är en integrerad del av
vår strategi, då den både minskar vår kapitalbindning och våra
räntekostnader. Det är glädjande att samtliga fastigheter som
frigjorts i klusterprogrammet nu är avyttrade".

Fastighetsförsäljningen, som sker genom ett dotterbolag inom
koncernen, sänker HANZAs räntebärande nettoskuld med ca 6 MSEK och
medför i en positiv engångspost om 2 MSEK.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Stenfors, VD, Tel: 46 709 50 80 70, mail: erik.stenfors@hanza.com
_________________________________________________________________________________________________________

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HANZA ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 31 maj 2017 kl. 11.15. Erik Penser
Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser.

Viktig information
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell
och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas",
"kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär
indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller
trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör
framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur
förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer
eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter.
Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida
resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att
väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad
information.

Om HANZA:

HANZA är en snabbväxande industriell affärspartner inom tillverkning.
Företaget erbjuder en unik kombination av rådgivning och
skräddarsydda tillverkningslösningar vilket möjliggör en ökad
tillväxt och lönsamhet för dess kunder. HANZA grundades 2008 och har
vuxit till ett miljardbolag. Bolaget har i dagsläget verksamhet i
Sverige, Finland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs
uppdragsgivare finns ledande bolag som Kone, Konecranes, Atlas Copco,
ABB och Saab Defense.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hanza-group/r/hanza-saljer-fastighet-i-estland...
http://mb.cision.com/Main/6093/2277054/681831.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.