Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-27

HANZA Group: HANZA: Valberedningens inför årsstämman 2018 i HANZA Holding AB (publ)

Vid årsstämman 10 maj 2017 beslutades följande principer för
sammansättningen i valberedningen för HANZA Holding (publ):

Utöver styrelsens ordförande och de tre ledamöter i valberedningen som
ska utses baserat på kontakter med aktieägarna i turordning bestämd
utifrån röststyrka. Valberedningen ska därmed bestå av fyra ledamöter
(inklusive styrelsens ordförande).

Valberedningen inför årsstämman 2018 i HANZA Holding AB (publ) har nu
utsetts och består av följande ledamöter:

· Mikael Smedeby, Styrelseordförande i HANZA Holding AB
· Gerald Engström
· Per Holmberg
· Massimo Franzé

Valberedningen ska lägga fram förslag till beslut i följande frågor
för årsstämman:

a) Val av ordförande vid stämman,

b) Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter,

c) Fastställande av arvoden och annan ersättning till styrelsen, med
uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter,

d) Fastställande av arvoden till revisorer,

e) Val av styrelseledamöter och styrelseordförande, och

f) Val av revisorer

HANZAs årsstämma kommer att äga rum måndagen den 21 maj 2018 i
Stockholm

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Smedeby, Styrelseordförande HANZA, tel. 0708-16 18 75, e-post:
mikael.smedeby@lindahl.se

Denna information är sådan information som HANZA Holding AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 27 oktober 2017, kl 08.00. Erik Penser
Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser.

Viktig information
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell
och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas",
"kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär
indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller
trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör
framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur
förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer
eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter.
Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida
resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att
väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad
information.

Om HANZA:

HANZA är en snabbväxande industriell affärspartner inom tillverkning.
Företaget erbjuder en unik kombination av rådgivning och
skräddarsydda tillverkningslösningar vilket möjliggör en ökad
tillväxt och lönsamhet för dess kunder. HANZA grundades 2008 och har
vuxit till ett miljardbolag. Bolaget har i dagsläget verksamhet i
Sverige, Finland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs
uppdragsgivare finns ledande bolag som Kone, Konecranes, Atlas Copco,
ABB och Saab Defense.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hanza-group/r/hanza--valberedningens-infor-ars...
http://mb.cision.com/Main/6093/2376989/742620.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.