Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-03-15

HANZA Group: HANZA vald tilltillverkningspartner av marknadsledande Silva

Tillverkningsstrategen HANZA Holding AB (publ) har i dag tecknat avtal
om att ta över Silvas tillverkning i Shenzhen, Kina. Affären bedöms
överstiga 100 MSEK över en femårsperiod.

Efter att HANZA analyserat Silvas tillverkningsstrategi genomförs en
effektivisering av tillverkningen genom att den flyttas till HANZAs
tillverkningskluster. Detta sker redan andra kvartalet 2018 och
innebär att verksamheten i HANZAs kluster i Suzhou, Kina expanderar.

"Vi flyttar Silvas tillverkning till vårt kluster och skapar genast
synergieffekter och ökad konkurrenskraft.", säger Thomas Lindström,
Senior Vice President, Head of Business Solutions på HANZA.

Affären, som bedöms överstiga 100 MSEK under en kommande femårsperiod,
är ett resultat av en så kallad MIG-analys som HANZA gjort för att
utvärdera Silvas tillverkningsstrategi.

Silva är en av marknadsledarna inom utrustning för utomhussport.
Produkterna, bland annat pannlampor och kompasser, säljs för både
civilt och militärt bruk.

Silvas mål är att utveckla nya innovativa produkter och på så sätt
säkra positionen som marknadsledare. För att lyckas med detta på ett
strategiskt, långsiktigt sätt läggs den egna tillverkningen ut på
HANZA.

"Vi har med denna affär skapat mycket bra förutsättningar för lönsam
tillväxt", Säger Richard Jägrud, VD Silva, "Vi vill fokusera på
utveckling av produkter, stärka vårt varumärke och vår distribution
på nyckelmarknader, HANZA är experter på tillverkning."

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thomas Lindström, Senior Vice President, Head of Business Solutions,
Tel: 0702 98 39 39, e-post: thomas.lindstrom@hanza.com

_________________________________________________________________________________________________________

Denna information är sådan information som HANZA Holding AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 15 februari 2018, kl 13.05. Erik Penser
Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser.

Viktig information Detta pressmeddelande kan innehålla viss
framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på
framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som
"avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och
andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på
historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad
information är till sin natur förenad med såväl kända som okända
risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida
händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte
någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och
verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som
uttalas i framåtriktad information.

Om HANZA:

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom
att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare
ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra
kunder. HANZA grundades 2008 och är i dag ett miljardbolag med
verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina.
Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Perkin
Elmer, Atlas Copco och Kone. Läs mer på www.hanza.com

Om SILVA:

SILVA SWEDEN AB är ett svenskt varumärke som sedan 1933 utvecklar och
säljer tillbehör till sport- och outdooraktiviteter. Fokusområden är
löpning, skidåkning, cykling, orientering och friluftsliv. SILVAs
produkter kännetecknas av hög teknisk funktionalitet och innovativ
design. Produkterna utvecklas i Sverige med en design och
konstruktion som är anpassad för att klara de tuffa påfrestningar som
det nordiska vädret och klimatet innebär. Sedan 2011 ägs Silva av
Karnell. Läs mer på www.silva.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hanza-group/r/hanza-vald-tilltillverkningspart...
http://mb.cision.com/Main/6093/2473102/806195.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.