Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-06-25

HANZA Group: HANZA sluter avtal med Chargestorm

HANZA har slutit ett flerårigt avtal med Chargestorm avseende
tillverkning av kompletta laddstationslösningar för elfordon till ett
initialt årsvärde överstigande 10 MSEK.

HANZA Holding AB (publ) har slutit ett flerårigt avtal med Chargestorm
som är en ledande svensk leverantör av laddstationslösningar för
elfordon. Produkterna kommer byggas i sin helhet inom koncernens
fabriker och kommer slutmonteras i elektronikfabriken i Åtvidaberg.
Produkten befinner sig i ett tidigt skede varför en kraftig
upprampning av produktionsvolymer planeras.

Chargestorm är idag ett av Sveriges ledande företag inom
laddinfrastruktur för elfordon och med på Ny Tekniks 33-lista över
hetaste startup bolagen. Chargestorm levererar kompletta lösningar
som inkluderar laddstationer, drift och övervakningsprogramvara samt
olika betallösningar.

"Valet föll på HANZA som partner då de har erfarenhet av att designa
kompletta tillverkningslösningar som skapar värde och
konkurrenskraft." Säger Patrik Lindergren, VD Chargestorm.

"Det känns roligt att växa ytterligare inom Cleantech området som är
av strategisk vikt för HANZA", säger Thomas Lindström, Vice VD HANZA,
"Chargestorm är en mycket innovativ och intressant kund för oss
framöver."

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thomas Lindström, Vice President Sales & Marketing, Tel: 0702 98 39
39, e-post: thomas.lindstrom@hanza.com

Patrik Lindergren, VD Chargestorm, patrik@chargestorm.se , tel.
0704-61 25 78
_________________________________________________________________________________________________________

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HANZA ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 25 juni 2015 kl. 09.30. Erik Penser
Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser.

Viktig information
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell
och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas",
"kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär
indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller
trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör
framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur
förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer
eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter.
Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida
resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att
väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad
information.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hanza-group/r/hanza-sluter-avtal-med-chargesto...
http://mb.cision.com/Main/6093/9797000/395669.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.