Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-23

HANZA Group: HANZAs valberedning inför årsstämman 2020 utsedd

Enligt beslut på HANZA Holding ABs senaste årsstämma ska en
valberedning bestående av fyra ledamöter utses inför årsstämman 2020.
Valberedningen ska utgöras av styrelsens ordförande, samt tre
ledamöter som utses av de tre röstmässigt största ägarna eller
ägargrupperna i bolaget. Francesco Franzé ingår i valberedningen i
egenskap av styrelseordförande och har mot bakgrund av detta avstått
från sin rätt att i egenskap av en av de största aktieägarna nominera
en ledamot till förmån för den fjärde största aktieägaren, Ritter
Beteiligungs GmbH.

Valberedningen inför årsstämman 2020 är nu utsedd och består av
följande ledamöter:

· Per Holmberg, valberedningens ordförande, utsedd av Ritter
Beteiligungs GmbH

· Gerald Engström, eget innehav
· Massimo Franzé, eget innehav
· Francesco Franzé, styrelsens ordförande
Valberedningens ledamöter är utsedda av aktieägare i HANZA Holding AB
som sammanlagt representerar cirka 36 procent av antalet aktier och
röster i HANZA Holding AB per den 31 augusti 2019.

Francesco Franzé och Gerald Engström är styrelseledamöter i HANZA
Holding AB och är båda att betrakta som beroende i förhållande till
bolagets större aktieägare. Valberedningens sammansättning utgör
således en avvikelse från Svensk kod för bolagsstyrning. Francesco
Franzé ingår i valberedningen i egenskap av styrelseordförande i
enlighet med de principer för valberedningens sammansättning som
beslutades vid årsstämman den 7 maj 2019. Färna Invest AB är
majoritetsägare i Bolaget och har utsett Gerald Engström som sin
representant i valberedningen. Valberedningens sammansättning bedöms
inte påverka valberedningens förmåga att utföra de uppgifter som
ankommer på valberedningen eller tillvarata samtliga aktieägares
intressen. Mot denna bakgrund bedöms det vara motiverat att i denna
fråga avvika från Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen ska inför årsstämman 2020 lägga fram förslag till
beslut i följande frågor: val av stämmoordförande,
styrelseordförande, styrelseledamöter, revisorer, ersättningar till
styrelse och revisorer, samt principer för valberedningens
sammansättning och arbete inför årsstämman 2021.

HANZAs årsstämma kommer att hållas i Stocksund måndagen den 27 april
2020. Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra
detta via e-post till info@hanza.com, senast den 28 februari 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Francesco Franzé, styrelseordförande HANZA Holding AB (publ), tel. +46
76 788 86 66

_________________________________________________________________________________________________________

Om HANZA:

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom
att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare
ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra
kunder. HANZA grundades 2008 och omsätter idag 2,3 miljarder SEK med
verksamhet i Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och
Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB,
Epiroc, Getinge, Saab Defense och Siemens. Läs mer på www.hanza.com

Aktierna i HANZA är listade på Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/hanza-group/r/hanzas-valberedning-infor-arsst...
https://mb.cision.com/Main/6093/2939375/1128302.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.